Премини към основното съдържание

Участие на България в EVRF2019

Във връзка с изпълнението на резолюция № 4 на EUREF от 2015 г. за стартиране на работата по новата реализация на Европейската вертикална референтна система (EVRS), беше подновено сътрудничеството и подаването на данни от страна на България, чрез Агенция по геодезия, картография и кадастър, към центъра за анализ и поддръжка на EVRS (Федерална агенция по геодезия и картография, офис в Лайпциг, Германия).

Новата реализация – EVRF2019 бе приета на симпозиума на EUREF в Талин през 2019 г. с резолюция № 3.  Окончателните резултати са вече предадени на страните – участнички.  

България е включена в EVRF2019 с 69 нивелачни репера от Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) като Векови нивелачен репер 28 (ВНР 28) е приет за една от изходните точки на реализацията.

Успешно реализираният в края на 2018 г. първи съвместен българо-македонски проект „Свързване на нивелачните мрежи на Република Македония и Република България“ спомогна за включването на Държавна нивелачна мрежа на Република Северна Македония към Обединената европейска нивелачна мрежа (UELN).

Състояние на Обединената Европейска нивелачна мрежа към 2018 г.

Източник: уеб сайт на EVRS

 

 

 

Състояние на Обединената Европейска нивелачна мрежа към 2019 г.

     Източник: Окончателен доклад за EVRF2019

Окончателните резултати предстои да бъдат публикувани до края на годината на уеб сайта на EVRS: https://evrs.bkg.bund.de/Subsites/EVRS/EN/Home/home.html


slogan bg