Премини към основното съдържание

Електронна комуникация с АГКК чрез Системата за сигурно електронно връчване

Уважаеми дами и господа,

При необходимост от връчване на документи на Агенция по геодезия, картография и кадастър, следва да го направите по електронен път през Системата за сигурно електронно връчване.

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър е регистриран участник в Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, документи и др.) без необходимост от физическо присъствие в деловодството на нашата администрация.

Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ.

Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.

Държавна агенция „Електронно управление" поддържа и администрира Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) и активно информира всички потребители чрез портала www.egov.bg.

slogan bg