Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ за 2019 г.