Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ за 2018 г.

 

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..