Премини към основното съдържание

Александра Емилова Дикова

по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част II: Интереси (ЗПКОНПИ)
Година на подаване
2018 2019 2020
длъжност
Старши експерт
по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
10-32-19/199- 4.6.2018
ЕЖ- 199/ 9.5.2019
ЕЖ- 96/ 27.4.2020

slogan bg