Премини към основното съдържание

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име Sort descending длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Александра Александрова Стоименова Старши експерт 10-32-19/84- 15.5.2018г., ЕЖ- 58/ 25.4.2019, ЕЖ 92 23.04.2020 г., ЕЖ- 25/ 29.3.2021 г., ЕЖ -206-10.5.2022 г.

Александра Емилова Дикова Старши експерт 10-32-19/199- 4.6.2018, ЕЖ- 199/ 9.5.2019, ЕЖ- 96/ 27.4.2020, ЕЖ- 71/ 15.4.2021 г.
, ЕЖ-6-12.4.2022 г.

Александра Илиянова Петрова младши експерт
ЕЖ-346-13.5.2022 г.
НС-22-1.7.2021 (158.92 KB) ВС-19-2.7.2021 г. (436.89 KB)
Александър Валериев Алексиев Главен специалист, Старши експерт ЕЖ- 125/ 4.5.2020, ЕЖ- 238/ 9.5.2019, 10-32-19/294- 7.6.2018, ЕЖ- 89/ 21.4.2021 г.
, ЕЖ.223-11.5.2022 г.
НС-42-01.10.2019 (538.96 KB)
Александър Валериев Николов специалист старши експерт

ЕЖ-119-5.5.2022 г.
НС-43-8.11.2021 (307.4 KB) ВС-34-23.11.2021 г. (438.5 KB)
Александър Иванов Захариев младши експерт
НС 12 7.3.2022 (1.32 MB)
Александър Пламенов Дечев Специалист 10-32-19/340-8.6.2018
Ана Иванова Григорова Младши експерт 10-32-19/130- 17.5.2018
Анатоли Атанасов Велизаров Старши експерт 10-32-19/341- 8.6.2018, ЕЖ- 308/ 13.5.2019, ЕЖ- 144/ 7.5.2020, ЕЖ- 281/ 11.5.2021 г.
, ЕЖ-370-13.5.2022 г.
Ангел Стоянов Юруков Началник на отдел ЕЖ- 219/ 9.5.2019, 10-32-19/409- 11.6.2018, ЕЖ- 154/ 7.5.2020, ЕЖ- 304/ 12.5.2021 г.
, ЕЖ-68-29.4.2022 г.
Андриана Емилова Джулева Младши експерт ЕЖ- 310/ 12.5.2020, ЕЖ- 264/ 10.5.2019, 10-32-19/347- 8.6.2018, ЕЖ- 333/ 12.5.2021 г.
, ЕЖ-330-13.5.2022 г.
Анелия Ангелинова Даскалска Специалист, младши експерт ЕЖ- 294/ 12.5.2020, ЕЖ- 91/ 2.5.2019, ЕЖ- 198/ 29.4.2021 г.
, ЕЖ-187-9.5.2022 г.
10-31-10-45/07.12.2018 (328.47 KB)
Анелия Данаилова Атанасова младши експерт
ЕЖ-143-9.5.2022 г.

НС-24-1.7.2021 (184.33 KB) ВС-18-2.7.2021 г. (435.91 KB)
Анелия Русева Христова старши експерт, Младши експерт 10-32-19/346- 8.6.2018

, ЕЖ- 387/ 14.5.2019 , ЕЖ- 231/ 11.5.2020, ЕЖ- 183/ 29.4.2021 г.
, ЕЖ-343-13.5.2022 г.
Анелия Савова Николова старши експерт
ЕЖ- 223/ 10.5.2021 г.
ЕЖ-56-29.4.2022 г.

НС-21-2.9.2020 (178.23 KB) ВС-27-30.9.2020 (442.94 KB)
Анета Колева Гьокова Главен специалист, Главен експерт ЕЖ- 104/ 3.5.2019
ЕЖ-42-29.4.2022 г.
, 10-32-19/19- 15.5.2018, ЕЖ- 48/ 9.4.2020, ЕЖ- 73/ 15.4.2021 г.
, ЕЖ 42 29.4.2022 г.
ns-9-27.02.2019.pdf (558.01 KB)
Анита Красимирова Йорданова старши специалист, главен специалист, старши експерт 10-32-1/4- 23.1.2018, ЕЖ- 363/ 14.5.2019, ЕЖ- 136/ 7.5.2020, ЕЖ- 209/ 29.4.2021 г.
НС- 9/ 22.6.2020 (229.99 KB) , НС- 10/ 1.7.2020 (229.99 KB) ВС- 19/ 27.7.2020 (430.8 KB)
Анна Асенова Тенева Старши експерт ЕЖ- 143/ 7.5.2020, ЕЖ- 206/ 9.5.2019, 10-32-19/342- 8.6.2018, ЕЖ- 282/ 11.5.2021 г.
, ЕЖ-369-13.5.2022 г.
Антина Бориславова Пирдопска - Фонина Главен експерт 10-32-19/407- 11.6.2018, ЕЖ- 393/ 15.5.2019, ЕЖ- 370/ 14.5.2020
Антоанета Андонова Йовева специалист "Административно обслужване" 10-32-19/310 - 8.6.2018
Антоанета Тодорова Тотева Младши експерт 10-32-19/166- 4.6.2018, ЕЖ- 320/ 13.5.2019 , ЕЖ- 75/ 15.4.2020, ЕЖ- 94/ 21.4.2021 г.
, ЕЖ-198-9.5.2022 г.
Антон Николов Младенов Началник на отдел 10-32-19/151- 31.5.2018, ЕЖ- 131/ 7.5.2019, ЕЖ- 381/ 15.5.2020, ЕЖ- 291/ 12.5.2021 г.
, ЕЖ-296-13.5.2022 г.
Асен Аврамов Симеонов старши експерт 10-31-1/2- 23.1.2019, ЕЖ- 160/ 8.5.2019, ЕЖ- 240/ 12.5.2020, ЕЖ- 365/ 14.5.2021 г.
, ЕЖ-353-13.5.2022 г.
Ася Петрова Параскевова главен специалист
НС 32 1.6.2022 (344.61 KB) ВС-18-22.06.2022 (437.33 KB)
Атанас Жеков Стоянов Старши експерт 10-32-19/343- 8.6.2018, ЕЖ- 205/ 9.5.2019, ЕЖ- 142/ 7.5.2020, ЕЖ- 283/ 11.5.2021 г.
, ЕЖ-371-13.5.2022 г.
Атанас Йорданов Комаров младши експерт
НС 13 7.3.2022 (1.26 MB)

slogan bg