Премини към основното съдържание

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име Sort descending длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Александра Александрова Стоименова Старши експерт 10-32-19/84- 15.5.2018г., ЕЖ- 58/ 25.4.2019, ЕЖ 92 23.04.2020 г., ЕЖ- 25/ 29.3.2021 г.
Александра Емилова Дикова Старши експерт 10-32-19/199- 4.6.2018, ЕЖ- 199/ 9.5.2019, ЕЖ- 96/ 27.4.2020, ЕЖ- 71/ 15.4.2021 г.
Александра Илиянова Петрова младши експерт
НС-22-1.7.2021 ВС-19-2.7.2021 г.
Александър Валериев Алексиев Главен специалист, Старши експерт ЕЖ- 125/ 4.5.2020, ЕЖ- 238/ 9.5.2019, 10-32-19/294- 7.6.2018, ЕЖ- 89/ 21.4.2021 г.
НС-42-01.10.2019
Александър Евлогиев Николов Главен специалист, специалист 10-31-12/23- 1.11.2018, ЕЖ- 298/ 13.5.2019, ЕЖ- 134/ 5.5.2020, ЕЖ- 83/ 21.4.2021 г.
10-31-10/25.09.2018
Анатоли Атанасов Велизаров Старши експерт 10-32-19/341- 8.6.2018, ЕЖ- 308/ 13.5.2019, ЕЖ- 144/ 7.5.2020, ЕЖ- 281/ 11.5.2021 г.
Ангел Стоянов Юруков Началник на отдел ЕЖ- 219/ 9.5.2019, 10-32-19/409- 11.6.2018, ЕЖ- 154/ 7.5.2020, ЕЖ- 304/ 12.5.2021 г.
Андриана Емилова Джулева Младши експерт ЕЖ- 310/ 12.5.2020, ЕЖ- 264/ 10.5.2019, 10-32-19/347- 8.6.2018, ЕЖ- 333/ 12.5.2021 г.
Анелия Ангелинова Даскалска Специалист, младши експерт ЕЖ- 294/ 12.5.2020, ЕЖ- 91/ 2.5.2019, ЕЖ- 198/ 29.4.2021 г.
10-31-10-45/07.12.2018
Анелия Данаилова Атанасова младши експерт
НС-24-1.7.2021 ВС-18-2.7.2021 г.
Анелия Русева Христова старши експерт, Младши експерт 10-32-19/346- 8.6.2018, ЕЖ- 387/ 14.5.2019 , ЕЖ- 231/ 11.5.2020, ЕЖ- 183/ 29.4.2021 г.
Анелия Савова Николова старши експерт
ЕЖ- 223/ 10.5.2021 г.
НС-21-2.9.2020 ВС-27-30.9.2020
Анета Колева Гьокова Главен специалист, Главен експерт ЕЖ- 104/ 3.5.2019, 10-32-19/19- 15.5.2018, ЕЖ- 48/ 9.4.2020, ЕЖ- 73/ 15.4.2021 г.
ns-9-27.02.2019.pdf
Анжела Начева Илиева Старши специалист ЕЖ- 49/ 9.4.2020, ЕЖ- 52/ 13.4.2021 г.
НС- 47/ 16.10.2019 ВС- 44/ 17.12.2019
Анита Красимирова Йорданова старши специалист, главен специалист, старши експерт 10-32-1/4- 23.1.2018, ЕЖ- 363/ 14.5.2019, ЕЖ- 136/ 7.5.2020, ЕЖ- 209/ 29.4.2021 г.
НС- 9/ 22.6.2020 , НС- 10/ 1.7.2020 ВС- 19/ 27.7.2020
Анна Асенова Тенева Старши експерт ЕЖ- 143/ 7.5.2020, ЕЖ- 206/ 9.5.2019, 10-32-19/342- 8.6.2018, ЕЖ- 282/ 11.5.2021 г.
Антоанета Тодорова Тотева Младши експерт 10-32-19/166- 4.6.2018, ЕЖ- 320/ 13.5.2019 , ЕЖ- 75/ 15.4.2020, ЕЖ- 94/ 21.4.2021 г.
Антон Николов Младенов Началник на отдел 10-32-19/151- 31.5.2018, ЕЖ- 131/ 7.5.2019, ЕЖ- 381/ 15.5.2020, ЕЖ- 291/ 12.5.2021 г.
Асен Аврамов Симеонов старши експерт 10-31-1/2- 23.1.2019, ЕЖ- 160/ 8.5.2019, ЕЖ- 240/ 12.5.2020, ЕЖ- 365/ 14.5.2021 г.
Атанас Жеков Стоянов Старши експерт 10-32-19/343- 8.6.2018, ЕЖ- 205/ 9.5.2019, ЕЖ- 142/ 7.5.2020, ЕЖ- 283/ 11.5.2021 г.

slogan bg