Премини към основното съдържание

 

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Крум Иванов Крумов Старши експерт ЕЖ- 373/ 14.5.2020 ns-10-05.03.2019.pdf ВС- 13/ 19.5.2020
Кристиан Димитров Дацев Старши експерт 10-32-19/51- 15.5.2018, ЕЖ- 39/ 23.4.2019, ЕЖ- 106/ 30.4.2020
Красимира Иванова Драмкинска Главен специалист 10-32-19/111- 16.5.2018, ЕЖ- 171/ 8.5.2019 , ЕЖ- 68/ 15.4.2020
Красимира Иванова Григорова Старши специалист 10-32-19/230- 6.6.2018, ЕЖ- 108/ 3.5.2019, ЕЖ- 38/ 7.4.2020
Красимира Гошева Владова Младши експерт ЕЖ- 108/ 30.4.2020, ЕЖ- 374/ 14.5.2019, 10-32-19/234- 7.6.2018
Красимира Василева Еленчева-Каранейчева Главен специалист 10-32-19/251- 7.6.2018, ЕЖ- 153/ 7.5.2019, ЕЖ- 296/ 12.5.2020
Красимира Божкова Кателиева Началник на отдел ЕЖ- 172/ 8.5.2020, ЕЖ- 115/ 7.5.2019, 10-32-19/186- 4.6.2018
Красимир Николов Крумов Началник на отдел 10-32-19/22- 15.5.2018, ЕЖ- 328/ 13.5.2019, ЕЖ- 163/ 7.5.2020
Красимир Марков Йовчев Старши експерт няма 2018, ЕЖ- 332/ 13.5.2019, ЕЖ- 131/ 5.5.2020
Красимир Димитров Младенов Служител по сигурността на информацията 10-32-19/304- 7.6.2018, ЕЖ- 295/ 13.5.2019, ЕЖ- 131/ 5.5.2020
Костадинка Атанасова Костова Главен специалист ЕЖ- 367/ 14.5.2020, ЕЖ- 392/ 15.5.2019, 10-32-19/279- 7.6.2018
Костадин Митков Трампов Старши експерт ЕЖ- 307/ 12.5.2020, ЕЖ- 263/ 10.5.2019, 10-32-19/383- 8.6.2018
Костадин Димитров Чоролеев старши експерт 10-31-12/33- 4.12.2018, ЕЖ- 179/ 8.5.2019, ЕЖ- 157/ 7.5.2020 10-31-10-43/04.12.2018
Кирил Станев Стойков Старши експерт 10-32-19/248- 7.6.2018, ЕЖ- 150/ 7.5.2019, ЕЖ- 290/ 12.5.2020
Кипра Тодорова Радославова Старши експерт 10-32-19/274- 7.6.2018, ЕЖ- 346/ 13.5.2019, ЕЖ- 230/ 11.5.2020
Катя Николова Траянова Главен специалист, главен експерт 10-32-19/101;10-31-12/17- 16.5.201819.10.2018, ЕЖ- 241/ 9.5.2019, ЕЖ- 327/ 12.5.2020 10-31-10-23/31.10.2018
Катя Димова Димитрова специалист АО 10-32-19/100-15.5.2018, ЕЖ- 242/ 9.5.2019, ЕЖ- 331/ 12.5.2020
Катерина Христова Крумова Главен експерт 10-32-19/140- 21.5.2018, ЕЖ- 113/ 7.5.2019, ЕЖ- 15/ 12.3.2020
Катерина Панайотова Пецева Главен специалист 10-32-19/400-11.6.2018, ЕЖ- 307/ 13.5.2019, ЕЖ- 391/ 15.5.2020
Камен Йорданов Карастоянов Старши експерт 10-32-19/356- 8.6.2018, ЕЖ- 352/ 13.5.2019 , ЕЖ- 338/ 12.5.2020
Камелия Тодорова Иванова Главен експерт ЕЖ- 169/ 8.5.2019, 10-32-19/110- 16.5.2018, ЕЖ- 62/ 15.4.2020
Камелия Тодорова Гълчанова Началник на отдел ЕЖ- 369/ 14.5.2020, ЕЖ- 80/ 2.5.2019, 10-32-19/408- 11.6.2018
Камелия Йорданова Кръстева Главен експерт ЕЖ- 372/ 14.5.2020, ЕЖ- 81/ 2.5.2019 , 10-32-19/406- 11.6.2018
Камелия Иванова Петрова Специалист АО 10-32-19/390- 8.6.2018, ЕЖ- 235/ 9.5.2019, ЕЖ- 45/ 8.4.2020
Калина Йорданова Чанкова Главен специалист ЕЖ- 127/ 4.5.2020 НС- 53/ 19.11.2019

slogan bg