Премини към основното съдържание

Александра Александрова Петрова

по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част II: Интереси (ЗПКОНПИ)
Година на подаване
2018 2019 2020
длъжност
Старши експерт
по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
10-32-19/84- 15.5.2018г.
ЕЖ- 58/ 25.4.2019
ЕЖ 92 23.04.2020 г.

slogan bg