Премини към основното съдържание

 

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Стефан Стоянов Великов Старши експерт ЕЖ- 373/ 14.5.2019, ЕЖ- 58/ 14.4.2020 stefan_velikov.pdf
Симеон Стоянов Началник на отдел 10-32-19/61- 15.5.2018, ЕЖ- 77/ 2.5.2019, ЕЖ- 236/ 12.5.2020
Стефан Петров Директор на дирекция 10-32-19/65- 15.5.2018, ЕЖ- 76/ 2.5.2019, ЕЖ- 13/ 9.3.2020
Стефани Петрова Танева Младши експерт ЕЖ- 295/ 12.5.2020 НС- 36/ 2.9.2019 ВС- 38/ 24.10.2019
Стефани Бисер Петрова младши експерт 10-32-19/396-8.6.2018, ЕЖ- 314/ 13.5.2019, ЕЖ- 197/ 8.5.2020 stefani_petrova.pdf
Стефана Манолова Луднева Младши експерт ЕЖ- 190/ 8.5.2019, ЕЖ- 191/ 8.5.2019, ЕЖ- 356/ 13.5.2020 stefana_ludneva.pdf
Стефан Господинов Шопов Старши експерт 10-32-19/75- 15.5.2018, ЕЖ- 276/ 10.5.2019, ЕЖ- 216/ 11.5.2020
Стела Петрова Борисова Старши специалист ЕЖ- 376/ 14.5.2020, ЕЖ- 327/ 13.5.2019, 10-32-19/402- 11.6.2018
Станислава Свиленова Вълчева Главен експерт ЕЖ- 27/ 3.4.2020 ns-19-02.04.2019.pdf ВС- 14/ 2.5.2019
Станислав Илиев Начев Старши експерт 10-32-19/120- 16.5.2018, ЕЖ- 306/ 13.5.2019, ЕЖ- 350/ 13.5.2020
Станимира Яниславова Тодорова Специалист 10-32-19/184- 4.6.2018, ЕЖ- 192/ 8.5.2020
Соня Петкова Христова Старши експерт 10-32-19/289- 7.6.2018, ЕЖ- 250/ 10.5.2019, ЕЖ- 242/ 12.5.2020
Соня Милкова Еленкова главен експерт, Старши експерт 10-32-19/405- 11.6.2018, ЕЖ- 132/ 7.5.2019, ЕЖ- 371/ 14.5.2020
Соня Диянова Досева младши експерт, Специалист 10-32-19/236- 7.6.2018, ЕЖ- 3/ 15.4.2019, ЕЖ- 7/ 27.1.2020 sonia_doseva.pdf
Соня Валериева Василева Младши експерт 10-32-19/55- 15.5.2018, ЕЖ- 26/ 22.4.2019, ЕЖ- 276/ 12.5.2020
Снежина Велинова Петрова Главен експерт 10-32-19/224- 6.6.2018, ЕЖ- 391/ 15.5.2019, ЕЖ- 137/ 7.5.2020
Снежана Николова Галева Главен експерт 10-32-19/9- 14.5.2018, ЕЖ- 30/ 23.4.2019, ЕЖ- 78/ 15.4.2020
Снежана Иванова Георгиева Главен специалист ЕЖ- 269/ 10.5.2019 , ЕЖ- 322/ 12.5.2020 НС- 52/ 15.11.2019
Снежана Желязкова Куртева Главен специалист 10-32-19/185- 4.6.2018, ЕЖ- 255/ 10.5.2019, ЕЖ- 187/ 8.5.2020
Снежана Борисова Георгиева Главен специалист ЕЖ- 128/ 4.5.2020, ЕЖ- 289/ 10.5.2019
Славка Василева Кепова Старши специалист, главен специалист ЕЖ- 105/ 29.4.2020, ЕЖ- 285/ 10.5.2019, 10-32-19/393- 8.6.2018
Силвия Славчева Коева Директор на дирекция 10-32-19/17- 15.5.2018, ЕЖ- 47/ 24.4.2019, ЕЖ- 25/ 2.4.2020
Силвия Любомирова Лалева Младши експерт 10-32-19/191- 4.6.2018, ЕЖ- 102/ 3.5.2019, ЕЖ- 184/ 8.5.2020
Силвия Ангелова Филипова Старши експерт 10-32-19/233- 7.6.2018, ЕЖ- 396/ 15.5.2019, ЕЖ- 220/ 11.5.2020
Светломира Христова Славова - Димитрова Началник на отдел ЕЖ- 283/ 12.5.2020, ЕЖ- 339/ 13.5.2019, 10-32-19/225- 6.6.2018
Светлана Дечева Кънева Главен експерт ЕЖ- 342/ 13.5.2019, ЕЖ- 362/ 13.5.2020 ns-12-05.03.2019.pdf ЕЖ- 342/ 13.5.2019
Светла Георгиева Кутлева Началник на отдел ЕЖ- 138/ 7.5.2020, ЕЖ- 203/ 9.5.2019, 10-32-19/322- 8.6.2018
Сашка Димитрова Иванова Младши експерт 10-32-19/18- 15.5.2018, ЕЖ- 67/ 30.4.2019, ЕЖ- 39/ 7.4.2020
Саша Давидова Зафирова Началник на отдел ЕЖ- 300/ 12.5.2020, ЕЖ- 322/ 13.5.2019, 10-32-19/132- 17.5.2018
Саша Георгиева Ангелова Главен специалист 10-32-19/179- 4.6.2018, ЕЖ- 166/ 8.5.2019, ЕЖ- 186/ 8.5.2020
Саня Иванова Савова-Иванова Главен специалист 10-31-12/8- 24.6.2018, ЕЖ- 84/ 2.5.2019, ЕЖ- 353/ 13.5.2020
Самуил Александров Драганов Главен счетоводител 10-32-19/276- 7.6.2018, ЕЖ- 43/ 24.4.2019, ЕЖ- 89/ 23.4.2020
Савина Илиева Савчева Главен експерт ЕЖ- 70/ 15.4.2020, ЕЖ- 317/ 13.5.2019, 10-32-19/163- 4.6.2018

slogan bg