Премини към основното съдържание

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име Sort descending длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Александра Александрова Стоименова Старши експерт 10-32-19/84- 15.5.2018г., ЕЖ- 58/ 25.4.2019, ЕЖ 92 23.04.2020 г., ЕЖ- 25/ 29.3.2021 г., ЕЖ-206-10.5.2022 г. , ЕЖ-185/04.05.2023


Александра Емилова Дикова Старши експерт 10-32-19/199- 4.6.2018, ЕЖ- 199/ 9.5.2019, ЕЖ- 96/ 27.4.2020, ЕЖ- 71/ 15.4.2021 г.
, ЕЖ-6-12.4.2022 г.

, EЖ-25/05.04.2023
Александра Илиянова Петрова младши експерт
ЕЖ-346-13.5.2022 г. , ЕЖ-209/05.05.2023

НС-22-1.7.2021 (158.92 KB) ВС-19-2.7.2021 г. (436.89 KB)
Александра Каменова Чижек старши експерт НС-20_02.05.2023 (161.05 KB)
Александър Валериев Николов специалист старши експерт

ЕЖ-119-5.5.2022 г.
НС-43-8.11.2021 (307.4 KB) , НС-19-02.05.2023 (132.42 KB) ВС-34-23.11.2021 г. (438.5 KB) , ВС-16(2)-05.05.2023 г (438.33 KB)
Александър Димитров Везьов старши експерт
НС-33 от 03.07.2023 (141.63 KB) ВС-32(2) от 28.07.2023 (421.99 KB)
Александър Иванов Захариев специалист АО
ns-15_04.04.2023_aleksandr_ivanov_zakhariev_sp.sgkk_sofiya_s-r_severen.pdf (699.47 KB) vs-14_2_11.04.2023_aleksandr_ivanov_zakhariev-2.pdf (436.73 KB)
Анатоли Атанасов Велизаров Старши експерт 10-32-19/341- 8.6.2018, ЕЖ- 308/ 13.5.2019, ЕЖ- 144/ 7.5.2020, ЕЖ- 281/ 11.5.2021 г.
, ЕЖ-370-13.5.2022 г. , ЕЖ-235(1)/09.05.2023 , ЕЖ-235(2)/09.05.2023


Ангел Стоянов Юруков Началник на отдел ЕЖ- 219/ 9.5.2019, 10-32-19/409- 11.6.2018, ЕЖ- 154/ 7.5.2020, ЕЖ- 304/ 12.5.2021 г.
, ЕЖ-68-29.4.2022 г. , ЕЖ-52/18.04.2023

Андриана Емилова Стоянова Младши експерт ЕЖ- 310/ 12.5.2020, ЕЖ- 264/ 10.5.2019, 10-32-19/347- 8.6.2018, ЕЖ- 333/ 12.5.2021 г.
, ЕЖ-330-13.5.2022 г.
ЕЖ-393/15.05.2023

Анелия Ангелинова Даскалска Специалист, младши експерт ЕЖ- 294/ 12.5.2020, ЕЖ- 91/ 2.5.2019, ЕЖ- 198/ 29.4.2021 г.
, ЕЖ-187-9.5.2022 г. , ЕЖ-282/09.05.2023

10-31-10-45/07.12.2018 (328.47 KB)
Анелия Данаилова Атанасова младши експерт
ЕЖ-143-9.5.2022 г. , ЕЖ-119/27.04.2023


НС-24-1.7.2021 (184.33 KB) ВС-18-2.7.2021 г. (435.91 KB)
Анелия Русева Христова старши експерт, Младши експерт 10-32-19/346- 8.6.2018

, ЕЖ- 387/ 14.5.2019 , ЕЖ- 231/ 11.5.2020, ЕЖ- 183/ 29.4.2021 г.
, ЕЖ-343-13.5.2022 г. , ЕЖ-172/03.05.2023
Анелия Савова Николова старши експерт
ЕЖ- 223/ 10.5.2021 г., ЕЖ-56-29.4.2022 г., EЖ-30/06.04.2023


НС-21-2.9.2020 (178.23 KB) ВС-27-30.9.2020 (442.94 KB)
Анета Колева Гьокова Главен специалист, Главен експерт ЕЖ- 104/ 3.5.2019
ЕЖ-42-29.4.2022 г.
, 10-32-19/19- 15.5.2018, ЕЖ- 48/ 9.4.2020, ЕЖ- 73/ 15.4.2021 г.
, ЕЖ 42 29.4.2022 г. , ЕЖ-66(1)/20.04.2023

ns-9-27.02.2019.pdf (558.01 KB)
Анна Асенова Тенева Старши експерт ЕЖ- 143/ 7.5.2020, ЕЖ- 206/ 9.5.2019, 10-32-19/342- 8.6.2018, ЕЖ- 282/ 11.5.2021 г.
, ЕЖ-369-13.5.2022 г. , ЕЖ-234/09.05.2023

Анна Николова Величкова младши експерт
НС-50/02.11.2023 (208.31 KB) ВС-50(1)/27.11.2023 (431.21 KB)
Антоанета Тодорова Тотева Младши експерт 10-32-19/166- 4.6.2018, ЕЖ- 320/ 13.5.2019 , ЕЖ- 75/ 15.4.2020, ЕЖ- 94/ 21.4.2021 г.,ЕЖ-198-9.5.2022 г. , ЕЖ-19/05.04.2023,
,

Антон Николов Младенов Началник на отдел 10-32-19/151- 31.5.2018, ЕЖ- 131/ 7.5.2019, ЕЖ- 381/ 15.5.2020, ЕЖ- 291/ 12.5.2021 г., ЕЖ-296-13.5.2022 г. , ЕЖ-344/11.05.2023
,
Асен Аврамов Симеонов старши експерт 10-31-1/2- 23.1.2019, ЕЖ- 160/ 8.5.2019, ЕЖ- 240/ 12.5.2020, ЕЖ- 365/ 14.5.2021 г., ЕЖ-353-13.5.2022 г., ЕЖ-253/09.05.2023,, ЕЖ-366//15.05.2023
Ася Петрова Параскевова главен специалист
ЕЖ-360//12.05.2023
НС 32 1.6.2022 (344.61 KB) ВС-18-22.06.2022 (437.33 KB)
Атанас Жеков Стоянов Старши експерт 10-32-19/343- 8.6.2018, ЕЖ- 205/ 9.5.2019, ЕЖ- 142/ 7.5.2020, ЕЖ- 283/ 11.5.2021 г., ЕЖ-371-13.5.2022 г., ЕЖ-233/09.05.2023
,
,

slogan bg