Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 40 от 14.05.2021 г. е обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК № КД-14-30 от 12.04.2021 г.

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

 

В ДВ, бр. 40 от 14.05.2021 г. е обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК № КД-14-30 от 12.04.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на: гр. Килифарево, с. Ялово и с. Райковци, община Велико Търново, област Велико Търново. 

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 14.06.2021 г., вкл.)
 

 

slogan bg