Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих, с. Самуил, гр. Антоново и гр. Правец и на други населени места в общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Затворена
Прекратена- обособена позиция 9

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих, с. Самуил, гр. Антоново и гр. Правец и на други населени места в общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново“ по 9 (девет) обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция № 1 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Малки чифлик и с. Шереметя, община Велико Търново и с. Орловец, с. Петко Каравелово, с. Полски Сеновец, с. Каранци и с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново“

Обособена позиция № 2 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Вързулица, с. Масларево, с. Павел, с. Иванча и с. Климентово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново“

Обособена позиция № 3 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Исперих, с. Печеница, с. Къпиновци, с. Подайва, с. Средноселци и с. Лъвино, община Исперих, област Разград“

Обособена позиция № 4 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Бърдоква, с. Лудогорци, с. Старо селище, с. Йонково, с. Драгомъж, с. Делчево, с. Конево, с. Тодорово и с. Яким Груево, община Исперих, област Разград“

Обособена позиция № 5 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Богданци, с. Голяма вода, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хърсово, с. Богомилци, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Самуил и с. Хума, община Самуил, област Разград“

Обособена позиция № 6 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Ветрен, с. Сребърна, с. Полковник Ламбриново, с. Смилец и с. Професор Иширково, община Силистра, област Силистра“

Обособена позиция № 7 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Антоново, с. Девино, с. Черни бряг, с. Горна Златица, с. Долна Златица, с. Китино, с. Коноп, с. Пиринец, с. Присойна и с. Ястребино, община Антоново, област Търговище“

Обособена позиция № 8 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Орач, с. Поройно, с. Пчелно, с. Халваджийско, с. Вельово, с. Изворово, с. Богомолско, с. Длъжка поляна, с. Дъбравица, с. Крушолак, с. Малка Черковна, с. Милино, с. Равно село, с. Свободица, с. Стеврек, с. Таймище, с. Тиховец, с. Великовци, община Антоново, област Търговище“

Обособена позиция № 9 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землището на гр. Правец, община Правец, област София“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 17.01.2019 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2018-0016

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 18.01.2019 г. в 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Документи

Номер: 20690
Датасортиране на иконите Файл за сваляне Описание Размер
30.11.2018 resheniezaotkrivanenaprocedurazalichen.pdf Решение за откриване на процедура 213.11 KB
30.11.2018 obyavleniezaotkrivanenaproceduraaopno01055-2018-0016.pdf Обявление за откриване на процедура 1.13 MB
30.11.2018 dokumentaciya-aopno01055-2018-0016.pdf Документация 616.5 KB
30.11.2018 poimennispisci.zip Поименни списъци.zip 79.33 KB
30.11.2018 prilozheniei-tehnicheskaspecifikaciyaop1-8.pdf Приложение I -Техническа спецификация ОП 1-8 289.78 KB
30.11.2018 prilozhenieii-metodikazaocenka.pdf Приложение II - Методика за оценка 536.73 KB
30.11.2018 prilozhenieiii-proektnadogovorkkkr.pdf Приложение III - Проект на договор КККР 434.19 KB
30.11.2018 prilozhenieia-tehnicheskaspecifikaciyaop9.pdf Приложение IА - Техническа спецификация ОП 9 299.14 KB
30.11.2018 spravka-sstoyanienakadastralniteiregulacionniteplanove.zip Справка - Състояние на кадастралните и регулационните планове.zip 143.87 KB
30.11.2018 cenovitablici.zip Ценови таблици.zip 99.52 KB
30.11.2018 obrazci.zip Образци.zip 337.78 KB
06.12.2018 razyasneniya_aop_no_01055-2018-0016.pdf Разяснения № 99-604/06.12.2018 457.6 KB
17.12.2018 rd-19-29.pdf Решение №РД-19-29/28.11.2018 за прекратяване на обособена позиция №9 356.84 KB
20.12.2018 reshenie_za_odobryavane_aop__01055-2018-0016.pdf Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация_заличено АОП № 01055-2018-0016 132.93 KB
09.05.2019 protokol_no_1-kkkr-polski-trambesh.pdf Протокол 1 - АОП № 01055-2018-0016 952.6 KB
04.09.2019 saobstenie_zeni-aop_no_01055-2018-0016v.pdf Съобщение за -отваряне на цениАОП № 01055-2018-0016v 2.73 MB
14.10.2019 protokolno3-aopno01055-2018-0016.pdf ПРОТОКОЛ № 3-АОП № 01055-2018-0016 2.83 MB
14.10.2019 protokolno2-aopno01055-2018-0016.pdf ПРОТОКОЛ № 2-АОП № 01055-2018-0016 3.73 MB
14.10.2019 doklad-aopno01055-2018-0016.pdf ДОКЛАД-АОП № 01055-2018-0016 2.1 MB
14.10.2019 reshenienord-19-29-aopno01055-2018-0016.pdf РЕШЕНИЕ № РД-19-29-АОП № 01055-2018-0016 5.07 MB
07.02.2020 dd-155-2019_srvey_grup_eood_s_prilozheniyata_z.pdf ДД-155-2019 СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД с приложенията_з 21.5 MB
07.02.2020 igeo.zip Игео.zip 17.59 MB
07.02.2020 ilian_todorov.zip Илиан Тодоров.zip 8.47 MB
07.02.2020 kd-1-157-2019_global_geo_eood_s_prilozheniyata_z.pdf КД-1-157-2019 ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД с приложенията 13.97 MB
07.02.2020 kd-1-158-2019_geobild_inzhenering_ood_s_prilozheniyata_z.pdf КД-1-158-2019 ГЕОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ООД с приложенията 17.04 MB
07.02.2020 kd-1-159-2019_et_rumen_georgiev-global_geo_s_prilozheniyata_z.pdf КД-1-159-2019 ЕТ Румен Георгиев-ГЛОБАЛ ГЕО с приложенията 12.85 MB
07.02.2020 kd-1-160-2019_et_kiril_danailov-top-geo_s_prilozheniyata_z.pdf КД-1-160-2019 ЕТ „Кирил Данаилов-Топ-Гео с приложенията 15.06 MB
07.02.2020 kd-1-161-2019_ka_argus_ood_s_prilozheniya_z.pdf КД-1-161-2019 КА Аргус ООД с приложения 28.63 MB
07.02.2020 obyavlenie_vzlozhena_porchka_kkkr_pravec.pdf Обявление Взложена поръчка_КККР_Правец 4.34 MB