Премини към основното съдържание

Отменени Образци към Наредба №3 за съдържанието,създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

slogan bg