Премини към основното съдържание

Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри , изм. и доп. ДВ. бр.72 от 31 август 2021г.

Категория
Подзаконови нормативни актове

slogan bg