Новини

Меморандум за сътрудничество с Корейската кадастрална и геодезическа корпорация

 

 

На 10 май 2012г. в гр. София, със съдействието на Посолството на Република Корея в Република България, беше подписан Меморандум за сътрудничество между Корейската кадастрална и геодезическа корпорация и Агенция по геодезия, картография и кадастър. Предвидените области на сътрудничество включват кадастър, информационно обслужване, географски информационни системи и др., като формите на сътрудничество включват проучвания и анализи, разработка на съвместни проекти, провеждане на обучения и работни срещи, както и изпълнение на технически и технологични решения.

НАРЕДБА № РД-02-20-16 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г.

НАРЕДБА № РД-02-20-16 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, КОНТРОЛИРАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА АЕРОЗАСНЕМАНЕ И НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИ ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ ЗА СКАНИРАНЕ И ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ 

 В сила от 23.08.2011 г. 

НАРЕДБА № РД-02-20-16 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г

НАРЕДБА № РД-02-20-16 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г

Наредба № 3 от 26 октомври 2006 г. за транлитерация на българските географски имена на латиница

Програма за транслитерация на географски имена - on-line...

 

НАРЕДБА № 3 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЕОГРАФСКИ ИМЕНА НА ЛАТИНИЦА

В сила от 21.11.2006 г.

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството