Премини към основното съдържание

Програми и отчети

І. ПРОГРАМИ

ІІ. ЦЕЛИ И ОТЧЕТИ НА АГЕНЦИЯТА

   

  ІІІ. ПРОГРАМА “ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР”

   

  IV. РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА COVID-19

     slogan bg