Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Отмяна на датите за анкетиране на собствениците на с. Асеновец и с. Брястово - община Нова загора

Поради форсмажорните обстоятелства - предотвратяването на COVID-19, обявените дати за анкетиране на собствениците на с. Асеновци и с. Брястово - община Нова Загора се отменят . Допълнително ще се предостави информация за нови дати 

Документи: 

В ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г. e обнародвана заповед № КД-14-11 от 28.02.2020 г. - с. Априлци и с. Черногорово

В ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г. e обнародвана заповед № КД-14-11 от 28.02.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Априлци и с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 13.04.2020 г., вкл.).

 

 

В ДВ, бр. 20 от 10.03.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 20 от 10.03.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-116 от 20.02.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Господиново, община Бяла, област Варна;

Заповед № РД-18-117 от 20.02.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Дюлино, община Бяла, област Варна;

Заповед № РД-18-131 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на гр. Сливница, община Сливница, област София;