Премини към основното съдържание

Костадин Димитров Чоролеев

по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част II: Интереси (ЗПКОНПИ)
Година на подаване
2018 2019 2020
длъжност
старши експерт
по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
10-31-12/33- 4.12.2018
ЕЖ- 179/ 8.5.2019
ЕЖ- 157/ 7.5.2020
чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС)

slogan bg