Премини към основното съдържание

Красимира Гошева Владова

по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част II: Интереси (ЗПКОНПИ)
Година на подаване
2018 2019 2020
длъжност
Младши експерт
по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
ЕЖ- 108/ 30.4.2020
ЕЖ- 374/ 14.5.2019
10-32-19/234- 7.6.2018

slogan bg