Премини към основното съдържание

Красимир Николов Крумов

по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част II: Интереси (ЗПКОНПИ)
Година на подаване
2018 2019 2020
длъжност
Началник на отдел
по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
10-32-19/22- 15.5.2018
ЕЖ- 328/ 13.5.2019
ЕЖ- 163/ 7.5.2020

slogan bg