Премини към основното съдържание

Красимир Димитров Младенов

Година на подаване
2018 2019 2020
длъжност
Служител по сигурността на информацията
по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
10-32-19/304- 7.6.2018
ЕЖ- 295/ 13.5.2019
ЕЖ- 131/ 5.5.2020

slogan bg