Премини към основното съдържание

Създаване на КККР на урбанизираните територии в с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни,Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра

Статус
Възложена

   

  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни,Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра“ по 12 (дванадесет) обособени позиции:

   

  Обособена позиция № 1: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Брезница и с. Корница, община Гоце Делчев, с. Горна Сушица, с. Лиляново, с. Пирин, с. Плоски и с. Сугарево, община Сандански, с. Илинденци (вкл. общински център с. Струмяни), общ. Струмяни, с. Брежани, с. Градево и с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград“ 

   

  Обособена позиция № 2: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Бело поле, с. Бистрица, с. Горно Хърсово, с. Дъбрава, с. Зелендол, с. Изгрев, с. Марулево, с. Мощанец, с. Покровник, с. Рилци и с. Церово, община Благоевград, област Благоевград“ 

   

  Обособена позиция № 3: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Българчево, с. Бучино, с. Габрово, с. Дебочица, с. Делвино, с. Дренково, с. Клисура, с. Лешко, с. Лисия, с. Логодаж, с. Обел, с. Падеш, с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“

   

  Обособена позиция № 4: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землището на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна“ 

   

  Обособена позиция № 5: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Балдево, с. Гърмен, с. Ковачевица, с. Лещен, с. Марчево, с. Огняново, с. Осиково, с. Рибново и с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград“ 

   

  Обособена позиция № 6: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Беласица, с. Габрене,с. Камена, с. Ключ, с. Коларово, с. Първомай, с. Самуилово, с. Скрът, с. Струмешница и с. Яворница, община Петрич, област Благоевград“ 

   

  Обособена позиция № 7: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Генерал Тодоров,  с. Кромидово, с. Кулата, с. Кърналово, с. Марикостиново, с. Митино, с. Ново Кономлади и с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“ 

   

  Обособена позиция № 8: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Кресна, с. Горна Брезница, с. Долна Градешница, с. Ощава, с. Сливница и с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград“ 

   

  Обособена позиция № 9: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София“ 

   

  Обособена позиция № 10: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Доктор Йосифово,  с. Студено буче, с. Славотин и с. Смоляновци, община Монтана, с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Спанчевци, с. Драганица, с. Стояново и с. Черкаски, община Вършец, област Монтана“ 

   

  Обособена позиция № 11: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Боденец, с. Върбешница, с. Горна Бешовица, с. Горна Кремена, с. Кален, с. Крапец и с. Цаконица, община Мездра, област Враца“ 

   

  Обособена позиция № 12: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Долна Кремена, с. Лик, с. Ослен Криводол, с. Старо село и с. Царевец, община Мездра, област Враца“

   

  Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 02.07.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

   

  Преписка  АОП № 01055-2018-0006

   

  Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 03.07.2018 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

   

   Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
   28.03.2018 07-1 - Обявление за поръчка-КККР 1.94 MB 07-1-obyavleniezaporchka-kkkr.pdf
   28.03.2018 РД-19-7 - Решение за откриване на процедурата-КККР 1.37 MB rd-19-7-resheniezaotkrivanenaprocedurata-kkkr.pdf
   28.03.2018 Документация-КККР 415.34 KB dokumentaciya-kkkr.pdf
   28.03.2018 Образци-КККР 505.44 KB obrazci-kkkr.zip
   28.03.2018 Приложение I - Техническа спецификация-КККР 134.11 KB prilozheniei-tehnicheskaspecifikaciya-kkkr.pdf
   28.03.2018 Приложение II - Методика-КККР 182.65 KB prilozhenieii-metodika-kkkr.pdf
   28.03.2018 Приложение III - Проект на договор-КККР 431.41 KB prilozhenieiii-proektnadogovor-kkkr.pdf
   28.03.2018 Справки-КККР 2.05 MB spravki.zip
   20.04.2018 Отговор на постъпило запитване-КККР-17.04.2018 444.08 KB otgovor_na_postpilo_zapitvane-kkkr-17.04.2018.pdf
   24.04.2018 Съобщение за спиране на процедурата 14.11 KB sobshchenie_za_spirane_kkkr.docx
   22.06.2018 Отговор на постъпило запитване 99-168.-22-06-2018г. 297.48 KB 99-168.-22-06-2018.pdf
   06.08.2018 Протокол 1 1.06 MB protokol_no_1_kkkr_strumyani-aksakovo-gurmen-kresna-drugi.pdf
   15.10.2018 Протокол № 2 от 11.10.2018 2.28 MB protokol_no_2_ot_11.10.2018.pdf
   15.10.2018 Съобщение за отваряне на ценовите предложения 73.04 KB sobshchenie_za_otvaryane_na_cenovite_predlozheniya.pdf
   29.10.2018 Съобщение за провеждане на жребий 146.22 KB sobshchenie_za_provezhdane_na_zhrebiy.pdf
   19.11.2018 Доклад от 15.11.2018 г. 931.85 KB doklad_ot_15.11.2018_g..pdf
   19.11.2018 Протокол № 3 от 14.11.2018 г. 564.68 KB protokol_no_3_ot_14.11.2018_g..pdf
   19.11.2018 Решение РД-19-7 от 16.11.2018 г. 662.82 KB reshenie_rd-19-7_ot_16.11.2018_g..pdf
   31.01.2019 Обособена позиция 1 6.17 MB obosobena_poziciya_1.zip
   31.01.2019 Обособена позиция 2 4.02 MB obosobena_poziciya_2.zip
   31.01.2019 Обособена позиция 3 3.33 MB obosobena_poziciya_3.zip
   31.01.2019 Обособена позиция 5 4.9 MB obosobena_poziciya_5.zip
   31.01.2019 Обособена позиция 6 3.23 MB obosobena_poziciya_6_-_kd-1-9-2019_geokad-93_eood_zalichen.pdf
   31.01.2019 Обособена позиция 9 4.25 MB obosobena_poziciya_9.zip
   31.01.2019 Обявление за възложена поръчка-Струмяни Асксаково и др 1.14 MB obyavlenie_za_vzlozhena_porchka-strumyani_asksakovo_i_dr.pdf
   28.02.2024 Обявление за приключване на договор КД-1-9-2019 2.51 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-9-2019.pdf
   05.03.2024 Обявление за приключване на договор КД-1-10-2019 1.79 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-10-2019.pdf

   slogan bg