Премини към основното съдържание

Създаване на КККР УТ - гр. Долна Митрополия, гр. Правец и гр. Съединение, и на други населени места в общини Брезник, Велики Преслав, Долна Митрополия, Иваново и др.

Статус
Възложена
Затворена

Предмет: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на общински центрове гр. Долна Митрополия, гр. Правец и гр. Съединение, и на други населени места в общини Брезник, Велики Преслав, Долна Митрополия, Иваново, Котел, Мъглиж, Нови Пазар, Перник, Рудозем, Русе, Силистра, Смядово, Стралджа, Съединение, Тунджа, Хасково и Чепеларе по 12 (дванадесет) обособени позиции 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 17.12.2019 г., включително.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 18.12.2019 г. в 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

 

Преписка АОП № 01055-2019-0012

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
29.12.2020 Обявление Взложена поръчка 791.07 KB obyavlenie-vzlozhena-porchka_dolna-motropoliya.pdf
29.12.2020 КД-1-92-2020 +приложения ЗЕНИТ - ГЕО ЕООД 19.35 MB kd-1-92-2020-prilozheniya-zenit-geo-eood.pdf
29.12.2020 КД-1-90-2020+приложение СКГ ИЛИЯН ТОДОРОВ ЕТ 17.11 MB kd-1-90-2020prilozhenie-skg-iliyan-todorov-et.pdf
29.12.2020 КД-1-89-2020+приложения КОХАБ ЕООД 23.05 MB kd-1-89-2020prilozheniya-kokhab-eood.pdf
29.12.2020 КД-1-88-2020+приложения СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД 33.03 MB kd-1-88-2020prilozheniya-srvey-grup-eood.pdf
29.12.2020 КД-1-87-2020+приложения ГЕОИД-93-КОЛЕВ И СИЕ СД 22.98 MB kd-1-87-2020prilozheniya-geoid-93-kolev-i-sie-sd.pdf
29.12.2020 КД-1-85-2020+приложения ГЕОПРОЕКТИ ДЗЗД 10.8 MB kd-1-85-2020prilozheniya-geoproekti-dzzd.pdf
29.12.2020 КД-1-84- 2020+приложения КА АРГУС 18.29 MB kd-1-84-2020prilozheniya-ka-argus.pdf
17.09.2020 Протокол 2.1 418.13 KB protokol_2.1._dolna_mitropoliq.pdf
17.09.2020 Протокол 2.2 612.51 KB protokol_2.2._dolna_mitropoliq.pdf
17.09.2020 Протокол 3 652.64 KB protokol_3_dolna_mitropoliq_0.pdf
17.09.2020 Доклад 767.23 KB doklad_agkk_dolna_mitropoliq_0.pdf
17.09.2020 Решение 4.08 MB reshenie_agkk_dolna_mitropoliq_0.pdf
07.05.2020 Протокол 1 - АОП № 01055-2019-0012 942.87 KB protokol_1_1_dolna_mitropoliq.pdf
07.05.2020 Протокол 2 - АОП № 01055-2019-0012 705.13 KB protokol_1_2_dolna_mitropoliq.pdf
10.08.2020 Съобщение отваряне на ценови оферти 313.32 KB saobstenie_zeni.pdf
04.11.2019 Обявление за откриване на процедурата-РОП 6.63 MB obyavlenie_za_otkrivane_na_procedurata-rop-26304.pdf
04.11.2019 Решение за откриване на процедурата-ЗИ 641.53 KB reshenie_za_otkrivane_na_procedurata-zi-26304.pdf
05.11.2019 Документация_ЗИ 3.51 MB dokumentaciya_zi.pdf
05.11.2019 Приложение I-Техническа спецификация 576.62 KB prilozhenie_i-tehnicheska_specifikaciya.pdf
05.11.2019 Приложение II-Методика за оценка на офертите 823.12 KB prilozhenie_ii-metodika_za_ocenka_na_ofertite.pdf
05.11.2019 Приложение III - Проект на договор КККР 663.24 KB prilozhenie_iii_-_proekt_na_dogovor_kkkr.pdf
05.11.2019 поименен списък 116.45 KB poimenen_spisk.zip
05.11.2019 Приложение IV-Образци 242.3 KB prilozhenie_iv-obrazci.zip
05.11.2019 справки 128.24 KB spravki.zip
05.11.2019 ценови таблици 116.44 KB cenovi_tablici.zip
21.11.2019 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 1.24 MB reshenie_za_odobryavane_na_obyavlenie_za_izmenenie_ili_doplnitelna_informaciya_zi1.pdf
25.11.2019 Разяснение-99-466-23-11-2019 443.67 KB razyasnenie-99-466-23-11-2019.pdf
02.12.2019 Разяснение 99-336-02.12.2019 г. 576.45 KB razyasnenie_99-336_6.pdf

slogan bg