Създаване на КККР УТ - гр. Долна Митрополия, гр. Правец и гр. Съединение, и на други населени места в общини Брезник, Велики Преслав, Долна Митрополия, Иваново и др.

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Затворена

Предмет: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на общински центрове гр. Долна Митрополия, гр. Правец и гр. Съединение, и на други населени места в общини Брезник, Велики Преслав, Долна Митрополия, Иваново, Котел, Мъглиж, Нови Пазар, Перник, Рудозем, Русе, Силистра, Смядово, Стралджа, Съединение, Тунджа, Хасково и Чепеларе по 12 (дванадесет) обособени позиции 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 17.12.2019 г., включително.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 18.12.2019 г. в 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

 

Преписка АОП № 01055-2019-0012

Документи

Номер: 26304
Датасортиране на иконите Файл за сваляне Описание Размер
07.05.2020 protokol_1_2_dolna_mitropoliq.pdf Протокол 2 - АОП № 01055-2019-0012 705.13 KB
07.05.2020 protokol_1_1_dolna_mitropoliq.pdf Протокол 1 - АОП № 01055-2019-0012 942.87 KB
09.12.2019 razyasnenie_99-336-09122019.pdf Разяснене 99-336-09.12.2019 г. 540.12 KB
02.12.2019 razyasnenie_99-336_6.pdf Разяснение 99-336-02.12.2019 г. 576.45 KB
25.11.2019 razyasnenie-99-466-23-11-2019.pdf Разяснение-99-466-23-11-2019 443.67 KB
21.11.2019 reshenie_za_odobryavane_na_obyavlenie_za_izmenenie_ili_doplnitelna_informaciya_zi1.pdf Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 1.24 MB
05.11.2019 cenovi_tablici.zip ценови таблици 116.44 KB
05.11.2019 spravki.zip справки 128.24 KB
05.11.2019 prilozhenie_i-tehnicheska_specifikaciya.pdf Приложение I-Техническа спецификация 576.62 KB
05.11.2019 prilozhenie_iv-obrazci.zip Приложение IV-Образци 242.3 KB
05.11.2019 prilozhenie_ii-metodika_za_ocenka_na_ofertite.pdf Приложение II-Методика за оценка на офертите 823.12 KB
05.11.2019 prilozhenie_iii_-_proekt_na_dogovor_kkkr.pdf Приложение III - Проект на договор КККР 663.24 KB
05.11.2019 poimenen_spisk.zip поименен списък 116.45 KB
05.11.2019 dokumentaciya_zi.pdf Документация_ЗИ 3.51 MB
04.11.2019 reshenie_za_otkrivane_na_procedurata-zi-26304.pdf Решение за откриване на процедурата-ЗИ 641.53 KB
04.11.2019 obyavlenie_za_otkrivane_na_procedurata-rop-26304.pdf Обявление за откриване на процедурата-РОП 6.63 MB