Skip to main content

Специализирани карти и регистриАгенцията по геодезия, картография и кадастър приключи приемането на всички специализирани карти и регистри на пясъчните дюни разположени непосредствено зад плажната ивица и в охранителна зона „Б” в областите Бургас, Варна и Добрич.

За територията на област Добрич са приети освен специализираните карти на морските плажове и дюни и на останалите обекти по чл. 6, ал.4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, включващи крайбрежните езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения.slogan bg