Skip to main content

Специализирани карти и регистри

 

 

Агенцията по геодезия, картография и кадастъре създала специализирани карти и регистри на всички обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК

slogan bg