Skip to main content
Търсене по населено място
Търсене по име
До: Дата на отпубликуване Написано на Дата на отпубликуване Подразделения
Изх. № 24-25172/ 14.09.2021г. МАРИНА ВЛАДИМИРОВА ТАЧЕВА гр. София 15.09.2021 Видин
Изх. № 24-25175/ 14.09.2021г. МАРИНА ВЛАДИМИРОВА ТАЧЕВА гр. София 15.09.2021 Видин
Изходящ № 24-19236-14.07.2021 г. До: СНЕЖАНКА РАДОСЛАВОВА СТОИЛКОВА До: Н-ЦИ НА БОНКА ЙОРДАНОВА СТОЙНОВА РОСЕН ИВАНОВ СТОИЛОВ ИВАН… 15.09.2021 Кюстендил
Служебна бележка 22-250-14.09.2021 ГЕОРГИ СТОЯНОВ ХРИСТОВ 15.09.2021 Бургас
Изх. № 24-11439-22.04.2021г. АНГЕЛИНА ЖЕЛЕВА 15.09.2021 Търговище
Изх. № 24-23032-20.08.2021 РАДКА ВАЛЕВА 15.09.2021 Търговище
Изх. № 24-22919-19.08.2021 ДО СОФКА ДАСКАЛОВА ЕМИЛИЯ ШИШМАНОВА 15.09.2021 Търговище
Служебна бележка 22-251-15.09.2021 ДО: "АРТ НАБ И НИА" ЕООД 15.09.2021 Бургас
Изх. № 24-25159-14.09.2021г. ДО ИРИНА ТОМОВА ЕВСТАТИЕВА ЕМИЛ ЕМИЛОВ ДИМОВ АНА ГЕОРГИЕВА БАЛСАМОВА ДОНКА ТОШКОВА СТАНЕВА БОЖИДАР… 15.09.2021 София - град
Изх. № 24-25066-13.09.2021 ВИОЛЕТКА АСЕНОВА КРУМОВА ДО АСЯ РАНГЕЛОВА СТОЯНОВА 15.09.2021 София - град
Изх. № 24-25188-14.09.2021г. ИВАН ЙОСИФОВ 15.09.2021 София - град
Изх. № 24-25220-15.09.2021 г. Г-Н ТРЕНДАФИЛ ПЕТРОВ ДАФОВ 15.09.2021 Смолян
Изходящ № 24-25051-13.09.2021г. ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА 15.09.2021 София - град
Изходящ № 20-63076-15.09.2021 г. ДО ЕЛЕНКА ЦОНЕВА КАРАДЖОВА, ГР. СОФИЯ 15.09.2021 Велико Търново
Изх. № 24-25293-15.09.2021 НАСЛЕНИЦИ НА ХАРИЗАН ГЕОРГИЕВ АЗОВ 15.09.2021 Благоевград
Изх. № 24-25305-15.09.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА ЯНЬО ГЕОРГИЕВ БОЙКОВ 15.09.2021 Благоевград
Изходящ № 24-24841-10.09.2021 г. ИВАЙЛО СТЕФАНОВ МЕТОДИЕВ 14.09.2021 Видин
Изходящ № 24-24956-13.09.2021 г. До: ВАСИЛ ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ Адрес: С. КРУПНИК ОБЩ. СИМИТЛИ 14.09.2021 Благоевград
Изходящ № 24-22537-16.08.2021 г. ДО: ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ ДО: ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ 14.09.2021 Сливен
Изходящ № 24-22805-18.08.2021г. КРАСИМИР ПЕНКОВ КОЙЧЕВ До: ЙОРДАНКА ПЕНКОВА ГУРЦОВА 14.09.2021 Сливен
рег.№01-344211-23.06.2021г. ЖЕЙНЯ НИКОЛАЕВА ТРИФОНОВА Настоящ адрес: ИТАЛИЯ 14.09.2021 Варна
Изходящ № 24-25102-14.09.2021 г. АНАСТАС БАКАЛОВ 14.09.2021 Велико Търново
Служебна бележка 22-248-13.09.2021 ДО: КИРИЛ ПЕЕВ ПЕЕВ СТАНКА ПЕЕВА КАЛЧЕВА 14.09.2021 Бургас
Служебна бележка 22-249-13.09.2021 РАДКА ДИМИТРОВА СТОЕВА ПЕНКА ИВАНОВА СТОЕВА ТОНИ ПЕТРОВА СТОЕВА 14.09.2021 Бургас
Изходящ № 24-25110-14.09.2021г. До: собствениците на самостоятелни обекти
в сграда с идентификатор 83510.675.120.1 с…
14.09.2021 Шумен
Изх. № 24-24823-10.09.2021 ЦВЕТАН БОГДАНОВ 14.09.2021 София - град
Изходящ № 24-24826-10.09.2021 РЕНИ ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ХРИСТОВ 14.09.2021 София - град
Изходящ № 24-24825-10.09.2021 "АСПЕКТИ ПЛЮС" ООД "АТ И Т" ЕООД ДИМИТЪР ДИМИТРОВ БАРБУКОВ 14.09.2021 София - град
Изх. № 24-24832-10.09.2021 ВИВИ АВРАМ ЯГЕН 14.09.2021 София - град
Изх. № 24-21812-09.08.2021 ДО: ЛАЗАРИНА АНДРИЯНОВА АНДРЕЕВА ДО: ДИМИТЪР АНДРИАНОВ АНДРЕЕВ 14.09.2021 Пазарджик
Изх. № 24-22251-12.08.2021 ВЕРА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА 14.09.2021 Пазарджик
Изходящ № 24-25177-14.09.2021 г. ВИКТОРИЯ ИВАНОВА МИКОВА БОРИСЛАВ РАДКОВ АЛЕКСАНДРОВ ДОЛЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 14.09.2021 Плевен
Изх. № 24-25099-14.09.2021 ЮЛИАН ВЕНЦИСЛАВОВ СПАСОВ МАРТИН ВЕНЦИСЛАВОВ СПАСОВ 14.09.2021 Благоевград
Изходящ № 24-24889-10.09.2021 ДО КОСТАДИН РАДОЙНОВ ЛУКАЕВ 13.09.2021 Софийска област
Служебна бележка 22-246-10.09.2021 ДО: МАРИАНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА ДО: ИВАН МИЛЕВ ИВАНОВ ДО: МИЛЕН НИКОЛОВ ДОБРЕВ 13.09.2021 Бургас
Служебна бележка 22-243-10.09.2021 Включен в преписка: 01-443084-10.08.2021 ПЕТКО ЙОРДАНОВ ТАТАРЛИЕВ 13.09.2021 Бургас
Изх. № 24-18485-07.07.2021 До: ВАСИЛ ВЕНКОВ ИВАНЧОВ с.Мърводол, общ.Невестино, обл.Кюстендил ДИМЧО ВАСИЛИЕВ СТОЙНЕВ гр.… 13.09.2021 Кюстендил
Служебна бележка 22-244-10.09.2021 Включен в преписки: 01-446828-11.08.2021 ЕМИЛ НЕДЕЛЧЕВ ЩЕРЕВ

13.09.2021 Бургас
Служебна бележка 22-245-10.09.2021 ЖИВКО МИХОВ МИХОВ 13.09.2021 Бургас
Изх. № 24-22579-16.08.2021г. ДО: ПЕТКА МИХОВА ЖЕЛЯЗКОВА ДО: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ ДО: НЕДКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ДО: ДИНКА… 13.09.2021 Сливен
Служебна бележка 22-247-13.09.2021 Включен в преписки: 01-446254-11.08.2021 КРАСИМИР МИТКОВ ПЕТКОВ 13.09.2021 Бургас
Изходящ № 24-24969-13.09.2021 г. ДО ЕМИНЕ ЮСУФ ИСМАИЛ ДО: ИНДЖИЛАЙ СЕЗАИР ФЕЙЗУЛА ДО: Всички заинтересовани страни за поземлени… 13.09.2021 Шумен
Изх. № 24-24900-10.09.2021г. ВЕЛИКА ПЕТКОВА КОЛЕВА 13.09.2021 София - град
Изходящ № 24-24857-10.09.2021 г. АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ДИНЕВ БЕЛА СТОЯНОВА ДИНЕВА 13.09.2021 София - град
Изх. № 24-24862-10.09.2021г. СВЕТЛА БОРИСОВА БИСОВА АНГЕЛ БОРИСОВ ЙОРДАНОВ ЛЮДМИЛА ДИМИТРОВА ПЕЕВА АНЕЛИЯ ТОДОРОВА БЪРДАРОВА 13.09.2021 София - град
Изх. № 24-24819-10.09.2021 РУСКА ВАСИЛЕВА
РАЕВА
13.09.2021 София - град
Изх. № 24-24663-08.09.2021 ТОДОРКА ВЕСЕЛИНОВА МИНЕВА МАРИН СТЕФАНОВ МАРИНОВ 13.09.2021 София - град
Изх. № 24-24720-09.09.2021 ЮМЮГЮЛ РАМАДАН МУСТАФА ЯСЕН ФИЛИП КАБАКОВ ОКТАЙ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ 10.09.2021 Пловдив
Изх. № 24-24723-09.09.2021 г. ЛЪЧЕЗАР АНТОНОВ ТРЕНДАФИЛОВ 10.09.2021 Пловдив
Изходящ № 24-24861-10.09.2021 г. СНЕЖАНА БОРИСОВА МАРИНОВА 10.09.2021 Плевен
Изходящ № 24-24693-08.09.2021г. ДО РОСИЦА ЛЮБЕНОВА ПОПОВА ДО НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ПОПОВ 10.09.2021 София - град
Изходящ № 24-24651-08.09.2021 ДО ИВАН ИВАНОВ КАБАКЧИЕВ ДО: ЦВЕТАНКА ВЕЛЕВА ДОЙЧИНОВА ДО: ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДОЙЧИНОВ ДО: ГЪЛЪБИНА… 10.09.2021 София - град
Изходящ № 24-24572-08.09.2021 г. ЛИЛЯНА СТОЕВА СТАНЧЕВА 10.09.2021 София - град
Изходящ № 24-24881-10.09.2021 г. ДО КАЛИН НАДКОВ КАЛАДЖИЙСКИ ПЛАМЕН НАДКОВ КАЛАДЖИЙСКИ ПАВЛИНА ПЕТКОВА СИМЕОНОВА 10.09.2021 Плевен
Изходящ № 24-22470-16.08.2021 г. До: ПЕТЪР МИХОВ ПЕТРОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400 До: КРАСИМИР КОСТАДИНОВ ТОРКОВ гр. Пазарджик, п.к.… 10.09.2021 Пазарджик
Изх. № 24-24850-10.09.2021 г. ДО: МИРОСЛАВ МЕНЧЕВ ДО: АЛДИН МЕНЧЕВ 10.09.2021 Ловеч
изх. № 24-24389-03.09.2021г ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 10.09.2021 Разград
Изходящ № 24-24688-08.09.2021 г. ДО САШКА НИКОДИМОВА АЛЕКСАНДРОВА-ПЕТРОВА ДО ЕЛИСАВЕТА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА 10.09.2021 Софийска област
Изходящ №24-24428-07.09.2021г. ДО ЮЛИЯН ЗАМФИРОВ РАНГЕЛОВ С. Ковачица ДО РАЛИЦА ЗАМФИРОВА РАНГЕЛОВА Гр. Силистра ДО НАДЯ СИМЕОНОВА… 09.09.2021 Видин
Изходящ № 24-24658-08.09.2021 г. До: СВЕТЛАНА ОГНЯНОВА ДИНЕВА До: ДИЯН ОГНЯНОВ ДИНЕВ 09.09.2021 Ямбол
Изх. № 24-24632– 08.09.2021г. ДО ДЕСПИНА ГЕОРГИЕВА ГЕРДЖИКОВА гр. Добрич, ПК 9300 ДО ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ВЪЛЧЕВ гр. Добрич, ПК 9300 09.09.2021 Добрич
Изх. № 24-24637 - 08.09.2021г. ДО ЕМИЛ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ гр. Добрич, ПК 9300 09.09.2021 Добрич
№ 18-8482-30.07.2021 г. До Георги Минчев Георгиев, гр. София Мирослава Георгиева Иванова, гр. София 09.09.2021 Велико Търново
Изходящ № 24-24634-08.09.2021 До ИРЕНА КЪНЧЕВА ДОНЕВА НЕШКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА-ВАКАНОВА МАРГАРИТА ХРИСТОВА МАРИНОВА-МЛАДЕНОВА МИЛКА… 09.09.2021 София - град
Изходящ № 24-22470-16.08.2021 г. До: НИКОЛАЙ СТОЙКОВ ТОРКОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400 До: АНТОНИЯ СТОЙКОВА ТОРКОВА гр. Пазарджик, п.к… 09.09.2021 Пазарджик
Изх. № 24-22277-12.08.2021 МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ 09.09.2021 Търговище
Изх. № 24-21987-10.08.2021 ДИАНА МИХАЙЛОВА 09.09.2021 Търговище
Изх. № 24-21969-10.08.2021г. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕНОЛ АХМЕДОВ 09.09.2021 Търговище
Изходящ № 24-24705-09.09.2021 г. "ЗЕНИТ-КОНТЕХ"ООД

09.09.2021 Пазарджик
Изходящ № 24-20133-22.07.2021 г. До: КИРИЛ ВАСИЛЕВ БАНКОВ До: ДАФИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА До: ИВАЙЛО КОСТАДИНОВ ДЯКОВ До: ЦВЕТАНА… 09.09.2021 Кюстендил
Изходящ № 24-20298-23.07.2021 г. До: г-жа Стефанка Стоилова Кръстева До: г-жа Татяна Стефанова Асенова До:г-жа Силвия Стефанова… 09.09.2021 Кюстендил
Изходящ № 24-24786-09.09.2021 г. ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАСКАЛЕВ 09.09.2021 Плевен
Изх. 24-24752-09.09.2021г. До: н-ци на Хюсеин Шабанов Йлмалиев 09.09.2021 Шумен
Изходящ № 24-23904-31.08.2021 г. До АНКА ЗАПРИНОВА ЛИЧЕВА С. ГОВЕДАРЕ – 4453 До ЯНКО ВАСИЛЕВ ЛИЧЕВ С. ГОВЕДАРЕ – 4453 09.09.2021 Пазарджик
Изх.№ 24-24570-08.09.2021г. Г-ЖА ВЕСКА НИКОЛОВА ПЕЧИЛОВА 09.09.2021 Смолян
Изх. № 24-24645-08.09.2021 г. ИВАН ЛАЗАРОВ СТАНЕВ 09.09.2021 Ловеч
Изх. № 24-24025-31.08.2021 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ СТОЙКОВ КРАСИМИРА ДИНЕВА ВАНДЕВА 08.09.2021 Сливен
Изходящ № 24-21848-09.08.2021 г. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ НАЦЕВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА НАЦЕВА ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ НАЦЕВ СИМА… 08.09.2021 Сливен
Изходящ № 24-21731-09.08.2021 г. ДО: БОЙЧО КОЛЕВ КОЛЕВ ДО: СТОЯНКА ЖЕЛЯЗОВА КОЛЕВА ДО: РАДОСТИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА ДО: АТАНАС ДИНЕВ… 08.09.2021 Сливен
Изх.№ 24-24546-07.09.2021 г. ДО: МИЛЕН КРЪСТЕВ КЪНЧО КРЪСТЕВ ВЕЛИКА КРЪСТЕВ, ХРИСТО ИВАНОВ 08.09.2021 Ловеч
Изходящ № 24-20113-08.09.2021 г. АНТОАНЕТА ГРОЗДАНОВА КАРТАЛОВА 08.09.2021 Пловдив
Изходящ №24-24549-07.09 .2021 г. ГАЛИНА ТОДОРОВА 08.09.2021 Ловеч
Служебна бележка 22-241-07.09.2021 До: ФИЛИП АНИСЛАВОВ СПАСОВ МИНА АЛЕКСЕЕВА СПАСОВА ТОДОР СТАМАТОВ СТАМАТОВ ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ГУЗИ 08.09.2021 Бургас
Служебна бележка 22-239-07.09.2021 ДО: ИВАН ПЕТКОВ МИЧЕВ ДО: АЛИКИ СТАВРЕВА ФИЛАЛИДОВА ДО: ТЕОДОР ПЕТКОВ МИЧЕВ 08.09.2021 Бургас
Служебна бележка 22-240-07.09.2021 До: ДИМИТЪР КИРИЛОВ ГАЙДАРОВ 08.09.2021 Бургас
Изх. № 24-24236-02.09.2021г. ДО ПЕТЪР МАРИНОВ СТЕФАНОВ ГЕРМАНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА ПЕТЪР СИМОВ РАДЕВ 08.09.2021 София - град
Изх. № 24-24433-07.09.2021 ВЕНКО ТОДОРОВ ЗЛАТКОВ 08.09.2021 София - град
Изх. № 24-19301-14.07.2021 ЙОРДАНКА ДАНАИЛОВА АНДРЕЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000 08.09.2021 Пазарджик
Изх. № 24-23798-30.08.2021г. До: НИНА МАТЕЕВА ПЕТРОВА гр. Ямбол 08.09.2021 Ямбол
Изх. № 24-22014-10.08.2021 ХРИСТИЯН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ЯНКА ПЕТЕВА ГЮЗЕЛЕВА ГАНКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА 07.09.2021 Сливен
Служебна бележка 22-237-03.09.2021 ДО: КАЛИНКА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА ДО:МИЛЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ДО:ВАСИЛКА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА ДО: ДОБРИНКА… 07.09.2021 Бургас
Изх. № 24-21916-10.08.2021 г. ДО ВЕСЕЛИНА ЛЕШЕВА ГР. СТАРА ЗАГОРА 07.09.2021 Стара Загора
Служебна бележка 22-238-03.09.2021 ДО: ХРИСТИЯНА ХРИСТОВА ВЛАСЕВА 07.09.2021 Бургас
Служебна бележка 22-236-03.09.2021. ДО: АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ВЪЛЧЕВ 07.09.2021 Бургас
Изх. № 24-17905-01.07.2021 г. ДО „ПЛЮС ПРОПЪРТИС“ АД ГР. СТАРА ЗАГОРА 07.09.2021 Стара Загора
Изх. № 24-24365/03.09.2021 г. ДО ПЕТЪР ПЕТРОВ СИМЕОНОВ гр. София ДО СТОЯН ИВАНОВ БЛИЗНАКОВ с. Захари Стояново ДО ВАСИЛ ИВАНОВ… 07.09.2021 Добрич
Изходящ № 24-24363-03.09.2021 г. ДО КАЛОЯН ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ ДО ДИЛЯНА МИРОСЛАВОВА МАРИНОВА 07.09.2021 Добрич
Изходящ № 24-24347-03.09.2021 г. ДО АТАНАС ПЕТРОВ АНГЕЛОВ гр. Каварна 07.09.2021 Добрич
Изх. № 24-24441-07.09.2021 ДО КИНА КОЛЕВА  ИВАЙЛО ДИЛИНСКИ 07.09.2021 Велико Търново
Изх. № 24-21984-10.08.2021г. ДО СНЕЖАНКА КАТРАНДЖИЕВА ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА 07.09.2021 Търговище
Изходящ № 24-24455-07.09.2021г. До: ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНЧЕВ КАТЯ ИВАНОВА ИВАНЧЕВА 07.09.2021 Плевен
Изх. № 24-24168-01.09.2021 г. ДО ЕЛКА МАНОВА КИЧЕВА
07.09.2021 София - град
Изходящ № 24-24169-02.09.2021 г. ДО ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА СТАНИСЛАВ ЛЮДМИЛОВ БОГОЕВ МИЛКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА ЛЮБА АНГЕЛОВА ДУДОВА 07.09.2021 София - град
Изх. № 24-24170-02.09.2021г. ИВАНКА СТЕФАНОВА ДЕНЧЕВА 07.09.2021 София - град
Изходящ № 24-24063-01.09.2021 г. ДО ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ПАНЕКОВА 07.09.2021 София - град
Изх. № 24-23952-31.08.2021 ВАЛЯ РАЙЧЕВА АНДОНОВА 07.09.2021 София - град
Изходящ № 24-23904-31.08.2021 г. До НАТАША ВАСКОВА ЛИЧЕВА ГР. ПЕРУЩИЦА – 4225 07.09.2021 Пазарджик
Изходящ № 24-21624-06.08.2021 г. До ДИМИТРИЯ МАРИНОВА КАРАКОЛЕВА гр. Пазарджик – 4400 До АТАНАС СТОЯНОВ КАРАКОЛЕВ гр. Пазарджик –… 07.09.2021 Пазарджик
Изх. № 24-22035-10.08.2021 г. До ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ПОПНИКОЛОВ гр. София – 1000 До ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА КОЗЛОДЖОВА гр. София – 1000 До… 07.09.2021 Пазарджик
Изходящ № 24-19343-14.07.2021 г. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ 07.09.2021 Ямбол
Изх. № 24-22065-11.08.2021 НЕЛИ ДОЙНОВА 12.08.2021 Велико Търново
Служебна бележка 22-225-11.08.2021 ДО: " КОМАРО" ЕООД ДО: " КАСИБЕН ГРУП " ЕООД 12.08.2021 Бургас
Служебна бележка 22-224-11.08.2021 ДО: ДИМО ГРУДОВ ИЛИЕВ ДО: СТОЯН ВЕЛКОВ ПАНТОВ ДО:ВЕНЕЛИН ИВАНОВ ФИНЕВ ДО: ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА… 12.08.2021 Бургас
Служебна бележка 22-223-11.08.2021 ДО: ЕЛЕНА ГРОЗЕВА ДИМОВА 12.08.2021 Бургас
Служебна бележка 22-222-11.08.2021 ДО: НЕВЕНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА 12.08.2021 Бургас
Служебна бележка 22-221-11.08.2021 ДО: ИРИНА РАДЕВА ИВАНОВА ДО: НАСКО РАДЕВ АТАНАСОВ ДО: ЖЕЛКА АТАНАСОВА МИХОВА 12.08.2021 Бургас
Служебна бележка 22-220-11.08.2021 ДО: ПЕТКО ТОДОРОВ ПЕТКОВ 12.08.2021 Бургас
Изходящ № 24-22082-11.08.2021 г. До: АНГЕЛИНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА МАРИЯ ГЕОРГИЕВА… 12.08.2021 Пловдив
Изходящ № 24-16947-22.06.2021г. До: ИВАНКА НИКОЛОВА ТАШЕНОВА 12.08.2021 Пловдив
Изходящ № 24-16035-14.06.2021г. До: НИКОЛА АТАНАСОВ КАИШЕВ 12.08.2021 Пловдив
Изходящ № 24-16025-14.06.2021г. До: ПЛАМЕНА ИВАНОВА ЗЛАТЕВА 12.08.2021 Пловдив
Изх. 24-22133-11.08.2021 г. РУМЯНА ДИМИТРОВА 12.08.2021 Велико Търново
Изх. № 24-22102– 11.08.2021г. ФАТМЕ АЛИ ХЮСМЕН гр. Добрич, ПК 9300 ДО СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА ДЕМИРОВА гр. Добрич, ПК 9300 ДО ЗЮЛЕЙХА… 12.08.2021 Добрич
Изх. № 24-19456-15.07.2021г. ДО: ОБЩИНА СЛИВЕН ДО: ВЕСКА ЗДРАВКОВА БАНОВА ДО: ВЕСКА МАНЧЕВА ПЕТКОВА 12.08.2021 Сливен
Изходящ № 20-54619-12.08.2021 г. ЦВЕТАН РУМЕНОВ ЦОНЕВ 12.08.2021 Велико Търново
Изх. № 24-19624-16.07.2021 г. ДО СТЕФКО СТОЙНОВ С. СТРАЖА УЛ. „ОСЕН“ №8 ПЕНКА СТОЙНОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ПИРИН“ №12 ЕТ.5 АП.29 12.08.2021 Търговище
Изх. № 24-19614-16.07.2021г. ДО ПЕЛАГИЯ ТОДОРОВА ГР. ВАРНА УЛ. „ЙОАН ЕКЗАРХ“ №22 12.08.2021 Търговище
Изх.№ 24-22200-12.08.2021 г. ИРИНА ПЕТКОВА 12.08.2021 Ловеч
Изходящ №24-22250-12.08.2021г. ДО МОМЧИЛ ТОДОРОВ ИВЕЛИН ТОДОРОВ ИРЕНА СТОЯНОВА МИРОСЛАВ СТОЯНОВ 12.08.2021 Ловеч
Изх. № 24-21876-10.08.2021г. ДО ВЕРГИЛ СТОИЛОВ КАЦАРСКИ МИХАИЛ ВЕРГИЛОВ КАЦАРСКИ 12.08.2021 София - град
Изходящ № 24-21895-10.08.2021 г. ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВ 12.08.2021 София - град
Изх. № 24-22280-12.08.2021г. КАРИНА КАНЕВА КАНЕВА гр. Ямбол ГЕОРГИ ДОБРЕВ КОСТОВ гр. Ямбол 12.08.2021 Ямбол
Изходящ № 24-19424-15.07.2021 г. ПЕЙЧО КИРИЛОВ ГУДЕВ 11.08.2021 Хасково

slogan bg