Skip to main content

УВЕДОМЛЕНИЯ


Търсене по населено място
Търсене по име
До: Дата на отпубликуване Написано на Подразделения
Изх. № 24-850-09.01.2023г. „С.И.Г“ ООД ГР.СЛИВЕН УЛ. „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ №16 „ЕМ ДЖИ ЛИЗИНГ“ ЕООД ГР.ПЛОВДИВ УЛ. „БОГОМИЛ“ №62 03.02.2023 Сливен
Изх. № 24-552-05.01.2023г. "ГЕОСТРОЙКОМПЛЕКТ" ЕООД 03.02.2023 Сливен
Изх. № 24-3886-02.02.2023 г. До: ОЛГА ХРИСТОВА ТАНЧЕВА 03.02.2023 Пловдив
Изх. № 24-3893-02.02.2023 г. До: ДЕСИСЛАВА ЮРИЕВА КАИНЧАЛОВА 03.02.2023 Пловдив
Изходящ № 24-3718-01.02.2023 г. До: Атанас Димитров Василев До: Димитър Симеонов Гемеджийски До: Мария Димитрова Гемеджийска До:… 03.02.2023 Пловдив
вх.№ 01-711786-06.12.2022г. До Мартин Богомилов Амеров ИСПАНИЯ До „АГРАРА“ ООД за връчване на съобщение чрез работодател на… 03.02.2023 Варна
Изх. № 24-36909-08.12.2022 г. До: МАРИЙКА МИЛАНОВА ВРАНСКА До: СПАСЕНКА АЛЕКСАНДРОВА АРИЗАНОВА До: ИВАНКА МИЛАНОВА ЖАБИНСКА До:… 03.02.2023 Кюстендил
Изх. № 24-625-06.01.2023 г. ЕВГЕНИ ВЕРГИЛОВ АСЕНОВ 03.02.2023 Силистра
Изх. № 24-3979-03.02.2023 МЕХМЕД ИСМАИЛОВ МРЪЦЕВ АХМЕД АЛИОВ ТАБАЧКИ АТИДЖЕ МЕХМЕДОВА ТАБАЧКА (ИЛИ ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ) 03.02.2023 Благоевград
Изх. № 24-3966-03.02.2023 АСЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 03.02.2023 Благоевград
Изх. № 24-3968-03.02.2023 ЗДРАВКО АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ 03.02.2023 Благоевград
Изх. № 24-3973-03.02.2023 ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ ЛАЗАР ВАНЬОВ НИКОЛОВ ВАЛЕНТИН СТАНОЕВ СТОИМЕНОВ 03.02.2023 Благоевград
Изх. № 24-3970-03.02.2023 РАДКА АЛЕКСИЕВА КУТИНА 03.02.2023 Благоевград
Изх. № 24-3969-03.02.2023 ИВАНКА ТОДОРОВА ЛАСКОВА ИЛИЯ АНДОНОВ СТОЯНОВ 03.02.2023 Благоевград
Изх. № 24-3960-03.02.2023 БОЖИДАР ТОДОРОВ МАЧЕВ АСЯ ИЛИЕВА КУТЕВА ДЖУРИЦА НАТАЛИЯ ВАЛЕРИЕВА СТЕФАНОВА ПЕТЪР ДИМИТРОВ КУТЕВ… 03.02.2023 Благоевград
Изходящ № 24-3701-01.02.2023 г. ПЕТЯ ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА 03.02.2023 София - град
Изходящ №24-4030-03.02.2023 г. ДО: ЛЪЧЕЗАР ЛАЗАРОВ ДО: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 03.02.2023 Ловеч
Изх. 24-4081-03.02.2023 г. До: Заинтересованите собственици на част от ПИ с идентификатор 37135.501.59 по КККР, съответстваща… 03.02.2023 Шумен
Изходящ № 24-4083-03.02.2023 г. До: ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ Кмет на община Роман 03.02.2023 Враца
Изх. № 24-3398-30.01.2023 КИРИЛ РАШКОВ НАКОВ 02.02.2023 София - град
Изх. 24-3779-01.02.2023 ГЕОРГИ СТЕФАНОВ СОКЕРОВ ГР. БУРГАС ПК 8000 02.02.2023 Велико Търново
Изх. № 24-3784-01.02.2023 ДО: АНКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА ГР. ХАСКОВО ПК 6300 ДАНИЕЛА ИВАНОВА МАРАНГОЗОВА ГР.ВАРНА ПК 9000 СВЕТЛА… 02.02.2023 Велико Търново
Изх. № 24-3769-01.02.2023 г. ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕЙЧИНОВА 02.02.2023 Пловдив
Изх. № 24-3770-01.02.2023 г. До: ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА КУМЧЕВА АНГЕЛ КОНСТАНТИНОВ АНГЕЛОВ 02.02.2023 Пловдив
Изх. № 24-3772-01.02.2023 г. До: ШИНА ГЕОРГИЕВА БЕЛОВСКА ЯНКО ИВАНОВ СТОЙЧЕВ 02.02.2023 Пловдив
Изх. № 24-3773-01.02.2023 г. Дo: СТОЯН ПЕТРОВ ГАЛЪНСКИ 02.02.2023 Пловдив
Изх. № 24-3774-01.02.2023 г. Дo: ТОДОРКА КОЛЕВА РАДЕВА ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 02.02.2023 Пловдив
Изх. 24-3779-01.02.2023 ДО: ГЕОРГИ СТЕФАНОВ СОКЕРОВ ГР. БУРГАС ПК 8000 02.02.2023 Ловеч
Изх. № 24-611*01.02.2023 „ГЕОРГИ ИЛИЕВ 2006“ ЕООД ДИМИТРИЯ СПАСОВА МЕЦОВА-ЩУРКОВА 02.02.2023 Благоевград
Служебна бележка 22-61-01.02.2023 ЦАНКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА 02.02.2023 Бургас
Служебна бележка № 22-59-01.02.2023 ДО: ИВЕЛИНА ТРИФОНОВА АЗГАЛДЯН АНАСТАСИЯ ИЛИЕВА САВОВА КАРАМФИЛКА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА 02.02.2023 Бургас
Изх. № 22-57-01.02.2023 Включен в преписки: 01-665794-15.11.2022 ДО: ЛУИЗА АПРАХАМ БЕХАДИР КОСТАДИН СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ 02.02.2023 Бургас
Служебна бележка 22-60-01.02.2023 Включен в преписки: 01-737780-19.12.2022 ДО: АНЕТА СТАНИСЛАВОВА ИВАНОВА 02.02.2023 Бургас
Служебна бележка 22-58-01.02.2023 Включен в преписки: 01-740896-21.12.2022 ДО: РАДОСТИНКА АПОСТОЛОВА СТАНЕВА 02.02.2023 Бургас
Изх. № 24-3810-02.02.2023 ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ИВАНОВА ТЕМЕНУЖКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА 02.02.2023 Благоевград
Изходящ № 24-37836-15.12.2022 г. БУДЕН НИКОЛОВ ТОДОРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВ ЖЕГОВ РИТА АРКАДИЕВНА ЖЕГОВА РОСЕН ВЛАДИМИРОВ ЖЕГОВ 02.02.2023 Кюстендил
Изходящ № 24-37805-15.12.2022 г. ДО: ЕЛИЗАБЕТ ПАНАЙОТОВА НАЧЕВА КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ЧЕКМЕЛЕЗОВА ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ ЛАТИН 02.02.2023 Кюстендил
Изходящ № 24-2462-23.01.2023 г. ДО:ДЖЕМИЛЕ АХМЕДОВА БЕДЕЛ с. Нова махала 4581 ДО:РЕМЗИ АХМЕД БЕДЕЛ с. Нова махала 4581 02.02.2023 Пазарджик
Изх. № 24-3685-01.02.2023 ЙОРДАН КРУМОВ УШАГЕЛОВ гр. София, п.к. 1000 02.02.2023 Пазарджик
Изходящ № 24-197-03.01.2023 г. До "БИОВЕТ" АД До: ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО… 02.02.2023 Разград
Изх. № 24-3266-27.01.2023г. ДО ЕЛЕОНОРА ЕОРГИЕВА БАЛАБАНЧЕВА ХРИСТИНА ИВАНОВА ЧОЕВСКА ВАЛЕНТИН РАЙЧЕВ ХРИСТОВ СТЕФАН БОРИСОВ… 02.02.2023 София - град
Изходящ № 24-3579-31.01.2023 г. ДИМЧО ТОДОРОВ ДИМОВ ПЕТЪР АТАНАСОВ БАХЧЕВАНОВ 01.02.2023 Велико Търново
Изх. № 24-3466-31.01.2023 г. АНТОН ДИМИТРОВ ЧАВЕЕВ 01.02.2023 Добрич
Изх. № 24-3269 / 30.01.2023 г. ДО н-ци на Трънка Кирилова Груева СИЛВИЯ МАРИНОВА СИМЕОНОВА ВИОЛЕТА СИМЕОНОВА ВЕЛЕВА пк 1324 гр.… 01.02.2023 Видин
Изходящ № 24-3672-01.02.2023 г. МИЛЕН ИЛИЕВ КОРНАЗОВ 01.02.2023 Плевен
Изходящ 24-3420-30.01.2023 г. ИВАН ПАВЛОВ ПАВЛОВ 01.02.2023 Софийска област
Изходящ 24-3406-30.11.2023 г. ПЕТКО ТОТОВ ДУХЛАКОВ ДО ЕВГЕНИЯ МЕТОДИЕВА ВУЧЕВА 01.02.2023 Софийска област
Изходящ № 24-3546-31.01.2023 РУМЕН БОРЯНОВ МАНОЛОВ 01.02.2023 Софийска област
Изх. № 24-37257-12.12.2022 г. До: КАМЕЛИЯ АСЕНОВА АНДОНОВА До: ВАЛЕРИ АСЕНОВ АНДОНОВ До: ЮЛИЯНА ЛОЗАНОВА ЗИНОВИЕВА До: ЛЕНА… 01.02.2023 Кюстендил
Изх. № 24-3617-01.02.2023 СВЕТОСЛАВА АСЕНОВА АНГЕЛОВА МИЛЕНА БОЙКОВА БАЙРАКТАРСКА 01.02.2023 Благоевград
Изходящ № 24-3427-30.01.2023 До НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ЛАГАДОВ ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ЛАГАДОВА чрез МАРИО НИКОЛОВ ЛАГАДОВ 01.02.2023 София - град
Изходящ № 24-3734-01.02.2023 Дo: собствениците или носителите на други вещни права в имот 52132.205.857 по КК на с. Новосел с… 01.02.2023 Шумен
Изх.№ 24-38342-21.12.2022 21.12.2022 год Димитър Харалампиев Попов 01.02.2023 Монтана
Изходящ № 24-2824-25.01.2023 г. ДЕНИС САБАХАТИН МОЛЛОВ 01.02.2023 Силистра
Изх. № 22-55-31.01.2023 Включен в преписки: 01-726274-13.12.2022 ПЕТЪР АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ АЛЕКСАНДЪР АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ 01.02.2023 Бургас
Изходящ № 24-36324-02.12.2022 г. До: НОНКА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА До: ВЛАДИСЛАВ ТОДОРОВ - Управител на „Напоителни системи“ ЕАД Клон „… 01.02.2023 Кюстендил
Изх.№ 24-36158-01.12.2022 Георги Сенков Иванов 01.02.2023 Монтана
Изх. № 24-3513-31.01.2023 г. ДО ДИМИТЪР ДИМОВ КАЙРЯКОВ ДО ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ 01.02.2023 София - град
Изх. № 24-3642-01.02.2023 СТОЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВСКИ 01.02.2023 Благоевград
Изходящ № 24-3697-01.02.2023 г. ЦВЕТАНА РАДКОВА ПАВЛОВА 01.02.2023 Плевен
Служебна бележка № 22-56-31.01.2023 ПОЛИМЕН МИХАИЛОВ ПОЛИМЕНОВ 01.02.2023 Бургас
Изходящ № 24-36216-02.12.2022 г. До: ХРИСТО ИВАНОВ РИЗОВ До: СИЛВИЯ ХРИСТОВА БОДУРОВА До: ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ТРЕНЧЕВА До: АНЕТА… 01.02.2023 Кюстендил
Изходящ № 24-3488-31.01.2023 г. КРАСИМИР ЙОТОВ ДО: ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА 31.01.2023 Ловеч
Изходящ № 24-3531-31.01.2023 г. ДО: СТОЯН ГАНЧЕВ ДО: СТЕЛИЯН СТОЯНОВ ДО: ИВАН ИВАНОВ 31.01.2023 Ловеч
Изх. № 24-319-04.01.2023г. До: ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА РОСИЦА МИТКОВА ПРАКОВА ВЕСЕЛИНА ГВОЕГИЕВА СТАНЧЕВА МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА… 31.01.2023 Хасково
Изходящ 24-3372-30.01.2023 г. ДО ЯВОР ГЕОРГИЕВ ЯПРАКОВ ЛЮБИМА ГЕОРГИЕВА ЙЕНСЕН АНДРЕАНА АВРАМОВА АВРАМОВА ЙОРДАН ПЕТКОВ ПЕТРОВ… 31.01.2023 Софийска област
рег. № 01-420922-22.07.2022 г ЗИНАИДА ЙОРДАНОВА СЕМОВА – ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 31.01.2023 Варна
Изх. № 24-3458-31.01.2023г. До: Хриска Петрова Христова 31.01.2023 Шумен
Служебна бележка № 22-54-30.01.2023 ПАВЕЛ АТАНАСОВ ПЕТРОВ ЗИНА АТАНАСОВА ПЕТРОВА 31.01.2023 Бургас
Служебна бележка 22-50-30.01.2023 Включен в преписки: 01-639137-02.11.2022 ДО: ПЕНЮ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ 31.01.2023 Бургас
Служебна бележка 22-51-30.01.2023 Включен в преписки: 01-674086-17.11.2022 ДО: ПЛАМЕН АНДРЕЕВ ИВАНОВ 31.01.2023 Бургас
Служебна бележка 22-52-30.01.2023 Включен в преписки: 01-694441-28.11.2022 ДО: НИНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА 31.01.2023 Бургас
Служебна бележка № 22-53-30.01.2023 МАРИЯ ВЪЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА 31.01.2023 Бургас
Изх. № 24-2167-19.01.2023г. ДО: ОБЩИНА СЛИВЕН ДО: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ СЛИВЕН ДО: ИВАН ДИНЕВ БАКАЛОВ ДО: ДИМИТЪР И ЯНА… 31.01.2023 Сливен
Изходящ № 24-3383-30.01.2023 г. ДО АНТОАНЕТА АНТОНОВА ШЕХТАНОВА и ЕВКА АНТОНОВА ГЮРОВА 31.01.2023 Софийска област
Изходящ 24-3340-30.01.2023 г. АНГЕЛ ДИМИТРОВ БУХЛАРСКИ ДО ЙОРДАН НЕДКОВ ЙОРДАНОВ ДО ТИХОМИР ИВАЙЛОВ ДРЕНОВСКИ ДО ЙОРДАН ЕМИЛОВ… 31.01.2023 Софийска област
Изх. № 24-3334-30.01.2023 г. ДО ПЕТЬО ИВАНОВ ЧАРДАКОВ - наследник на Тодор Луков Чардаков ДО ИРЕНА ИВАНОВА ДОЙНОВА - наследник… 30.01.2023 Пазарджик
Изходящ № 24-35055-23.11.2022 г. ДО: ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ГЕРЕНСКИ ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ МАРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА СТЕФАН… 30.01.2023 Перник
Изходящ № 20-66582-01.12.2022 ДО: СЛАВКА ПЕТРОНИЕВА НИКОЛОВА МИЛЕНА ТОДОРОВА БУДИНОВА СИЛВИЯ ТОДОРОВА ДИМОВА 30.01.2023 Перник
Изходящ № 24-3142-27.01.2023 г. ДО БОРИСЛАВ ЮЛИЯНОВ ВИДЕНОВ ДО СТЕФАН ЮЛИЯНОВ ВИДЕНОВ ДО ДАНИЕЛА ЛЮБОМИРОВА ФИЛИПОВА ДО ВЛАДИСЛАВ… 30.01.2023 Софийска област
Изх. № 24-3279-30.01.2023 ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ ЯНКОВ 30.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-3264-27.01.2023 г. ДИМИТЪР ПЕТКОВ ГЕМИШЕВ - наследник на Тодор Тодоров Бутрев и Сребра Атанасова Бутрева 30.01.2023 Пазарджик
Изх. № 24-3289-30.01.2023 г. ДО ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГР.РАДНЕВО
30.01.2023 Стара Загора
Изх. № 24-38191-20.12.2022г. ДИМИТЪР КИРЕВ ДИМИТРОВ НЕДЯЛКО ТОДОРОВ ГРИГОРОВ ИВАЙЛО ИВАНОВ ИВАНОВ ДИМИТЪР НИКОЛЕВ ЩЕРЕВ ИВО… 30.01.2023 Хасково
Изходящ № 24-3299-30.01.2023 г. СТЕФКА МАРИНОВА ДО ДИАНА ГЕОРГИЕВА 30.01.2023 Ловеч
Изходящ № 24-37076-09.12.2022 г. ИВАН СТОИЧКОВ ИВАНОВ АЛБЕНА ДИМОВА ШОМЕВА ХРИСТИНКА ГЕОРГИЕВА МАЛИНОВА КИРИЛ ТОНЕВ ГЮДУРОВ ГЕОРГИ… 30.01.2023 Кюстендил
Изходящ № 24-3318-30.01.2023 г. "ТЕТЕВЯНКА" АД 30.01.2023 Ловеч
Изходящ № 24-3306-30.01.2023 г. ЙОРДАН АНАСТАСОВ 30.01.2023 Ловеч
Изх. № 24-3296-30.01.2023 АСЕН ПАВЛОВ ДИМИТРОВ ДЕНИСЛАВ ПАВЛОВ ДИМИТРОВ КАЛОЯН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ ГИЧКА ГЕОРГИЕВА АРНАУДОВА… 30.01.2023 Благоевград
Изх. №24-3362-30.01.2023 г. ИЛИЯ ПЕНЧЕВ ЙОРГОВ ДО ПЕТЪР ТОДОРОВ ИВАНОВ 30.01.2023 Силистра
Изх. № 24-2625-24.01.2023 г. ДО ПРЕСИЯН НИКОЛОВ АТАНАСОВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НИЯ НИКОЛОВА АТАНАСОВА като наследници на НИКОЛА СТОЯНОВ… 30.01.2023 Варна
Изх. № 24-3301-30.01.2023 АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ АНАЧЕВ ЕЛЕНА ИВАНОВА ЯКИМОВА МАВРОДИ КОСТАДИНОВ МАВРОДИЕВ 30.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-3292-30.01.2023 ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА 30.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-3058-26.01.2023г. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕШЕВ 30.01.2023 София - град
Изходящ № 24-80-03.01.2023 г. ДО:МЛАДЕН ЗДРАВКОВ ПРАНДЖЕВ гр. Пазарджик 4400 30.01.2023 Пазарджик
Служебна бележка 22-49-26-01.2023 ЗЛАТКА ТОДОРОВА СТОЙНОВА-БАЗИЛ ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТКОВ 27.01.2023 Бургас
Служебна бележка 22-48-26.01.2023 НИКОЛАЙ ЖИВКОВ ЖЕЛЕВ 27.01.2023 Бургас
Изх. № 24-1803-17.01.2023г. ЯСЕН ХРИСТОВ МАНАСИЕВ 27.01.2023 Търговище
Изх. № 24-36812-07.12.2022 АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ ДЕНКИН КРАСИМИРА ГРИГОРОВА ЛЕВКОВА ГРИГОР АЛЕКСАНДРОВ ДЕНКИН АЛЕКСАНДРА… 27.01.2023 Кюстендил
Изходящ № 24-3161-27.01.2023 г. „БАТЕРИЯ“ АД 27.01.2023 Плевен
Изх. №24-38793/30.12.2022 г. ДО ИВАН АНАСТАСОВ СИМЕОНОВ 27.01.2023 Враца
Изх. №24-38790/30.12.2022 г. ДО МЕТОДИ НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ 27.01.2023 Враца
Изх. № 24-3143-27.01.2023 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧИМЕВА КИРИЛ СТЕФАНОВ ДОНЧЕВ ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДОНЧЕВ ЕВГЕНИ ВЕЛЬОВ СТАНЧЕВ ВЕЛИЧКА… 27.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-3124-27.01.2023 КИРИЛ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ 27.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-3120-27.01.2023 КИРИЛ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ 27.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-3135-27.01.2023 ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА КРУМОВА СНЕЖАНКА СЛАВЧОВА ВЪЛКОВА СОНЯ ИВАНОВА ТОШЕВА ПЕТЯ КРАСИМИРОВА КЛАЙНЕ… 27.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-3153-27.01.2023 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧИМЕВА КИРИЛ СТЕФАНОВ ДОНЧЕВ ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДОНЧЕВ ЕВГЕНИ ВЕЛЬОВ СТАНЧЕВ ВЕЛИЧКА… 27.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-2927-25.01.2023 РУМЯНА ПЕТРОВА ЖЕЧКОВА 27.01.2023 София - град
Изходящ № 24-2966-26.01.2023г. ПЛАМЕН СТОИМЕНОВ АНДОНОВ ВИКТОРИЯ ЧЕКОВА ЙЕНСЕН 27.01.2023 София - град
Изходящ № 24-3033-26.01.2023 г. ДИМИТЪР РИЗОВ МИТОВ 27.01.2023 София - град

slogan bg