Skip to main content
Търсене по населено място
Търсене по име
До: Дата на отпубликуване Написано на Дата на отпубликуване Подразделения
Изх. №. 24-15321-08.06.2021 До: ГЮРГЕНА АТАНАСОВА ИВАНОВА ул. ХРИСТО БОТЕВ № 34 с. Алеко Константиново, п.к. 4495 21.06.2021 Пазарджик
Изходящ № 24-16799-21.06.2021г. СЕВДЕЛИНА ИЛИЕВА МИХОВА 21.06.2021 Плевен
Изходящ № 24-13831-21.06.2021 г. ДО ИВАН НИКОЛОВ БЕЛЧЕВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.“БЕЛИЦА“ № 4 ЕТ.7 АП.28 21.06.2021 Пловдив
Изходящ № 24-10194-21.06.2021 г. До: ДИМИТРЪР ТОДОРОВ ИВАНОВ гр.Пловдив бул.” Мария Луиза” № 18 ет.6 До: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ИВАНОВА-… 21.06.2021 Пловдив
Изх. № 24-16600-18.06.2021 г. До: ВАСИЛКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА гр. Ямбол ДИАНА ЦОНЕВА ВЪЛКОВА гр. София 21.06.2021 Ямбол
Изх. № 24-16590-18.06.2021 г. До: ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ гр. Ямбол 21.06.2021 Ямбол
Изх. № 24-16596-18.06.2021 г. До: ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПЕХЛИВАНОВ гр.Ямбол ДОНКА ГЕОРГИЕВА ПЕХЛИВАНОВА гр.Ямбол КЕРАНКА ДИМИТРОВА… 21.06.2021 Ямбол
Изходящ № 24-14040-25.05.2021 г. АТАНАС ХРИСТОВ ЯНАКИЕВ МАРИЯ КИРОВА ТЕНЕВА ДОБРОМИР ИВАНОВ ДЕНЕВ ЗЛАТИМИРА ИВАНОВА ДЕНЕВА 21.06.2021 Сливен
Изх. № 24-16115-15.06.2021 г. ДО ЗЛАТКО ГАНЕВ ЗЛАТЕВ, наследник на ГАЛЧО ЗЛАТЕВ ГАНЕВ Канада ДО ПЕТЪР ГАНЧЕВ ЗЛАТЕВ, наследник на… 21.06.2021 Варна
Изх. № 24-13821-21.05.2021 г. До Кичка Христова ул. Стоян Михайловски № 27 гр. Стара Загора 21.06.2021 Стара Загора
Изх. № 24-13610-19.05.2021 г. До Пепа Господинова ул. Стоян Михайловски № 27 гр. Стара Загора 21.06.2021 Стара Загора
Изходящ № 24-13281-17.05.2021 г. ДО: МИМИ ИВАНОВА РАЧКОВА ДО: ДИМЧО ИВАНОВ НЕСТОРОВ 21.06.2021 Хасково
Изх. № 24-16750-21.06.2021 ДО КРУМ СТЕФАНОВ ПОПНИКОЛОВ СТЕФАН ЙОРДАНОВ ПОПНИКОЛОВ 21.06.2021 Благоевград
Изходящ № 24-8446-24.03.2021 г. До: БОРИС ЙОРДАНОВ АНЕВ До: РАДОСТИН ДОНЧЕВ РАЙЧЕВ До: г-н РАДКО ПЕТРУНОВ – кмет на Община Трекляно 21.06.2021 Кюстендил
Изходящ № 24-16659-18.06.2021 МИЛЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА 21.06.2021 София - град
Изх. № 24-16541-17.06.2021 ДО ЙОРДАН БОЯНОВ СИМЕОНОВ МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ ЯНКО ДИМИТРОВ РУЖИН… 21.06.2021 София - град
Изходящ № 24-16266-16.06.2021г. ДО ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ПРЕДЕВ 21.06.2021 София - град
Изх. № 24-16593-18.06.2021 г. ДО Г-Н КРАСИМИР АНГЕЛОВ ПЕТКОВ гр. Пловдив, ул. Акация №4, ет.1 21.06.2021 Смолян
Изх. № 24-14021-25.05.2021г. ДО: ОБЩИНА КОТЕЛ ДО: КМЕТСТВО с. СТРЕЛЦИ ДО: ОСМАН АЛИЕВ РЕДЖЕБОВ ДО: ФАТМЕ ИЛИЕВА РЕДЖЕБОВА ДО:… 18.06.2021 Сливен
Изх. № 24-11786-26.04.2021 г. ДО РОСЕН РАДЕВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ПАЛУЗОВ“ №23 ЕТ.2 АП.4 18.06.2021 Търговище
Изх. № 24-13669-20.05.2021г. ХЮЛИЯ МЕХМЕДОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ДАМЯН ГРУЕВ“ № 14 ВХ.А ЕТ.4 АП.11 18.06.2021 Търговище
Изх. № 24-16599-18.06.2021 ДО РОСИЦА ИВАНОВА ДЕНИЦА ИВАНОВА 18.06.2021 Велико Търново
Изх. № 24-16399-17.06.2021г. ДО БРИКЕНА АНДРЕА КОТЕ БЕЛЛА-СОФИЯ ЧАВДАРОВА ЩЕРЯНОВА ЙЕТМИР СЕБАСТИАН ТРОШАНИ 18.06.2021 София - град
Изх. № 24-16330-16.06.2021 ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ

18.06.2021 София - град
Изходящ № 24-16265-16.06.2021г. КОСТАДИН МАНОЛОВ ДЕЯНОВ 18.06.2021 София - град
Изх. № 24-16629-18.06.2021 ДО ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ БОРИСОВ СТОЯНОВ 18.06.2021 Благоевград
Изх. № 24-16627-18.06.2021 ДО КИРИЛ СЛАВЕВ ЮРУЧКИ СНЕЖАНА ЕВЛОГИЕВА ТОДОРОВА 18.06.2021 Благоевград
вх. № 01-271007/20.05.2021г. ДО МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ ГР. ВАРНА Ж.К. ВЪЗРАЖДАНЕ БЛ. 49, ВХ. 5, ЕТ. 5, АП. 9 18.06.2021 Варна
Изходящ № 24-14803-02.06.2021 г . КОРТЕЗА ХРИСТОВА ВИЧЕВА ДИМИТЪР ХРИСТОВ СТЕФАНОВ ХРИСТО СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНКА ИВАНОВА… 17.06.2021 Сливен
Служебна бележка 22-190-16.06.2021г. включен в преписка с вх. № 01-241363-07.05.2021г. ЯНКА ДИМИТРОВА ГУМЕНОВА 17.06.2021 Бургас
Служебна бележка 22-191-16.06.2021 ПРОДАН АЛЕКСИЕВ ХРИСТАКИЕВ 17.06.2021 Бургас
Изходящ № 24-16442-17.06.2021 г. ИВАН БЕЛЧЕВ 17.06.2021 Велико Търново
Изх. № 24-16403-17.06.2021г. Дo: Собствениците на сграда с идентификатор 77195.718.259.1 по КККР на гр. Хасково 17.06.2021 Хасково
Изх. № 24-16425-17.06.2021 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ВЛАДЕВ 17.06.2021 Смолян
Изх. № 24-16429-17.06.2021 г. ДО Г-ЖА АСЯ АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА гр. София, бул. Македония №23 17.06.2021 Смолян
Изх. № 24-16515-17.06.2021 ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ ТИЛЕВ 17.06.2021 Благоевград
Изх. № 24-16503-17.06.2021 СТАНКЕ БОРИСОВ АТАНАСОВ 17.06.2021 Благоевград
Изх. № 24-16508-17.06.2021 БИЛЯНА ПЕТРОВА ТУМБЕВА 17.06.2021 Благоевград
Изх. № 24-16132-15.06.2021 г. СВЕТЛОЗАР МИЛЧЕВ КРАЛЕВ 17.06.2021 София - град
Изходящ №24-16323-16.06.2021 г. ХРИСТО ИВАНОВ 16.06.2021 Ловеч
Изходящ №24-16325-16.06.2021 г. ТЕОДОРА ХАРТМАЙЕР 16.06.2021 Ловеч
Изходящ № 20-39323-16.06.2021 г. ДО ГАНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА 16.06.2021 Велико Търново
Изходящ № 20-39328-16.06.2021 г. ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА - ВЕЛИКОВА 16.06.2021 Велико Търново
Изходящ № 24-11253-21.04.2021 г. ДО ДИМИТРИНА БОЙЧОВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГРЪНЧАРОВ ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА 16.06.2021 Кюстендил
Изх.№ 24-16254-16.06.2021 г. МАРИЯ ЛАЧЕВА

16.06.2021 Ловеч
Изходящ № 24-16055-14.06.2021 г. До ВЕЛИСЛАВА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА СВЕТЛАНА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА 16.06.2021 София - град
Изходящ № 24-15952-14.06.2021 ЕМИЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ 16.06.2021 София - град
Изх. № 24-15981-14.06.2021 ДО НИНА ЛЮБЕНОВА МИХАЙЛОВА ЛЮБЕН НИНОВ ГАЧЕВ 16.06.2021 София - град
Изходящ № 24-16053-14.06.2021 г. БОЙКО ОГНЯНОВ ДЕЛОВ 16.06.2021 София - град
Изходящ № 24-16020-14.06.2021г. ДО ИВАН СОТИРОВ ГАДЖЕВ ДО ПЕТЪР ПЕТРОВ НЕНОВ ДО АТАНАС СОТИРОВ ГАДЖЕВ 16.06.2021 София - град
Изходящ № 24-15961-14.06.2021 ДО „ИМЛТ“ АД „ФИЕСТА 77“ ООД „ЛЕЯРКОМПЛЕКТ“ АД „БАЛКАНКАР-РЕКЛАМА“ 16.06.2021 София - град
изх. №24-13728-20.05.2021г. Ирена Георгиева Стефанова 16.06.2021 Хасково
Изх. № 24-16287-16.06.2021 ДО НАДЕЖДА БОРИСЛАВОВА ПЕШОВА ЗОЯ СЛАВЧОВА ДИМИТРОВА ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВАНКОВА МИЛА СЛАВЧОВА… 16.06.2021 Благоевград
Изходящ № 24-16136-15.06.2021 г. СЕРГЕЙ КИРИЛОВ СЕРГИЕВ КАРАМФИЛКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА ДАНИЕЛА АСЕНОВА ДИМИТРОВА КАТЯ ЛОЗАНОВА… 16.06.2021 Софийска област
Изх. № 24-16244-16.06.2021 ДО СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 61813.750.3061 16.06.2021 Благоевград
Изходящ № 24-15954-14.06.2021 ДО : ГЕОРГИ АТАНАСОВ СТОЯНОВ ПЕТЪР ЗДРАВКОВ ИЛИЕВ ЗДРАВКО ПЕТРОВ 15.06.2021 Софийска област
Изх. 24-16069-15.06.2021г. Изх. 24-16069-15.06.2021г. До: Ивайло Руменов Пенков До: Веселина Кирилова Лукова 15.06.2021 Шумен
Изходящ № 24-13367-18.05.2021 г. МЕРГЮЛ ЯШАР ИБРЯМ 15.06.2021 Хасково
Изходящ №24-13023-13.05.2021г. До: АЛБЕНА АНТОНОВА ДЖАВЕД АНГЕЛ МИТКОВ ХРИСТОВ ЕРДУАН ХАСАН ВЕЛИ ИВАН БОРИСОВ ТОДОРОВ МИТКО МИТКОВ… 15.06.2021 Хасково
Изх. № 24-15428-08.06.2021 ДО: Собствениците на ап. 18, бул. „Хаджи Димитър“ бл.62, ет.7 ДО: Собствениците на ап. 20, бул. „… 15.06.2021 Сливен
Изх. № 24-16104-15.06.2021г. СТАНИМИР РУСЕВ ТЕОХАРОВ 15.06.2021 Ямбол
Изх. № 24-16119-15.06.2021г. ЕМЕТУЛА ШЕРИФОВА НАЛБАНТОВА 15.06.2021 Ямбол
Изходящ № 24-16097-15.06.2021 г. До: ОБЩИНА ШУМЕН До: Красимира Симеонова Златанова До: Васил Андонов Василев До: Георги Андонов… 15.06.2021 Шумен
Изх. № 24-11564-23.04.2021 До: ВМРО До: ОБЩИНА ДУПНИЦА гр. Дупница, пл. "Свобода" № 1 15.06.2021 Кюстендил
Изходящ № 24-13207-17.05.2021 г. ДО : ВЕЛИЧКО ДАНАИЛОВ БЕЛЧЕВ 15.06.2021 Пазарджик
Изх. № 24-12724-11.05.2021г. ДО РИГИНА КОСЕВА ГР. ПЛЕВЕН УЛ. „ВЕСЛЕЦ“ №9 ВХ.Б ЕТ.3 АП.8 15.06.2021 Търговище
Изх. № 24-13461-18.05.2021г. ДО ЮМЕР ЮМЕРОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. „ЗАПАД“ БЛ.48 ВХ.В ЕТ.1 АП.2 15.06.2021 Търговище
Изх. № 24-13421-18.05.2021г. ДО РУСКА МАРКОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №9 ВХ.Б ЕТ.6 АП.24 ДИЯН ДИМИТРОВ ГР.… 15.06.2021 Търговище
Изх. № 24-13403-18.05.2021г. ДО КАТЯ ТОДОРОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ БУЛ. „ТРАЙКО КИТАНЧЕВ“ №53 ВХ.А ЕТ.1 АП.1 ПЛАМЕН ТОДОРОВ ГР.… 15.06.2021 Търговище
Изх. № 24-13451-18.05.2021г. ДО РАДКА ПОПОВСКА ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. „ЗАПАД“ БЛ.18 ВХ.В ЕТ.1 АП.1 ПЛАМЕН НИКОЛОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. „… 15.06.2021 Търговище
Изх. №. 24-15321-08.06.2021 До: СПАС ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ ул. ХРИСТО БОТЕВ № 34 с. Алеко Константиново, п.к. 4495 15.06.2021 Пазарджик
Изх. № 24-15833-11.06.2021г. ВЕСЕЛА ГУНЕВА 15.06.2021 София - град
Изх. № 24-15862-11.06.2021г. ДО ЛУКССТРОЙ 2018 ООД ХОСЕ МАНУЕЛ ФЕРНАНДЕС ЛОРЕНСО СЕРХИО ФЕРНАНДЕС БАРАБЕС 15.06.2021 София - град
Изх. № 24-16208-15.06.2021 ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ НИКОЛОВ НЕВЕНКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА 15.06.2021 Благоевград
Изходящ №24-16187-15.06.2021г. ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ 15.06.2021 Ловеч
Изходящ №24-16191-15.06.2021 г. ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА 15.06.2021 Ловеч
Изходящ № 24-16003-14.06.2021 г. До Хасан Шериф Хасан До Неизвестен 14.06.2021 Разград
Изходящ №24-15897-14.06.2021 г. РЕНЕТА ИЛИЕВА 14.06.2021 Ловеч
Изходящ № 24-16015-14.06.2021 г. ВЛАДИМИР ДИМЧЕВ ИВАНОВ 14.06.2021 Плевен
Изх.№ 24-15851-11.06.2021г. ДО МЕТОДИ САНДОВ ИЛИЕВ ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА БОНКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА 14.06.2021 София - град
Изх.№ 24-15912-14.06.2021г. ДО: МАРИЕТА ПЕТКОВА ДО РУМЕН КОЛЕВ ДО ПЕТКО ПЕТКОВ ДО КРЕМЕНА КОЛЕВА ДО ГЕНА ТОДОРОВА ДО ЕЛЕОНОРА… 14.06.2021 Ловеч
Изходящ № 24-15843-11.06.2021 г. ДО ТАНЯ РАДОСТИНОВА МИЛЧЕВА, родител на МОНИКА БОРИСОВА ХРИСТОВА 14.06.2021 София - град
Изх. № 24-15697-10.06.2021г. ДО "АСПЕКТИ ПЛЮС" ООД ДИМИТЪР ДИМИТРОВ БАРБУКОВ 14.06.2021 София - град
Изх. № 24-15704-10.06.2021 г. КАМЕН ПЕТРОВ ШОЛЕВ 14.06.2021 София - град
Изходящ № 24-15732-10.06.2021 г. ПЛАМЕН ЛЕФТЕРИЕВ ЖУРЕБАНОВ 14.06.2021 София - град
Изх. № 24-15763-11.06.2021 г. АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА 14.06.2021 Софийска област
Изходящ № 24-8721-26.03.2021 г. НАДЕЖДА ТЕНЧЕВА НАЙДЕНОВА 14.06.2021 Перник
Изходящ № 20-31407-17.05.2021 До: ЛИНА БОРИСОВА ВАТАШКА 14.06.2021 Перник
24.15757-11.06.2021 До Васил Николайчов Петров Гр.Монтана
14.06.2021 Видин
До „БИХ Земеделие“ ООД Гр.Видин пк 3700, ул.Преславска“ №88 До „БИХ Земеделие“ ООД
Гр.Видин пк 3700, ул.Преславска“ №88
14.06.2021 Видин
Изходящ № 24-15715-09.06.2021 г. БОРИС ПЕТОВ ШОПОВ 14.06.2021 Софийска област
Изходящ № 24-13590 /14.06.2021 г. ДО ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА КОЛЕВА ГР. ПЛОВДИВ Ж.К. ТРАКИЯ БЛ.10 ВХ.В ЕТ.3 АП.7 ДО БОРИС БОРИСОВ КОЛЕВ ГР.… 14.06.2021 Пловдив
Изходящ № 24-15706-10.06.2021 г. ГИНКА ГРИГОРОВА ЛЕЩАНСКА 14.06.2021 Софийска област
Изх. № 24-15884-14.06.2021 ТРАЙЧО ИЛИЕВ ЧАНКОВ 14.06.2021 Благоевград
Изх. № 24-15885-14.06.2021 ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА 14.06.2021 Благоевград
Служебна бележка 22-188-11.06.2021 ДО: КОСТА ХРИСТОВ ГРУДОВ ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ГРУДОВ ЗЛАТКА ХРИСТОВА ГРУДОВА ДИМИТЪР БОЖКОВ МИХОВ ПЕНКА… 14.06.2021 Бургас
Служебна бележка 22-187-11.06.2021 ДО: НИКОЛАЙ ИВАНОВ АНДОНОВ СТАМЕНА МЕТОДИЕВА АНДОНОВА МАРИЙКА ТАШЕВА ВЪЛКОВА КАМЕН ДАНАИЛОВ… 14.06.2021 Бургас
Служебна бележка 22-189-11.06.2021 По преписка № 01-220801-21.04.2021г. РАДОСТИНА МИХАЙЛОВА БАКЪРДЖИЕВА 14.06.2021 Бургас
Изходящ № 24-15749-11.06.2021 г. СВЕТЛА СТЕФАНОВА ЙОРДАНКА ТОПАЛОВА 11.06.2021 Велико Търново
Изходящ № 20-38109-11.06.2021 г. ДО ЦАНИ СТАНЧЕВ СТАНЕВ 11.06.2021 Велико Търново
Изх. № 24-15762-11.06.2021 ДО СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 61813.761.359 11.06.2021 Благоевград
Изходящ № 24-15755-11.06.2021 г. ДО МАРИЯ ЛУИЗА БОРИСОВА ХРОБОК 11.06.2021 Софийска област
Изх. № 24- 13716/20.05.2021 г. ДО ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ УЛ.СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ №51 С. ОГНЯНОВО 11.06.2021 Пазарджик
Изходящ № 20-38097-11.06.2021 г. ДО ПЕТЪР ЯНАКИЕВ ТЮТЮНДЖИЕВ 11.06.2021 Велико Търново
Изходящ № 20-38111-11.06.2021 г. ДО ЦАНИ СТАНЧЕВ СТАНЕВ 11.06.2021 Велико Търново
Изх. № 24-15641-10.06.2021 г. ПЕТЪР ПЕТРОВ 11.06.2021 Велико Търново
Изходящ № 24-13220-17.05.2021 г. До: СТОЯНКА АТАНАСОВА ШУРУПОВА гр. Пловдив, п.к. 4000 ул. „РАВНИЩА“ № 31, ет. 1, ап. 2 11.06.2021 Пазарджик
Изходящ № 24-10751-16.04.2021 г. До АЛЕКСАНДРА КРЕНТСИЛОВА СТОЯНОВА гр. Пазарджик – 4400 ул. „Свобода“ №13, ет. 6, ап. 22 лично и… 11.06.2021 Пазарджик
Изходящ № 24-15615-10.06.2021 ДО КРИСТИНА СТОИЛОВА СТОИЛОВА 11.06.2021 София - град
Изходящ № 24-15584-09.06.2021 г. ДО
МИЛИЦА ЧАВОВА
ИРИНА НИКОЛОВА БОБЕВА ДАНОВА
11.06.2021 София - град
Служебна бележка 22-186-10.06.2021 Служебна бележка 22-186-10.06.2021 ДО: КАТЕРИНКА ТОМОВА ПЕЕВА НИКОЛАЙ СТОЯНОВ АВРАМОВ 11.06.2021 Бургас
Изх. № 24-15502-09.06.2021 г. „ЕВРОКАМИОН“ ЕООД 11.06.2021 София - град
Изх. № 24-15407-08.06.2021 г. ДО „МАРК ПЛЕЙН ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД ДО ВЕСЕЛИН ЖЕЛЯЗКОВ ПАВЛОВ 10.06.2021 Добрич
Изходящ № 24-12893-12.05.2021 г. До: ДОНКА ХРИСТОВА ТОРОМАНОВА 10.06.2021 Пловдив
Изходящ № 24-13015-13.05.2021 г. До: ЙОРДАНКА ЯНКОВА КОСТАДИНОВА 10.06.2021 Пловдив
Изходящ № 24-13822-10.06.2021 г. ДО МАРИЯ ИВАНОВА ЗГУРОВА С. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ ОБЩ. АСЕНОВГРАД УЛ.“ПАНОРАМА“ № 31 ДО КОСТАДИН ИВАНОВ… 10.06.2021 Пловдив
Изходящ № 24-11728-26.04.2021 г. ДО ТОДОРА ПЕТКОВА КАВАЛОВА ГР. ПЛОВДИВ Ж.К.ТРАКИЯ БЛ.273 ВХ.Б ЕТ. 6 АП. 18 ДО МАРИАНА НИКОЛОВА… 10.06.2021 Пловдив
Изходящ № 24-12422-07.05.2021г. До: АТАНАСКА ЗАПРЯНОВА ДОНИКЯН До: ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДЕЛЧЕВ До: ДИНКО ТОДОРОВ ДЕЛЧЕВ 10.06.2021 Пловдив
Изходящ № 24-13185 /10.06.2021 г. ДО СВЕТЛАНА КРЪСТЕВА ТЕПАВИЧАРОВА ГР. СОФИЯ УЛ.“МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН“ № 25А ЕТ.4 АП.4 10.06.2021 Пловдив
Изходящ № 24-15347-08.06.2021 г. ДО „ВИДА БУЛ“ ЕООД ИВАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 10.06.2021 Софийска област
Изх. № 24-14688-01.06.2021г. ДО ТОДОР ДЖЕНЕВ ДЖЕНЕВ УЛ. „СТОЯН ЗАИМОВ“ № 27 ГР. ЧИРПАН 10.06.2021 Стара Загора
Служебна бележка 22-184-08.06.2021 Включена в преписки: 01-50376-01.02.2021 АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА РАДЕВА 10.06.2021 Бургас
Служебна бележка 22-185-09.06.2021 ДО: ТАТЯНА ГЕРМАНОВА СТАМБОЛЯН 10.06.2021 Бургас
Изх.№ 24-13091-14.05.2021г. ДО: РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА ДО: БОЖИДАР КИРИЛОВ ТОДОРОВ 10.06.2021 Сливен
Изх.№ 24-14817-02.06.2021 ДО: КОЙЧО ИЛИЕВ ИЛИЕВ ДО: БОЖИДАРА НИКОЛАЕВА ПЕНКОВА ДО: НК „ЖЕЛЕЗОПЪЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОБЩИНА… 10.06.2021 Сливен
Изходящ № 24-15609-10.06.2021г. ДО:БОРИСЛАВ АТАНАСОВ БОРИСОВ ДО:ЙОРДАНА МАРТЕВА БОРИСОВА 10.06.2021 Шумен
Изходящ № 24-15456-08.06.2021 г ОЛГА СТОИЛОВА ТОНЧЕВА 10.06.2021 София - град
Изх. № 24-15518-09.06.2021 г. ТИХОМИР ТОДОРОВ ВЕЛИНОВ 10.06.2021 София - град
Изходящ № 24-15513-09.06.2021 г. ДО ДИМИТЪР СТОЯНОВ ИВАНОВ ДО МАРГАРИТА ПЕТРОВА ЗАНКИНА ДО БОЯН НИКОЛАЕВ ГАНЧЕВ ДО БОЙЧО КРЪСТАНОВ… 10.06.2021 София - град
Изходящ № 24-15507-09.06.2021 г. НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВ КАЦАМУНСКИ 10.06.2021 София - град
Изходящ № 24-15204-07.06.2021г. ДО "ДАУН ТАУН ПРОПЪРТИС" ЕООД ВАСИЛКА АСЕНОВА ВЕЛЧЕВА АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА СВЕТЛА… 10.06.2021 София - град
Изх. № 24-15224-07.06.2021г. ДО АНИ АНГЕЛОВА ВЕЛИНОВА ТАТЯНА ВИДЕНОВА СТОИЛКОВА ГЕОРГИ ПЕТРОВ АПОСТОЛОВ 10.06.2021 София - град
Изходящ № 24-13478-18.05.2021 г. Мария Йорданова Атанасова 10.06.2021 Хасково

slogan bg