Skip to main content
Търсене по населено място
Търсене по име
До: Дата на отпубликуване Написано на Дата на отпубликуване Подразделения
Служебна бележка 22-309-01.12.2021 Включен в преписки: 01-568255-11.10.2021 г. ИНА НИКОЛАЕВА ЗЕХИРЕВА 03.12.2021 Бургас
Изходящ №24-3350-03.12.2021 г. ДО: ИГНАТ ЮРУКОВ ДО: ГАВРИЛ ГАВРИЛОВ ДО: СОНЯ ГАВРИЛОВА-АНТИЕВА 03.12.2021 Ловеч
Изходящ № 24-33455-02.12.2021 ТРЕНДАФИЛКА СЛАВЧОВА ДИМИТРОВА 03.12.2021 Софийска област
рег. № 01-567426-11.10.2021г. До Иван Георгиев Иванов Гр. София, пк 1000 03.12.2021 Видин
Изходящ № 24-28936-25.10.2021 г. ДО:
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА БЪРЗАКОВА
гр. Пловдив

03.12.2021 Пазарджик
Изходящ № 24-28973-25.10.2021 г. ДО: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДО: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ДО: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ… 03.12.2021 Кърджали
Изходящ № 24-33563-03.12.2021 г. ДО МИХАИЛ ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ ГР. МЮНХЕН ГЕРМАНИЯ ДО МИХАЕЛ БАЕВ - ФИЛОВ ГР. РИДЕРИНГ ГЕРМАНИЯ 03.12.2021 Стара Загора
Изх. № 24-33523-03.12.2021 СТЕФАН КОСТАДИНОВ ГРИГОРОВ 03.12.2021 Благоевград
Изх. № 24-33587-03.12.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА МАГДА СТОЯНОВА ЯЗИКОВА 03.12.2021 Благоевград
Изходящ № 24-33378-02.12.2021 г. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЗОГРАФОВ 03.12.2021 София - град
Изходящ № 24-33236-01.12.2021г. ЕМИЛ ИВАНОВ МАНЧЕВ ВАЛЕРИ ИВАНОВ МАНЧЕВ 02.12.2021 Софийска област
Изх. № 24-33052-30.11.2021 г. ДО: ЙОРДАНКА ГОЧЕВА ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" – КЪРДЖАЛИ ДО: МЮМЮН… 02.12.2021 Кърджали
Изх. № 24-33187-01.12.2021 г. АНГЕЛ МАРИНОВ ПОПОВ 02.12.2021 Велико Търново
Служебно уведомление 22-304-01.12.2021 ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА КАЛПАКЛИЕВА ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ГОРБАНОВА 02.12.2021 Бургас
Служебна бележка 22-305-01.12.2021 Включен в преписки: 01-610763-29.10.2021 ГЕОРГИ ДРОСЕВ ПАРУШЕВ 02.12.2021 Бургас
Служебна бележка 22-306-01.12.2021 СВОБОДА ГЕОРГИЕВА ГУРГОВА 02.12.2021 Бургас
Служебна бележка 22-308-01.12.2021 ДО: СВИЛЕН ПЕТРОВ СТОЕВ ТОНИ ПЕТРОВА СТОЕВА ПЕНКА ИВАНОВА СТОЕВА СТОЯН ИВАНОВ СТОЕВ РАДКА ДИМИТРОВА… 02.12.2021 Бургас
Изходящ № 24-33349-02.12.2021 г. ДО ИВАНКА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА ПЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА-ИЛЧЕВА МАРИН ДИМИТРОВ МАРИНОВ ТАНЯ РУСЕВА… 02.12.2021 Велико Търново
Служебна бележка 22-307-01.12.2021 ДО: ЕМИЛИЯ МИРОСЛАВОВА МАНОЛОВА НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ ДЕНКОВ 02.12.2021 Бургас
Изходящ № 24-29943 /02.12.2021 г. МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧЕРНЕВА 02.12.2021 Пловдив
Изх. № 24-30007-03.11.2021г. До СТАНИМИРКА БОРИСОВА ФИЛИПОВА гр. Пещера – 4550 02.12.2021 Пазарджик
Изх. № 24-30131-04.11.2021 г. До МИХАИЛ РУМЕНОВ МИРЧЕВ гр. Пловдив, п.к. 4400 02.12.2021 Пазарджик
Изходящ № 24-33368-02.12.2021 г. До: КОЛЬО РАДЕВ КОЛЕВ гр. Ямбол, ул. ***** До: СТОЯНКА КОЛЕВА МАРИНЧЕВА гр. Пловдив, ***** До:… 02.12.2021 Ямбол
Изх. № 24-30204-04.11.2021г. ДО СТОЯН БОРИСОВ ПЕНЧЕВ гр. Ардино ДО ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СОЛКОВ гр. Пазарджик 02.12.2021 Пазарджик
Изх. № 24-30690-10.11.2021 ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА 02.12.2021 Пазарджик
Изходящ № 24-30507-09.11.2021 г. НЕВЕНА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА 02.12.2021 Пазарджик
Изходящ № 24-33017-30.11.2021 г. ДО ЕЛЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА ДО: АТАНАСКА ИВАНОВА СТАНКОВА 02.12.2021 София - град
Изходящ № 24-32062-22.11.2021г. До: "ЗЕТ ЕСТЕЙТ" ЕООД гр. София ул. КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ, № 157-159, ет. 1, оф. 3
02.12.2021 Ямбол
Изходящ № 24-33017-30.11.2021 г. ДО ЕЛЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА ДО: АТАНАСКА ИВАНОВА СТАНКОВА 02.12.2021 София - град
Изх. № 24-32999-29.11.2021 ДО ДЕСИСЛАВА ДИМОВА ТОДОРОВА СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА МАЧКОВА БОЖИДАР СТОЯНОВ КОБИЛАРОВ 02.12.2021 София - град
Изходящ № 24-33042-30.11.2021г. До: н-ци на ИВАН КОЛЕВ КАРАГЬОЗОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВ КАРАГЬОЗОВ гр. Бургас 01.12.2021 Ямбол
Изх. № 24-32007-22.11.2021 г. ДО: ЗЕЛИХА МОХАМЕД КЕМЕШ ДО: ЕМИЛИЯ МЛАДЕНОВА МИТЕВА 01.12.2021 Кърджали
Изх. № 24-33149-01.12.2021 ГЕОРГИ БОРИСОВ ШОПОВ 01.12.2021 Благоевград
Изх. № 24-29157-27.10.2021г. ДО ГЕОРГИ КОЛЕВ ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО ИВАН КАВАРИМОВ ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО МАРИЯ ИВАНОВА ГР. СТАРА… 01.12.2021 Стара Загора
Изх. № 24-30053-03.11.2021 г. ДО ПАСКА ПАУНОВА ГР. КАЗАНЛЪК ДО СЛАВИ СТОЙНОВ ГР. КАЗАНЛЪК 01.12.2021 Стара Загора
Изх. № 24-30185-04.11.2021 г. ДО НИКОЛА МАРИНОВ
ГР. СОФИЯ
01.12.2021 Стара Загора
Уведомление 22-303-29.11.2021 г. Включен в преписки: 01-568682-11.10.2021 г. ДО: 1. ГАЛЯ АСЕНОВА АНДРЕЕВА 2. ЯНКА ВАЛЕНТИНОВА ЙОНУЗОВА 3. ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ АНДРЕЕВ 01.12.2021 Бургас
Уведомление 22-302-29.11.2021 Включен в преписки: 01-513067-14.09.2021 ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА БОНЕВА 01.12.2021 Бургас
Изх. № 24-33169-01.12.2021 До: РУМЕН ДИМИТРОВ ЯНКОВ 01.12.2021 Благоевград
Изх. № 24-33188-01.12.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА СТОИЛКО ЦВЕТАНОВ АНГЕЛОВ 01.12.2021 Благоевград
Изходящ № 24-33167-01.12.2021. ДО "ЛИЛИ" ЕООД с управител: ИВАЙЛО МИЛЧЕВ БИРОВСКИ 01.12.2021 Плевен
Изходящ № 24-32841-29.11.2021 г. ДО ЕНВЕР ЮСЕИН ЮЗЕИР – наследници: 1. ХАЙРИЕ САДЪК ЮЗЕИР 2. РОСИЦА ЕНЧЕВА ЧАУШЕВА 3. ЮСЕИН ЕНВЕР… 01.12.2021 Кърджали
Изх. № 24-30211-04.11.2021 ДИМИТРИНКА РУСКОВА ПУРСИНИДИ 01.12.2021 Търговище
Изходящ № 24-32819-29.11.2021 г. КРАСИМИРА ВЕЛИНОВА ИВАНОВА 01.12.2021 София - град
Изх. № 24-32996-29.11.2021 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ 01.12.2021 София - град
Изходящ № 24-32828-29.11.2021 г. "КОНИ-АКСИОМ"ЕООД 01.12.2021 София - град
Изходящ № 24-32994-29.11.2021 г. МИЛЕНА ПЕТРОВА ТРАНДЕВА 01.12.2021 София - град
Изходящ № 24-32997-29.11.2021 г. ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЗЛАТЕВ 01.12.2021 София - град
Изходящ № 24-32839-29.11.2021 г. ЗОРКА ЙОРДАНОВА ДЕСПОТОВА НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПЕЙКОВ 01.12.2021 София - град
Изх. № 24-29250-27.10.2021 г. ЕМИЛ РУСЕВ ЕНЕВ 30.11.2021 Русе
изх. №24-32968-29.11.2021г. АТАНАС КАНЕВ КОЛЕВ 30.11.2021 Хасково
изх. №24-32963-29.11.2021г. ПЕТКО ХРИСТОВ ДОБРЕВ 30.11.2021 Хасково
изх. №24-32960-29.11.2021г. ХРИСТО СТОЯНОВ БАХАРОВ 30.11.2021 Хасково
изх. №24-32955-29.11.2021г. ЗОЯ ДИМИТРОВА ХАДЖИСТЕФАНОВА 30.11.2021 Хасково
изх. №24-32945-29.11.2021г. МИХАИЛ и АНАСТАС ГЕОРГИЕВИ ТОДОРОВИ 30.11.2021 Хасково
изх. №24-32931-29.11.2021г. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИШЛИЕВ 30.11.2021 Хасково
изх. №24-32922-29.11.2021г. КИРИЛА МИХАЙЛОВА АРНАУДОВА ВЕСА МИХАЙЛОВА ЧЕХЛАРОВА 30.11.2021 Хасково
Изх. № 24-33013-30.11.2021 г. Г-Н СЕМИР НАДЖИБ ХАННА-ДЖУМА 30.11.2021 Смолян
Изх. № 24-32914-29.11.2021 ВЕСЕЛИН БОЯНОВ БОНЧЕВ 30.11.2021 Пловдив
Изх. № 24-32809-29.11.2021 До: ИЛИЯНА ДИМИТРОВА СТАВРЕВА МАРИЯ ИВАНОВА ДОНЕВА ДАНИЕЛА СТОЙКОВА СЕЙМЕНСКА ЙОВА ХРИСТОВА… 30.11.2021 Пловдив
Изходящ № 24-27626-30.11.2021 г ДО МЕРДИН ШУКРИЕВ ФИНОВ ДО ФАТМЕ ЕМИН НИКОЛОВА ДО ЕМИНЕ ЕМИНОВА МЕМИШЕВА ДО АНИ ЕМИЛОВА ЯКИМОВА ДО… 30.11.2021 Пловдив
Изходящ № 24-25993-24.09.2021 г. ДО: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ЙОАННА ВАСИЛЕВА ЦВЕТАНОВА ДРАГА НИКОЛОВА АТАНАСОВА СЛАВЧО МАРИНОВ АТАНАСОВ… 30.11.2021 Кюстендил
Изх. № 24-33007-30.11.2021 КОСТАДИН ХРИСТОВ БОЯДЖИЕВ 30.11.2021 Благоевград
Изходящ № 24-30097-04.11.2021 г. АТАНАСКА АТАНАСОВА ПЕПЕЛЯНКОВА 30.11.2021 Пазарджик
Изх. № 24-30161-04.11.2021 ВИЖДАН БЕЙХАН ЧАКЪРОВА 30.11.2021 Пазарджик
Изх. № 24-30266-05.11.2021 ЕЛЕНКА АТАНАСОВА МИХОВА 30.11.2021 Пазарджик
Изх. № 24-33057-30.11.2021 СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17004.10.364 30.11.2021 Благоевград
Изх. № 24-33061-30.11.2021 СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 47370.11.38 30.11.2021 Благоевград
Изходящ № 24-32377-24.11.2021 г. МАРИЯ ГРИГОРОВА СТОЯНОВА МАРИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА ЦВЕТЕЛИН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 30.11.2021 София - град
изх. №24-32965-29.11.2021 МИХАИЛ ГРОЗЕВ ТОНЕВ 30.11.2021 Хасково
Изходящ № 24-32798-26.11.2021г. ДОРЕТА ХРИСТОВА ЖЕЛЕЗАРОВА 30.11.2021 София - град
Изх. № 24-32777-26.11.2021 г. МАРГАРИТА ПЕТРОВА РАЙЧЕВА ДЕЯНА ЙОРДАНОВА ПОПОВА 30.11.2021 София - град
Изх. № 24-33093-30.11.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА СМИЛЕН КОТЕВ ПЕТКОВ 30.11.2021 Благоевград
изх. №24-32954-29.11.2021 АТАНАС КАНЕВ КОЛЕВ

30.11.2021 Хасково
Изходящ № 24-32771-26.11.2021 г. ДЕЛЧО НИКИФОРОВ БРАНКОВ 30.11.2021 София - град
изх. №24-32920-29.11.2021 ИЛИЯ МИТЕВ НАЛБАНТОВ 30.11.2021 Хасково
Изх. № 24-32685 - 26.11.2021г ТИБО РОЖЕР МУРГА ВИКТОРИЯ РАСТОРГУЕВА МУРГА 30.11.2021 София - град
Изходящ №24-33120-30.11.2021 г. ДО ДАНИЕЛ БОГОМИЛОВА ДО ГАЛИНА АНДРЕЕВА 30.11.2021 Ловеч
изх. №24-33127-30.11.2021г. н-ци ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ВИЧЕВА 30.11.2021 Хасково
изх. №24-33126-30.11.2021г. н-ци МИТРА ПЕТКОВА ЙОВЧЕВА 30.11.2021 Хасково
изх. №24-33119-30.11.2021г. н-ци на ГЕОРГИ БОРИСОВ ИВАНДЖИКОВ 30.11.2021 Хасково
изх. №24-33109-30.11.2021г. н-ци на ТОНКА ГЕОРГИЕВА ПАРУШЕВА 30.11.2021 Хасково
изх. №24-33136-30.11.2021г. н-ци на ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ СМЯДОВСКИ н-ци на ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ СМЯДОВСКИ 30.11.2021 Хасково
Изх. № 24-29389-28.10.2021 г. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЗЛАТКОВ гр. Пазарджик 29.11.2021 Пазарджик
Изходящ № 24-29908-02.11.2021 г. ГАЛИНА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА Настоящ адрес: ФРАНЦИЯ 29.11.2021 Варна
Изходящ № 24-32641-25.11.2021 г. ЛЮБОВ ЛЮБОМИРОВА ПЪРВАНОВА 29.11.2021 София - град
Изх. № 24-32909-29.11.2021 ДО / ДО НАСЛЕДНИЦИ НА: ФИЛКА ИВАНОВА ПАНЧЕВА ДИМИТЪР ИВАНОВ ФИЛИПОВ ИЛИЯ АТАНАСОВ ГОЛЕШЕВСКИ ЛЮДМИЛ… 29.11.2021 Благоевград
Изх. № 24-32912-29.11.2021 СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 65334.300.747.1.1 И 65334.300.… 29.11.2021 Благоевград
Изх. № 24-32523-25.11.2021г. ЛИЛЯНА ТРАЙКОВА ВЕНЕВА 29.11.2021 София - град
Изх. № 24-32544-25.11.2021 г. КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА 29.11.2021 София - град
Изходящ № 24-32549-25.11.2021 г. ДО ГЕОРГИ ИВАНОВ БАЛАБАНОВ ДО МИЛЕНА КИРИЛОВА БАЛАНОВА ДО ГЕНОВЕВА ПЕТКОВА ПЕТРОВА 29.11.2021 София - град
Изх. № 24-32890-29.11.2021 МАРИАНА БИСЕРОВА БЕКИРОВА 29.11.2021 Благоевград
Изходящ № 24-32550-25.11.2021 г. ДО ИВАНКА НАЙДЕНОВА МЛАДЕНОВА НАДЯ НИКОЛАЕВА БАР ЯНКА ЛЮБЕНОВА ПЕПЕЛДЖИЙСКА 29.11.2021 София - град
изх. №24-32922-29.11.2021г. КИРИЛА МИХАЙЛОВА АРНАУДОВА ВЕСА МИХАЙЛОВА ЧЕХЛАРОВА 29.11.2021 Хасково
Изх. № 24-32588-25.11.2021 ДО ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ "В. М. В. - ДЕНЕВИ"ЕООД ИВАН ДАРИНОВ ТОПАЛОВ ТАНЬО ТОДОРОВ ТАНЧЕВ 29.11.2021 София - град
Изходящ № 24-32611-25.11.2021 г. ДО ЗДРАВКА ИЛИЕВА ВЛАДОВА-МОМЧЕВА - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 26.11.2021 Велико Търново
Изх. № 24-32639-25.11.2021 ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТКОВА ГР. ВАРНА 9000 26.11.2021 Велико Търново
Изх. № 24-32663-26.11.2021 г. ЦАНКА КАНАЗИРСКА 26.11.2021 Велико Търново
Изходящ № 24-29764-02.11.2021 г. СТОЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ 26.11.2021 Хасково
вх. №01-540530/28.09.2021г. МИНКА НИКОЛОВА ЧЕРНЕВА ПЛАМЕНА КЪНЧЕВА НИКОЛОВА 26.11.2021 Варна
Изходящ № 24-32211-23.11.2021 г. ДО КАЛИНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА ВЕНЕРА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА-ЛИПСКИ ГЕРМАНИЯ РАДКА ВЕЛЧЕВА МИХАЙЛОВА… 26.11.2021 Варна
Изх. № 24-32666-26.11.2021 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 26.11.2021 Пазарджик
Изх. № 24-29645-01.11.2021 г. ШАБАН ШАБАНОВ 26.11.2021 Търговище
Изх. № 24-28612-21.10.2021 г. ДО НИКОЛАЙ КУЛЕВ ЮКСЕЛ АЛИШЕВ ЗАТИЕ АЛИШЕВА МУСТАФА МУСТАФОВ МАДЖИЕ АХМЕДОВА МЮЗЕЙЕН МУСТАФОВА… 26.11.2021 Търговище
Изх. № 24-29643-01.11.2021 г. ДО ОГНЯН ИЛИЕВ ОГНЯНОВ БЕЛЧО ГЕНЧЕВ БЕЛЧЕВ МИЛЧО ЦОНЕВ ЦОНЕВ РАДОСТИНА СТЕФАНОВА КАМЕНОВА-КЪНЧЕВА 26.11.2021 Търговище
Изходящ № 24-29692-01.11.2021 г. КАДРИЕ ХАСАНОВА АЛИЕВА 26.11.2021 Търговище
с вх. № 02-795-04.08.2020г. СЛАВИ ЙОРДАНОВ СЛАВОВ ГР. ВАРНА
26.11.2021 Варна
Изх. № 24-29669-01.11.2021г. „ЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ“ ООД 26.11.2021 Търговище
Изходящ № 24-32586-25.11.2021 г. ВАСИЛ ДОНЧЕВ ДИМИТРОВ 26.11.2021 София - град
Изх. № 24-32504-25.11.2021 ГЕОРГИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 26.11.2021 София - град

slogan bg