Skip to main content
Сист. № Заглавие Написано на Статус
20691 Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Долни чифлик и гр. Генерал Тошево и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Велики Преслав и Генерал То 03.12.2018 Затворена
26075 Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури СГКК 28.10.2019 Затворена, Прекратена
26493 Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на общински центрове гр. Аксаково, гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Карнобат, гр. Кресна и гр. Павликени, и на други населени места 31.10.2019 Затворена
26304 Създаване на КККР УТ - гр. Долна Митрополия, гр. Правец и гр. Съединение, и на други населени места в общини Брезник, Велики Преслав, Долна Митрополия, Иваново и др. 04.11.2019 Затворена
29942 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър - 2020 31.07.2020 Затворена
30333 Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 02.09.2020 Затворена
30334 Доставка на преносими компютри за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 02.09.2020 Затворена
30381 Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 04.09.2020 Затворена

slogan bg