Skip to main content

APPROVED CADASTRAL MAPS AND CADASTRAL REGISTERS

Информация за площта на областите в Република България и покритието им с кадастрална карта

Информацията се актуализира в деня на влизането в сила на заповедите за одобряване на КККР. Избирайки съответния областен град ще получите информация за всички населени места с влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри в територията на областта.

slogan bg