Съобщения и графици по производство на Кадастрална карта и кадастрални регистри

 

ВИДИН

ДОБРИЧ

ПЛЕВЕН

РАЗГРАД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

СЛИВЕН

ТЪРГОВИЩЕ