Skip to main content

 

 

Профил на купувача в ЦАИС ЕОП

 

Сист. № Заглавие Написано на
16362 Пазарни консултации за определяне на пазарната (индикативна) стойност на дейностите за реализиране на обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните си 03.10.2017
22884 Д О К Л А Д на основание чл. 21, ал. 2 ЗОП за извършени пазарни проучвания за стойността 22.03.2019
24011 Одит на Кадастрална административна информационна система и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър 12.06.2019
24962 Групова рискова застраховка „Живот“ за служителите на АГКК 18.07.2019
25870 Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на общински центрове гр. Аксаково, гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Карнобат, гр. Кресна и гр. Павликени, и на други населени места в общини Аксаково, Белово....и 19.09.2019
25871 Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на общински центрове гр.Долна Митрополия, гр. Правец и гр. Съединение, и на други населени места в общини Брезник, Велики Преслав и още ... 19.09.2019
26509 Проектиране на преустройство и оборудване на помещение за акредитирана лаборатория 30.10.2019
26662 Проектно предложение по Оперативна програма „Добро управление“ – Адресен регистър 11.11.2019

slogan bg