Skip to main content
Статус
ID Наименование Написано на
3655 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и специализирана карта и регистри за територията на землището на с.Поибрене, общ. Панагюрище, съдебен район Панагюрище, обл. Пазарджик 07.02.2011
3656 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за териториите на землищата на с. Арда, с. Гела, с. Горна Арда, с. Момчиловци, с. Смилян, с. Солища, с. Чокманово и с. Широка лъка, общ. Смолян, съдебен район Смолян, обл. Смолян 07.02.2011
3657 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри 07.02.2011
3658 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри 07.02.2011
3659 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри 07.02.2011
3661 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри 07.02.2011
3662 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри 07.02.2011
3663 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землището на с. Сулица, община Стара Загора, област Стара Загора и изработване на специализирана карта и регистри за част от територията на с. Старозагорски бани 07.02.2011
3665 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри 07.02.2011
3666 Заповед № РД-13-319/13.12.2010г. 07.02.2011

slogan bg