Новини

Изчисляване на сроковете във връзка с отмяната на извънредното положение

  1. Указания за отстраняване на нередовности – ако съобщението е получено по време на извънредното положение или срокът за отстраняването им изтича по време на същото, следва да се изчака лицето да отстрани нередовностите до 15.06.2020 г. включително. В случай че указанията са изпълнени, преписката следва да се процедира без да се изчаква посочената по – горе дата. Този срок е конкретно определен.

На 30.04.2020 г. са възможни прекъсвания в услугите на Геокартфонд на порталите gkf.cadastre.bg и kais.cadastre.bg

Уважаеми потребители, поради техническа профилактика и актуализация на системите за специализирани данни, на 30.04.2020 г. са възможни прекъсвания в услугите свързани с Геокартфонд на порталите gkf.cadastre.bg и kais.cadastre.bg

Електронна комуникация с АГКК чрез Системата за сигурно електронно връчване

Уважаеми дами и господа,

При необходимост от връчване на документи на Агенция по геодезия, картография и кадастър, следва да го направите по електронен път през Системата за сигурно електронно връчване.

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър е регистриран участник в Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, документи и др.) без необходимост от физическо присъствие в деловодството на нашата администрация.

Поздравителен адрес по случай Световния ден на геодезиста

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Днес е Световният ден на геодезиста- 21.03.2020 !