Премини към основното съдържание

Савина Илиева Савчева

по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част II: Интереси (ЗПКОНПИ)
Година на подаване
2018 2019 2020
длъжност
Главен експерт
по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
ЕЖ- 70/ 15.4.2020
ЕЖ- 317/ 13.5.2019
10-32-19/163- 4.6.2018

slogan bg