Премини към основното съдържание

Снежана Николова Галева

по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част II: Интереси (ЗПКОНПИ)
Година на подаване
2018 2019 2020
длъжност
Главен експерт
по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
10-32-19/9- 14.5.2018
ЕЖ- 30/ 23.4.2019
ЕЖ- 78/ 15.4.2020

slogan bg