Премини към основното съдържание

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Здравка Христова Григорова Главен специалист ЕЖ- 258/ 10.5.2019, 10-32-19/38/420- 15.5.2018 27.06.2018, ЕЖ- 253/ 12.5.2020 НС-6-04.01.2021 ВС-4-28.1.2021
Зюлфи Бехатов Гугов Старши експерт 10-32-19/326- 8.6.2018, ЕЖ- 114/ 7.5.2019, ЕЖ- 147/ 7.5.2020
Златко Тодоров Стоянов Главен експерт ЕЖ- 255/ 12.5.2020, ЕЖ- 125/ 7.5.2019, 10-32-19/257- 7.6.2018
Златка Иванова Митева-Дунева Старши счетоводител 10-32-19/302- 7.6.2018, ЕЖ- 361/ 14.5.2019, ЕЖ- 109/ 30.4.2020
Златка Живова Иванова Старши експерт ЕЖ- 57/ 14.4.2020, ЕЖ- 372/ 14.5.2019, 10-32-19/300- 7.6.2018
Златина Живкова Маркова Старши експерт 10-32-19/319- 8.6.2018, ЕЖ- 371/ 14.5.2019, ЕЖ- 217/ 11.5.2020
Зорница Йорданова Кръстева Специалист zornitsa_krasteva.pdf

slogan bg