Уведомления

 • Изходящ № 20-41786-01.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.07.2020
  До: 
  Г-Н ЗДРАВКО НЕНКОВ БАНЧЕВСКИ
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н БАНЧЕВСКИ,

 • Изходящ № 20-41840-01.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.07.2020
  До: 
  Г-ЖА ПЕНКА ТОДОРОВА БОРОВСКА
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА БОРОВСКА,

 • Изходящ № 24-12280-03.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.07.2020
  До: 
  н-ци на ДИМИТЪР СЛАВОВ СТОЯНОВ МИЛКА ДИМОВА СТОЯНОВА гр. Ямбол,
  Публикация на: 
  Ямбол

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-150497-03.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4696-03.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЯМБОЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-12448-04.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.07.2020
  До: 
  ДОНКА ЖЕЛЯЗКОВА ЩЕРЕВА гр. Ямбол, До: ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНКОВ гр. Ямбол, До: ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНКОВ гр. София,
  Публикация на: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод заявление рег.№ 01-128733-11.03.2020г. от АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ЯМБОЛ, подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР е извършено изменение на КККР на гр.

 • Изх. № 24-15149-02.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.07.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ГРИГОР КИТАНОВ СТОИЛКОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-267894-25.06.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 57159.57.60, находящ се в землището на с. Покровник, общ. Благоевград.

 • Изх. № 24-15148-02.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.07.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА КОСТАДИН СТОИМЕНОВ ПОПНИКОЛОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-267894-25.06.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 57159.1.61, 57159.69.5, 57159.69.23 и 57159.91.12, находящи се в землището на с. Покровник, общ. Благоевград.

 • Изх. № 24-15180-02.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.07.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ФИЛИП СТАНОЕВ БОЖКОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-274615-30.06.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Бучино, общ. Благоевград за поземлени имоти с идентификатори  07168.46.38, 07168.46.40 и 07168.46.39, находящи се в землището на с. Бучино, общ. Благоевград.

 • Изходящ № 24-11867-28.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.07.2020
  До: 
  До: ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ гр. Елхово, ул. ''Хаджи Димитър'' № 36 До: ТАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА гр. Елхово, ул. ''Хаджи Димитър'' № 36
  Публикация на: 
  Ямбол

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-172262-28.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4525-28.05.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЯМБОЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.