Премини към основното съдържание

УВЕДОМЛЕНИЯ


Търсене по населено място
Търсене по име
До: Дата на отпубликуване Написано на Подразделения
Изх. № 24-38001-06.12.2023 СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07168.501.140 И 07168.501.139 06.12.2023 Благоевград
вх. № 01-537635-26.09.2023г. До Георги Димитров Георгиев гр. Варна До Саша Георгиева Димитрова Варна До Мария Георгиева Колева… 06.12.2023 Варна
вх. № 01-482428-25.08.2023г. ДО ХРИСТО ПЕТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ ДО ЕЛЕНА ХРИСТОВА БОЯДЖИЕВА ДО МАРИЕЛА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ДО МАРИЙКА… 06.12.2023 Варна
Изх. № 24-37855-05.12.2023 ДО СЕХЕР ЮСУФ ЙЪЛДЪРЪМ ТУРЦИЯ ДО ЕМИРДЖАН ХАКАН ТУРЦИЯ ДО БАРИЕ МОАМЕРОВА МЕДЖИДОВА ДО ЮСМЮГЮЛ… 06.12.2023 Варна
Изходящ № 24-37624-04.12.2023 г. ГОРЯНКА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА 06.12.2023 София - град

slogan bg