Премини към основното съдържание

УВЕДОМЛЕНИЯ


Търсене по населено място
Търсене по име
До: Дата на отпубликуване Написано на Подразделения
Изходящ № 20-22090-12.06.2024 ОГНЯН ШИБИЛЕВ ОГНЯНОВ 13.06.2024 Ловеч
Изх. № 24-18452-13.06.2024 ДО КИПРА НИКОЛОВА ВОЙНОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА АНГЕЛОВА НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ… 13.06.2024 Благоевград
Изходящ № 24-137116/13.06.2024 г ЖАНЕТА БОНЕВА БОНЕВА 13.06.2024 Пловдив
Изходящ № 24-12810/13.06.2024 г. ДО ДИМИТЪР БОРИСОВ ИЛИЕВ ДО ДОБРИНКА АТАНАСОВА ДАНЧЕВА ДО СНЕЖАНА АТАНАСОВА ЦАРЕВА ДО ДИМИТЪР… 13.06.2024 Пловдив
Изх.№ 24-13655-29.04.2024г. ДО: Наследниците на ИСМАИЛ АПТИКАДИРОВ КАДИРОВ АЛИОСМАН ИСМАИЛ АПТИКАДИР – Наследници РОСЕН… 13.06.2024 Кърджали

slogan bg