Skip to main content
Сист. № Заглавие Написано на Sort ascending Статус
29942 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър - 2020 31.07.2020 Затворена
25574 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 29.08.2019 Приключена
18709 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И ПОДДРЪЖКА НА ХАРДУЕР И БАЗОВ СОФТУЕР В АГКК И СГКК 30.05.2018 Отменена
11511 Създаване на КККР на землищата на общински център гр. Трън и на други населени места в общини Разлог, Кюстендил и Трън 15.02.2016 Приключена
7776 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр. Брегово, с. Ново село, гр. Кула, гр. Червен бряг, гр. Оряхово и гр. Бяла Слатина и 15 населени места в общини Кула, Ловеч и Златарица”, включваща 9 (девет) обособени позиции 03.04.2014 Приключена
7633 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на землищата на 12 населени места от област Бургас, включени в зона „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)... 28.02.2014 Приключена

slogan bg