Премини към основното съдържание

СГКК- СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 

СГКК към АГКК

ГР. СОФИЯ 1618 

Ул. “МУСАЛА” №1

ИНЖ. СВЕТЛОМИРА СЛАВОВА

 

Тел.  02 /8188353

Виж имейла...

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

Техническа служба -3 ет.

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-159/03.08.2017 г. 

Ива Димитрова

Приемно време:

понеделник, вторник, петък от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00 до 17.30 ч.

Тел:071208842

ГР. КОСТИНБРОД

Ул. Охрид“ №1

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-139-30.10.2017  

Ирина Иванова Донева

Анита Руменова Милушева

Тел. +359878419314

Приемно време: петък от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в Общинска администрация Костинброд в Център за административно обслужване на Първи етаж

С. АНТОН

В сградата на Общината
Приемно време:

от понеделник до петък

от 8.00  до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-200./04.092017 г.

Цветелина Константинова Костова 

Татяна Тодорова Стаменова-Петрова

ГР. КОСТЕНЕЦ

ул."Иван Вазов" № 2

 Общинска администрация - Костенец, "Център за услуги на гражданите", ет.1, 

Приемно време:

понеделник, вторник, четвъртък и петък от 14.00 до 17.00 ч.

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-161//08.08.2017 г.

Евелина Хаджиниколова  

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

гр. Златица 2080

пл. „Македония” № 1

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-278//07.12.2017 г.

Мария Цанова Павлова

Иванка Маньова Ангелова

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

ул. „Любен Каравелов” № 16

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-240//30.10.2017 г.

Инж. Цветанка Христова Христова

Ваня Ангелова Чорбанска

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

с. Челопеч 2087

бул. Трети март №1 - сградата на община Челопеч,

етаж 2 - стаята на техническата служба

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-285//14.12.2017 г.

Кунчо Тошков Тороманов

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Партер на община Ботевград

Приемно време:

вторник от 13.30 до 17.30 ч. и сряда от 8.30 до 12.30 ч.

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-57//14.02.2018 г.

инж. Васил Василев

Ивелина Петкова Костеновска 

ОБЩИНА МИРКОВО

с. Мирково 2086,

ул. „Александър Стамболийски”   № 35

Приемно време:

Вторник и четвъртък

в работното време на общината

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-137//04.06.2018 г и № РД-13-137_1-24.07.2018 г. 

Иванка Червенкова

Гергана Козарева

Гергана Михаилова Пенелова

ОБЩИНА САМОКОВ

гр. Самоков 2000,

ул. „Македония”    № 34

Приемно време:

от понеделник до четвъртък 

от 8.30 до 12.30 ч.

Оправомощени лица по Заповед № РД-19-195//27.07.2018 г.

инж. Юри Мирчов Бодуров

Иванина Евтимова Гирова

 

ОБЩИНА ПИРДОП

гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ №2

07181/52-42 Вътр.28 и Вътр.31

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-29/29.01.2020 г 

Анка Бориславова Павлова

Мариана Миткова Бръмбева

Арх. Петър Валентинов Ковачев

Арина Андреевна Тодорова

Стефка Валериева Иванова 

ОБЩИНА СВОГЕ

гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-71-06.04.2020 г 

по списък

 

ОБЩИНА ИХТИМАН

гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител“ № 123

Оправомощени лица по Заповед № № РД-13-150/16.09.2020 г. 

Росица Илиева Клисарска 

Васил Димитров Михайлов

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

ггр. БОЖУРИЩЕ, бул. ЕВРОПА №85

Оправомощени лица по Заповед № РД-РД-13-172/20.10.2020 г.

Славка Любенова Панделова 

Евгения Христова Станоевска 

ОБЩИНА ДРАГОМАН

гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ №26

Оправомощени лица по Заповед № РД-20-17/18.10.2021 г. 

Юлияна Величкова Момчилова
Михаела Славчева Нацева
Моника Иванова Йорданова  

 

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg