СГКК- СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Версия за печатВерсия за печат

ОБЩИНА БОТЕВГРАД прекратява временно за  м. Декември обслужването на потребителите на услуги на СГКК Софийска област, поради ремонтни дейности

СГКК към АГКК

ГР. СОФИЯ 1618 

Ул. “МУСАЛА” №1

ИНЖ. СВЕТЛОМИРА СЛАВОВА

 

Тел.  02 /8188353

sofia.oblast@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

Техническа служба -3 ет.

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-159/03.08.2017 г. 

Ива Димитрова

Приемно време:

понеделник, вторник, петък от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00 до 17.30 ч.

Тел:071208842

ГР. КОСТИНБРОД

Ул. Охрид“ №1

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-139-30.10.2017  

Вяра Георгиева 

Тел. +359878419314

Приемно време:

вторник  и четвъртък-(в работното време на общината)

Стая № 37, ет. 3

С. АНТОН

В сградата на Общината
Приемно време:

от понеделник до петък

от 8.00  до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-200./04.092017 г.

Цветелина Константинова Костова 

Татяна Тодорова Стаменова-Петрова

ГР. КОСТЕНЕЦ

ул."Иван Вазов" № 2

 Общинска администрация - Костенец, "Център за услуги на гражданите", ет.1, 

Приемно време:

понеделник, вторник, четвъртък и петък от 14.00 до 17.00 ч.

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-161//08.08.2017 г.

Евелина Хаджиниколова  

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

гр. Златица 2080

пл. „Македония” № 1

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-278//07.12.2017 г.

Христина Найденова Миндилова

Иванка Маньова Ангелова

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

ул. „Любен Каравелов” № 16

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-240//30.10.2017 г.

Инж. Цветанка Христова Христова

Ваня Ангелова Чорбанска

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

с. Челопеч 2087

бул. Трети март №1 - сградата на община Челопеч,

етаж 2 - стаята на техническата служба

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-285//14.12.2017 г.

Кунчо Тошков Тороманов

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Партер на община Ботевград

Приемно време:

вторник от 13.30 до 17.30 ч. и сряда от 8.30 до 12.30 ч.

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-57//14.02.2018 г.

инж. Васил Василев

ОБЩИНА МИРКОВО

с. Мирково 2086,

ул. „Александър Стамболийски”   № 35

Приемно време:

Вторник и четвъртък

в работното време на общината

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-137//04.06.2018 г и № РД-13-137_1-24.07.2018 г. 

Иванка Червенкова

Гергана Козарева

ОБЩИНА САМОКОВ

гр. Самоков 2000,

ул. „Македония”    № 34

Приемно време:

от понеделник до четвъртък 

от 8.30 до 12.30 ч.

Оправомощени лица по Заповед № РД-19-195//27.07.2018 г.

инж. Юри Мирчов Бодуров

Иванина Евтимова Гирова

 

Местоположение

Bulgaria
42° 40' 4.3176" N, 23° 16' 5.9268" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

  СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

от понеделник до петък

13.00 - 17.00

началника на СГКК 

понеделник

13.30 - 15.30

Местоположение

Javascript is required to view this map.