Премини към основното съдържание

Графици за създаване на КККР на урб. територии на с. Боденец, с. Върбешница, с. Горна Бешовица, с. Горна Кремена, с. Долна Кремена, с. Кален, с. Крапец, с. Лик, с. Ослен Криводол, с. Старо село, с. Цаконица и с. Царевец, община Мездра, област Враца

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

ГРАФИК

за извършване на геодезически измерване на имоти урбанизирана територия  в землищата на с. Боденец, с. Върбешница, с. Горна Бешовица, с. Горна Кремена, с. Долна Кремена, с. Кален, с. Крапец, с. Лик, с. Ослен Криводол с. Старо село, с. Цаконица и с. Царевец

по Договор КД№-1-79/21.10.2020 г. с

изпълнител „ ГЕОХАЙД“ ООД, гр. София

slogan bg