Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Долни чифлик и гр. Генерал Тошево и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Велики Преслав и Генерал То

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Затворена
Прикачени документиДатаРазмер
File Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация_заличено АОП № 01055-2018-0017 20/12/18305.6 KB
File Отговор на постъпило запитване с Рег. № 99-12 от 10.01.2019 14/01/19329.62 KB
File Протокол 1-Генерал Тошево 10/10/199.64 MB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Долни чифлик и гр. Генерал Тошево и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Велики Преслав и Генерал Тошево“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Лъка, с. Каменар, с. Александрово, с. Медово и с. Горица, община Поморие и селищно образувание Каменско на територията на населено място с. Манолич, община Сунгурларе, област Бургас“; 

Обособена позиция 2: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Долни чифлик, с. Пчелник,  с. Старо Оряхово, с. Рудник, с. Кривини и с. Юнец, община Долни чифлик, област Варна“; 

Обособена позиция 3: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Венелин, с. Гроздьово, с. Горен чифлик, с. Голица, с. Нова Шипка, с. Бърдарево, с. Булаир и с. Солник, община Долни чифлик, област Варна“;

Обособена позиция 4: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Плиска и с. Кюлевча, община Каспичан, с. Риш и с. Черни връх, община Смядово, област Шумен“; 

Обособена позиция 5: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата с. Стан, с. Зайчино ореше, с. Стоян Михайловски, с. Памукчии и с. Избул, община Нови пазар, област Шумен“;

Обособена позиция 6: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Златар, с. Драгоево, с. Осмар, с. Кочово, с. Троица и с. Хан Крум, община Велики Преслав, област Шумен“;

Обособена позиция 7: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, с. Писарово, с. Присад, с. Дъбовик,  с. Пленимир, с. Равнец, с. Кардам, с. Огражден и с. Снягово, община Генерал Тошево, област Добрич“;

Обособена позиция 8: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Александър Стамболийски, с. Бежаново, с. Вичово, с. Спасово, с. Рогозина, с. Чернооково, с. Балканци, с. Василево, с. Великово, с. Горица, с. Калина, с. Конаре, с. Сираково, с. Средина, с. Сърнино, с. Люляково, с. Малина и с. Преселенци, община Генерал Тошево, област Добрич“;

Обособена позиция 9: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Зограф, с. Пчеларово, с. Краище, с. Красен, с. Лозница, с. Росен, с. Росица, с. Житен, с. Градини, с. Сноп, с. Узово, с. Изворово и с. Къпиново, община Генерал Тошево, област Добрич“.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 21.01.2019 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2018-0017

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 22.01.2019 г. в 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.