Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Долни чифлик и гр. Генерал Тошево и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Велики Преслав и Генерал То

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Затворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Долни чифлик и гр. Генерал Тошево и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Велики Преслав и Генерал Тошево“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Лъка, с. Каменар, с. Александрово, с. Медово и с. Горица, община Поморие и селищно образувание Каменско на територията на населено място с. Манолич, община Сунгурларе, област Бургас“; 

Обособена позиция 2: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Долни чифлик, с. Пчелник,  с. Старо Оряхово, с. Рудник, с. Кривини и с. Юнец, община Долни чифлик, област Варна“; 

Обособена позиция 3: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Венелин, с. Гроздьово, с. Горен чифлик, с. Голица, с. Нова Шипка, с. Бърдарево, с. Булаир и с. Солник, община Долни чифлик, област Варна“;

Обособена позиция 4: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Плиска и с. Кюлевча, община Каспичан, с. Риш и с. Черни връх, община Смядово, област Шумен“; 

Обособена позиция 5: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата с. Стан, с. Зайчино ореше, с. Стоян Михайловски, с. Памукчии и с. Избул, община Нови пазар, област Шумен“;

Обособена позиция 6: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Златар, с. Драгоево, с. Осмар, с. Кочово, с. Троица и с. Хан Крум, община Велики Преслав, област Шумен“;

Обособена позиция 7: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, с. Писарово, с. Присад, с. Дъбовик,  с. Пленимир, с. Равнец, с. Кардам, с. Огражден и с. Снягово, община Генерал Тошево, област Добрич“;

Обособена позиция 8: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Александър Стамболийски, с. Бежаново, с. Вичово, с. Спасово, с. Рогозина, с. Чернооково, с. Балканци, с. Василево, с. Великово, с. Горица, с. Калина, с. Конаре, с. Сираково, с. Средина, с. Сърнино, с. Люляково, с. Малина и с. Преселенци, община Генерал Тошево, област Добрич“;

Обособена позиция 9: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Зограф, с. Пчеларово, с. Краище, с. Красен, с. Лозница, с. Росен, с. Росица, с. Житен, с. Градини, с. Сноп, с. Узово, с. Изворово и с. Къпиново, община Генерал Тошево, област Добрич“.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 21.01.2019 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2018-0017

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 22.01.2019 г. в 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Документи

Номер: 20691
Датасортиране на иконите Файл за сваляне Описание Размер
21.05.2020 obyavlenie_vzlozhena_porchka_kkkr_dolni_chiflik.pdf Обявление Взложена поръчка_КККР_долни чифлик 5.87 MB
21.05.2020 kd-1-44-2020_geosad_eood_z.pdf КД-1-44-2020 ГЕOСАД ЕООД 17.46 MB
21.05.2020 kd-1-43-2020_geo_pro_-_2019_dzzd_s_prilozheniya_z.pdf КД-1-43-2020 ГЕО ПРО - 2019 ДЗЗД с приложения 19.05 MB
21.05.2020 kd-1-41-2020_rila_infoteh_eood_z.pdf КД-1-41-2020 РИЛА ИНФОТЕХ ЕООД 13.21 MB
21.05.2020 kd-1-37-2020_geobild_inzhenering_ood_z.pdf КД-1-37-2020 ГЕОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ООД 14.53 MB
21.05.2020 kd-1-36-2020_et_kiril_danailov-top-geo_z.pdf КД-1-36-2020 ЕТ КИРИЛ ДАНАИЛОВ-ТОП-ГЕО 9.95 MB
21.05.2020 kd-1-35-2020_geomera_eood_i_prilozheniya_z.pdf КД-1-35-2020 ГЕОМЕРА ЕООД и приложения 10.63 MB
21.05.2020 kd-1-34-2020_geoid_-_93_-_kolev_i_sie_sd_z.pdf КД-1-34-2020 ГЕОИД - 93 - КОЛЕВ И СИЕ СД 17.94 MB
21.05.2020 kd-1-33-2020_geopreciz_-_inzhenering_ood_i_prilozheniya_z.pdf КД-1-33-2020 ГЕОПРЕЦИЗ - ИНЖЕНЕРИНГ ООД и приложения_z 11.97 MB
21.05.2020 kd-1-32-2020_konsultantska_agenciya_argus_ood_z.pdf КД-1-32-2020 КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ АРГУС ООД_З 28.28 MB
28.02.2020 doklad_aop-01055-2018-0017.pdf 23.03 MB
28.02.2020 protokol_3_aop_01055-2018-0017.pdf 5.84 MB
28.02.2020 reshenie_rd-19-30_3_aop_01055-2018-0017.pdf 1.64 MB
08.01.2020 protokol-2_aop_01055-2018-0017.pdf Протокол 2 АОП №01055-2018-0017 25.22 MB
06.01.2020 saobstenie_otvaryane_cenovi_oferti_aop_no_01055-2018-0017.pdf Съобщение за отваряне на ценови предложения-АОП №01055-2018-0017 573.09 KB
10.10.2019 protokol_1-general_toshevo.pdf Протокол 1-Генерал Тошево 9.64 MB
14.01.2019 otgovor_na_postpilo_zapitvane_s_reg._no_99-12_ot_10.01.2019.pdf Отговор на постъпило запитване с Рег. № 99-12 от 10.01.2019 329.62 KB
20.12.2018 reshenie_za_odobryavane_aop__01055-2018-0017.pdf Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация_заличено АОП № 01055-2018-0017 305.6 KB
05.12.2018 cenovitablici-dolni-chiflik-general-toshevo.zip Ценови таблици 95.74 KB
05.12.2018 spravka-sstoyanienakadastralniteiregulacionniteplanove-dolni-chiflik-general-toshevo.zip Справка - Състояние на кадастралните и регулационните планове 134.86 KB
05.12.2018 prilozhenieiii-proektnadogovor-dolni-chiflik-general-toshevo.pdf Приложение III - Проект на договор 437.29 KB
05.12.2018 prilozhenieii-metodikazaocenkanaofertite-dolni-chiflik-general-toshevo.pdf Приложение II - Методика за оценка на офертите 454.26 KB
05.12.2018 prilozheniei-tehnicheskaspecifikaciya-dolni-chiflik-general-toshevo.pdf Приложение I - Техническа спецификация 330.55 KB
05.12.2018 dokumentaciya-dolni-chiflik-general-toshevo.pdf Документация. 567.16 KB
05.12.2018 obrazci-dolni-chiflik-general-toshevo.zip Образци 254.98 KB
05.12.2018 poimennispisci-dolni-chiflik-general-toshevo.zip Поименни списъци 79.74 KB
03.12.2018 resheniezaotkrivanenaprocedura.pdf Решение за откриване на процедура 293.8 KB
03.12.2018 obyavleniezaporchka.pdf Обявление за поръчка 1.14 MB