Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Ружинци и гр. Хисаря и на други населени места в общини Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

Предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Ружинци и гр. Хисаря и на други населени места в общини Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла“ по 9 (девет) обособени позиции

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 13.11.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 14.11.2018 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Преписка АОП № 01055-2018-0015

Документи

Номер: 20178
Датасортиране на иконите Файл за сваляне Описание Размер
09.10.2018 obyavlenie-oves-kkr-ruginci.pdf Обявление-ОВЕС-Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла 328.89 KB
09.10.2018 obyavlenie-rop-kkr-ruginci.pdf Обявление-РОП--Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла 6.07 MB
09.10.2018 resheniezaotkrivane-kkr-ruginci.pdf Решение за откриване-Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла 1.26 MB
09.10.2018 metodikazaocenkazaofertite-kkr-ruginci.pdf Методика за оценка -Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла 220.09 KB
09.10.2018 tehnicheskaspecifikaciya-kkr-ruginci.pdf Техническа спецификация-Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла 528.54 KB
09.10.2018 usloviyaiukazaniya-kkr-ruginci.pdf Условия и указания-Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла 2.31 MB
09.10.2018 proektnadogovor-kkr-ruginci.pdf Проект на договор-Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла 1.1 MB
09.10.2018 obrazci-kkr-ruginci.zip Образци-Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла 287.79 KB
09.10.2018 poimennispisci-kkr-ruginci.zip Поименни списъци-Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла 77.63 KB
09.10.2018 spravka-sstoyanienakadastralniteiregulacionniteplanove-kkr-ruginci.zip Справка - Състояние на кадастралните и регулационните планове-Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла 141.02 KB
09.10.2018 cenovitablici-kkr-ruginci.zip Ценови таблици-Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла 93.6 KB
22.10.2018 razyasnenie-node-20178.pdf Разяснение 99-517 от 22.10.2018 168.49 KB
25.10.2018 reshenie_za_od-ruzhinci_vidin_sevlievo-novazagora.pdf Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 544.49 KB
29.10.2018 razyasnenie_99-517-29-10-2018.pdf Разяснение 99-517-29-10-2018 171.61 KB
26.11.2018 protokol_1_otkrito_zasedanie_-_14.11.2018_g..pdf Протокол 1 открито заседание - 14.11.2018 г. 634.93 KB
21.03.2019 protokol-2-agkk_aop_no_01055-2018-0015.pdf Протокол-2-AGKК АОП № 01055-2018-0015 426.98 KB
13.08.2019 sobshchenie_otvaryane_na_cenovi_oferti-_aop_no_01055-2018-0015.pdf Съобщение отваряне на ценови оферти- АОП № 01055-2018-0015 144.81 KB
15.08.2019 Prortokol-3- 01055-2018-0015.pdf Протокол 3 АОП 01055-2018-0015 887.29 KB
26.08.2019 reshenie_no_rd19-28_ot_26_08_2019-aop_no_01055-2018-0015.pdf Решение № РД-19-28 от 26.08.2019 г. -АОП № 01055-2018-0015 2.9 MB
26.08.2019 doklad_ot_rabota_na_komisiyata-aop_no_01055-2018-0015.pdf Доклад-АОП № 01055-2018-0015 9.66 MB
26.08.2019 protokol_4-aop_no_01055-2018-0015.pdf Протокол 4-АОП № 01055-2018-0015 1.39 MB
26.08.2019 protokol_3-aop_no_01055-2018-0015.pdf Протокол 3 А-АОП № 01055-2018-0015 396.23 KB
18.11.2019 ovp_kkkr_ruzhinci.pdf ОВП_КККР_Ружинци 5.62 MB
18.11.2019 kd-1-129-2019_3_global_geo_eood_s_prilozheniyata_2.pdf КД-1-129-2019 3 ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД с приложенията 2 15.01 MB
18.11.2019 kd-1-130-2019_4_ka_modeks_eood_s_prilozheniyata.pdf КД-1-130-2019 4 КА МОДЕКС ЕООД с приложенията 20.68 MB
18.11.2019 kd-1-131-2019_2_geobib_ood_s_prilozheniyata.pdf КД-1-131-2019 2 ГЕОБИБ ООД с приложенията 13.79 MB
18.11.2019 kd-1-132-2019_2_srvey_grup_eood_s_prilozheniyata_zp.pdf КД-1-132-2019 2 СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД с приложенията_ЗП 27.87 MB
18.11.2019 kd-1-133-2019_3_sd_geoid-93-kolev_i_sie_s_prilozheniyata.pdf КД-1-133-2019 3 СД ГЕОИД-93-КОЛЕВ И СИЕ с приложенията 24.66 MB
18.11.2019 kd-1-134_2019_2_geobild_inzhenering_eood_s_prilozheniyata.pdf КД-1-134 2019 2 ГЕОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД с приложенията 24.66 MB
18.11.2019 kd-1-135-2019_2_igeo_ood_s_prilozheniyata.pdf КД-1-135-2019 2 ИГЕО ООД с приложенията 17.47 MB
18.11.2019 kd-1-136_3_ka_argus_s_prilozheniyata.pdf КД-1-136 3 КА АРГУС с приложенията 30 MB
18.11.2019 kd-1-137-2019_karuel_ood_z.pdf КД-1-137-2019 КАРУЕЛ ООД 15.42 MB
26.11.2019 tehnichesko_predlozhenie_kd-1-129-2019_g_global_geo_eood_z-za_sayta.pdf Техническо предложение КД-1-129-2019 г. ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД 14.76 MB