Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Ружинци и гр. Хисаря и на други населени места в общини Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Затворена
Прикачени документиДатаРазмер
File Разяснение 99-517 от 22.10.2018 22/10/18168.49 KB
File Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора
25/10/18544.49 KB
File Разяснение 99-517-29-10-2018 29/10/18171.61 KB
File Протокол 1 открито заседание - 14.11.2018 г. 26/11/18634.93 KB
File Протокол-2-AGKК АОП № 01055-2018-0015 21/03/19426.98 KB
File Съобщение отваряне на ценови оферти- АОП № 01055-2018-0015 13/08/19144.81 KB
File Протокол 3 АОП 01055-2018-0015 15/08/19887.29 KB
File Протокол 3 А-АОП № 01055-2018-0015 26/08/19396.23 KB
File Протокол 4-АОП № 01055-2018-0015 26/08/191.39 MB
File Доклад-АОП № 01055-2018-0015 26/08/199.66 MB
File Решение № РД-19-28 от 26.08.2019 г. -АОП № 01055-2018-0015 26/08/192.9 MB
Документация: 

Предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Ружинци и гр. Хисаря и на други населени места в общини Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла“ по 9 (девет) обособени позиции

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 13.11.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 14.11.2018 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Преписка АОП № 01055-2018-0015