Премини към основното съдържание

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО КАДАСТЪР

Наредби по кадастрална карта и кадастрални регистри 

  Наредби по специализирани карти и регистри

  Наредби по информационни системи 

  Тарифи

  Постановления

   Условни знаци

   Формати

   ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

   Наредби

   Инструкции

   Условни знаци

    УСЛОВНИ ЗНАЦИ ЗА ЕДРОМАЩАБНИ ТОПОГРАФСКИ КАРТИ В МАЩАБ 1:5 000, 1:10 000- 12.12.2014

    ОТМЕНЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

    slogan bg