Премини към основното съдържание

Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Перник

Към всички области

съдебен район община населено място граници 
Брезник Брезник гр. Брезник - 06286 землището
с. Арзан - 00610     неурб. територия
с. Бабица - 02066 землището
с. Банище - 02614     неурб. територия
с. Бегуновци - 03099 землището
с. Билинци - 04042     неурб. територия
с. Брусник - 06639     неурб. територия
с. Брезнишки извор - 06313 землището
с. Велковци - 10548 землището
с. Видрица - 11034 землището
с. Гигинци - 14893 землището
с. Гоз - 15331 неурб. територия
с. Горна Секирна - 16382     неурб. територия
с. Горни Романци - 16612 неурб. територия
с. Гърло - 18349     неурб. територия
с. Долна Секирна - 22263     неурб. територия
с. Долни Романци - 22506 неурб. територия
с. Душинци - 24205     неурб. територия
с. Завала - 30048     неурб. територия
с. Конска - 41126     неурб. територия
с. Кошарево - 39150 неурб. територия
с. Красава - 39517 неурб. територия
с. Кривонос - 39855 неурб. територия
с. Муртинци - 49374     неурб. територия
с. Непразненци - 51490 неурб. територия
с. Ноевци - 52324 неурб. територия
с. Озърновци - 53463 неурб. територия
с. Ребро - 62373     неурб. територия
с. Режанци - 17796 землището
с. Ръжавец - 63519     неурб. територия
с. Садовик - 65084 землището
с. Слаковци - 67163 неурб. територия
с. Сопица - 68059 неурб. територия
с. Станьовци - 68833     неурб. територия
с. Ярославци - 87579     неурб. територия
Перник Перник гр. Перник - 55871 землището
гр. Батановци  - 72223 неурб. територия
с. Богданов дол  - 04618 неурб. територия
с. Боснек - 05760 неурб. територия
с .Вискяр - 11209 неурб. територия
с. Витановци  - 11288 неурб. територия
с. Големо Бучино - 15504 неурб. територия
с. Дивотино  - 20986 неурб. територия
с. Драгичево - 23251 неурб. територия
с. Зидарци  - 30836 неурб. територия
с. Кладница - 37174 неурб. територия
с. Кралев дол - 39387 неурб. територия
с. Лесковец - 43428 неурб. територия
с. Люлин  - 44656 неурб. територия
с. Мещица - 48037 неурб. територия
с. Планиница  - 56650 неурб. територия
с. Радуй  - 61618 неурб. територия
с. Расник - 62219 неурб. територия
с. Рударци  - 63152 неурб. територия
с. Селищен дол - 66072 неурб. територия
с. Студена - 70038 неурб. територия
с. Чуйпетлово  - 81623 неурб. територия
с. Ярджиловци - 87480 неурб. територия
Радомир Земен гр. Земен - 30778 неурб. територия
с. Беренде - 03887 неурб. територия
с. Блатешница - 04340 неурб. територия
с. Враня стена - 12228 неурб. територия
с. Габровдол - 14146 неурб. територия
с. Горна Врабча - 16167 неурб. територия
с. Горна Глоговица - 16170 неурб. територия
с. Дивля - 20972 неурб. територия
с. Долна Врабча - 22054 неурб. територия
с. Еловдол - 27320 неурб. територия
с. Жабляно - 29012 неурб. територия
с. Калотинци - 35482 неурб. територия
с. Мурено - 49357 неурб. територия
с. Одраница - 53415 неурб. територия
с. Падине - 55141 неурб. територия
с. Пещера - 56280 неурб. територия
с. Раянци - 62356 неурб. територия
с. Смиров дол - 67595 неурб. територия
Радомир гр. Радомир - 61577 землището
с. Байкалско - 02230 неурб. територия
с. Беланица - 03277 неурб. територия
с. Бобораци - 04529 неурб. територия
с. Борнарево - 05534 неурб. територия
с. Владимир - 11404 неурб. територия
с. Гълъбник - 18263 неурб. територия
с. Горна Диканя - 16208 неурб. територия
с. Дебели лаг - 20256 неурб. територия
с. Долна Диканя - 22085 неурб. територия
с. Долни Раковец - 22490 неурб. територия
с. Драгомирово - 23443 неурб. територия
с. Дрен - 23649 неурб. територия
с. Друган - 24832 неурб. територия
с. Жедна - 29060 неурб. територия
с. Житуша - 29622 неурб. територия
с. Извор - 32384 неурб. територия
с. Касилаг - 36566 неурб. територия
с. Кленовик - 41232 неурб. територия
с. Кондофрей - 38265 неурб. територия
с. Кошарите - 41251 неурб. територия
с. Копаница - 38460 неурб. територия
с. Негованци - 51278 неурб. територия
с. Николаево - 51617 неурб. територия
с. Поцърненци - 57964 неурб. територия
с. Прибой - 58311 неурб. територия
с. Радибош - 61354 неурб. територия
с. Старо село - 69064 неурб. територия
с. Стефаново - 69239 неурб. територия
с. Углярци - 75023 неурб. територия
с. Червена могила - 80488 неурб. територия
с. Чуковец - 81709 неурб. територия
Ковачевци с. Егълница - 27043 неурб. територия
с. Калище - 35434 неурб. територия
с. Ковачевци - 37513 неурб. територия
с. Косача - 38724 неурб. територия
с. Лобош - 43918 неурб. територия
с. Ракиловци - 61947 неурб. територия
с. Светля - 65591  неурб. територия
с. Сирищник - 66648  неурб. територия
с. Слатино - 67266 неурб. територия
с. Чепино - 80385 неурб. територия
Трън Трън гр. Трън - 73273 землището
с. Банкя - 02645 неурб. територия
с. Берайнци - 03873 неурб. територия
с. Богойна - 04697 неурб. територия
с. Бохова -  05918 неурб. територия
с. Бусинци - 07096 неурб. територия
с. Бутроинци - 07137 неурб. територия
с. Велиново - 10478 неурб. територия
с. Врабча - 12139 неурб. територия
с. Видрар - 11017 землището
с. Вукан - 12348 землището
с. Главановци - 14979 неурб. територия
с. Глоговица - 15134 неурб. територия
с. Горна Мелна - 16331 неурб. територия
с. Горочевци - 17077 землището
с. Долна Мелна - 22201 неурб. територия
с. Докьовци - 21854 землището
с. Джинчовци - 20818 неурб. територия
с. Дълга лука - 24517 неурб. територия
с. Ездимирци - 27084 неурб. територия
с. Еловица - 27351 неурб. територия
с. Ерул  - 27601 неурб. територия
с. Забел - 30017 неурб. територия
с. Зелениград - 30716 неурб. територия
с. Кожинци - 37602 неурб. територия
с. Костуринци - 39027 неурб. територия
с. Къшле - 41040 неурб. територия
с. Лева река - 43195 землището
с. Лешниковци - 43551 неурб. територия
с. Ломница - 44269 неурб. територия
с. Лялинци - 44781 неурб. територия
с. Милкьовци - 48249 неурб. територия
с. Милославци - 48252 неурб. територия
с. Мракетинци - 49182 неурб. територия
с. Мрамор - 49196 землището
с. Насалевци - 51130 неурб. територия
с. Неделково - 51343 неурб. територия
с. Парамун - 55453 неурб. територия
с. Пенкьовци - 55814 неурб. територия
с. Проданча - 58551 неурб. територия
с. Стайчовци - 68641 неурб. територия
с. Стрезимировци -  69777 неурб. територия
с. Студен извор - 70086 землището
с. Радово - 61501 неурб. територия
с. Рани луг - 62205 неурб. територия
с. Реяновци - 62565 неурб. територия
с. Слишовци - 67458 неурб. територия
с. Туроковци - 73479 неурб. територия
с. Филиповци - 76114 неурб. територия
с. Цегриловци - 78327 неурб. територия
с. Шипковица - 83209 неурб. територия
с. Ярловци - 87566 неурб. територия

slogan bg