Премини към основното съдържание

Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Кърджали

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Ардино Ардино с. Аврамово - 00062 неурб. територия
гр. Ардино - 00607 неурб. територия
с. Ахрянско   -  00864 неурб. територия
с. Башево - 02991 неурб. територия
с. Бистроглед - 04248 неурб. територия
с. Богатино - 07925 неурб. територия
с. Боровица - 80176 неурб. територия
с. Брезен - 77116 неурб. територия
с. Бял извор - 07747 неурб. територия
с. Главник - 18544 неурб. територия
с. Голобрад   -  15607 неурб. територия
с. Горно Прахово - 16910 неурб. територия
с. Гърбище - 18321 неурб. територия
с. Дедино - 24880 неурб. територия
с. Дойранци - 21806 неурб. територия
с. Долно Прахово - 22784 неурб. територия
с. Дядовци - 24788 неурб. територия
с. Еньовче - 27543 неурб. територия
с. Жълтуша - 29605 неурб. територия
с. Искра - 32946 неурб. територия
с. Китница - 37085 неурб. територия
с. Кроячево - 39952 неурб. територия
с. Латинка   -  43164 неурб. територия
с. Левци - 44896 неурб. територия
с. Ленище - 43270 неурб. територия
с. Любино - 44584 неурб. територия
с. Мак - 46156 неурб. територия
с. Млечино   -  48756 неурб. територия
с. Мусево - 49401 неурб. територия
с. Падина - 55124 неурб. територия
с. Паспал - 55525 неурб. територия
с. Песнопой - 55912 неурб. територия
с. Правдолюб - 58013 неурб. територия
с. Рибарци - 54260 неурб. територия
с. Родопско - 62894 неурб. територия
с. Русалско - 63402 неурб. територия
с. Светулка - 65646 неурб. територия
с. Седларци - 70771 неурб. територия
с. Синчец - 66562 неурб. територия
с. Сполука - 68240 неурб. територия
с. Срънско - 68597 неурб. територия
с. Стар читак - 69122 неурб. територия
с. Стояново - 69518 неурб. територия
с. Сухово - 70319 неурб. територия
с. Теменуга - 47809 неурб. територия
с. Търна - 73897 неурб. територия
с. Търносливка - 73732 неурб. територия
с. Хромица - 77487 неурб. територия
с. Червена скала - 81921 неурб. територия
с. Чернигово - 80964 неурб. територия
с. Чубрика - 81596 неурб. територия
с. Ябълковец - 87059 неурб. територия
Крумовгард Крумовтрад гр. Крумовград - 39970 землището
с. Аврен - 00093 землището
с. Вранско - 12190 неурб. територия
с. Багрилци - 02141 неурб. територия
с. Бараци - 02751 неурб. територия
с. Благун - 04306 неурб. територия
с. Бойник - 05181 неурб. територия
с. Бряговец - 06728 неурб. територия
с. Бук - 06906 неурб. територия
с. Голям Девесил - 15727 неурб. територия
с. Голяма Чинка - 15713 неурб. територия
с. Голямо Каменяне - 15878 неурб. територия
с. Горна Кула - 16287 неурб. територия
с. Горни Юруци - 16660 неурб. територия
с. Гривка - 17868 неурб. територия
с. Гулия - 18085 неурб. територия
с. Гулийка - 18071 неурб. територия
с. Девесилица - 20393 неурб. територия
с. Девесилово - 20403 неурб. територия
с. Джанка - 20732 неурб. територия
с. Доборско - 21302 неурб. територия
с. Долна кула - 22157 неурб. територия
с. Долни Юруци - 22544 неурб. територия
с. Дъждовник - 24459 неурб. територия
с. Егрек - 27036 неурб. територия
с. Едрино - 27680 неурб. територия
с. Звънарка - 30538  землището
с. Златолист - 31142 неурб. територия
с. Калайджиево - 35269 неурб. територия
с. Каменка - 35849 неурб. територия
с. Кандилка - 36021 неурб. територия
с. Качулка - 36717 неурб. територия
с. Ковил - 37558 неурб. територия
с. Кожухарци - 37622 неурб. територия
с. Котлари  39058 неурб. територия
с. Красино - 39565 неурб. територия
с. Къклица - 40823 неурб. територия
с. Лещарка - 43596 неурб. територия
с. Лимец - 43726 неурб. територия
с. Луличка - 44344 неурб. територия
с. Малък Девесил - 46822 неурб. територия
с. Малко Каменяне - 46601 неурб. територия
с. Малка Чинка - 46471 неурб. територия
с. Метлика - 04860 неурб. територия
с. Морянци - 49103 неурб. територия
с. Овчари - 53206 неурб. територия
с. Орех - 54821 неурб. територия
с. Орешари - 53713 неурб. територия
с. Падало - 55097 неурб. територия
с. Пашинци - 55614 неурб. територия
с. Пелин - 55751 неурб. територия
с. Перуника - 55899 неурб. територия
с. Подрумче - 57062 неурб. територия
с. Полковник Желязово - 57248 неурб. територия
с. Поточница - 57950   неурб. територия
с. Рибино - 62617 неурб. територия
с. Рогач - 62774 неурб. територия
с. Ручей - 63505 неурб. територия
с. Самовила - 65190 неурб. територия
с. Сбор - 65454 неурб. територия
с. Синигер - 66545 неурб. територия
с. Скалак - 66716 землището
с. Сладкодум - 67132 неурб. територия
с. Сливарка - 67297 неурб. територия
с. Стари чал - 68936 неурб. територия
с. Стражец - 81743 неурб. територия
с. Странджево - 69688 неурб. територия
с. Студен кладенец - 70104 неурб. територия
с. Сърнак - 70559 неурб. територия
с. Тинтява - 72429 неурб. територия
с. Токачка - 72610 землището
с. Тополка - 72730 неурб. територия
с. Хисар - 77267 неурб. територия
с . Храстово - 77428 неурб. територия
с. Чал - 80145 неурб. територия
с. Черничево - 81027 неурб. територия
с. Чернооки - 81205 неурб. територия
Кърджали Кърджали гр. Кърджали - 40909 землището
с. Багра - 02124 неурб. територия
с. Бащино - 03006 неурб. територия
с. Бели пласт - 03499 неурб. територия
с. Бленика - 04409 неурб. територия
с. Божак - 04902 неурб. територия
с. Бойно - 05205 неурб. територия
с. Болярци - 05325 неурб. територия
с. Брош - 06567 неурб. територия
с. Бяла поляна - 07658 неурб. територия
с. Бялка - 07764 неурб. територия
с. Велешани - 10358  неурб. територия
с. Висока поляна - 11243 неурб. територия
с. Вишеград - 11346   неурб. територия
с. Воловарци - 12053 неурб. територия
с. Върбенци - 12694 неурб. територия
с. Горна крепост - 16267 неурб. територия
с. Голяма бара - 15641 неурб. територия
с. Главатарци - 15000 землището
с. Глухар - 15216 неурб. територия
с. Гняздово - 15268 неурб. територия
с. Гъсково - 18410 неурб. територия
с. Добриново - 21511 неурб. територия
с. Долище - 21991 неурб. територия
с. Долна крепост - 22134 неурб. територия
с. Дъждино - 24445 землището
с. Дъждовница - 24462 неурб. територия
с. Дънгово - 24596 неурб. територия
с. Енчец - 27512 неурб. територия
с. Жинзифово - 29407 неурб. територия
с. Житарник - 29413 неурб. територия
с. Зайчино - 30260 неурб. територия
с. Звезделина - 30466 неурб. територия
с. Звезден - 30475 неурб. територия
с. Звиница - 30524 неурб. територия
с. Звъника - 30569 неурб. територия
с. Звънче - 30586 неурб. територия
с. Зелениково - 30747 неурб. територия
с. Зимзелен - 30867 неурб. територия
с. Зорница - 31348 неурб. територия
с. Иванци - 32161 неурб. територия
с. Илиница - 32679 неурб. територия
с. Калинка - 35403 неурб. територия
с. Калоянци - 35540 неурб. територия
с. Каменарци - 35732 неурб. територия
с. Кобиляне - 37438 землището
с. Кокиче - 37928 неурб. територия
с. Кокошане - 37962 неурб. територия
с. Конево - 38282 неурб. територия
с. Костино - 38981 неурб. територия
с. Крайно село - 39342 неурб. територия
с. Крин - 39894 неурб. територия
с. Крушевска - 40169 неурб. територия
с. Крушка - 40186 неурб. територия
с. Кьосево - 41085 неурб. територия
с. Лисиците - 43856 неурб. територия
с. Люляково - 44700 неурб. територия
с. Лъвово - 44361 неурб. територия
с. Майсторово - 46139 неурб. територия
с. Македонци - 46214 неурб. територия
с. Миладиново - 48074 неурб. територия
с. Мост - 49120 неурб. територия
с. Мургово - 49343 землището
с. Мъдрец - 49521 неурб. територия
с. Невестино - 35136 неурб. територия
с. Ненково - 51442 неурб. територия
с. Опълченско - 53638 неурб. територия
с. Орешница - 53816 неурб. територия
с. Островица - 54403 неурб. територия
с. Охлювец - 54479 неурб. територия
с. Панчево - 55422 неурб. територия
с. Пепелище - 55840 неурб. територия
с. Перперек - 55885 неурб. територия
с. Петлино - 56054 неурб. територия
с. Пеньово - 55823 неурб. територия
с. Повет - 56928 неурб. територия
с. Прилепци - 58342 неурб. територия
с. Пъдарци - 58997 неурб. територия
с. Рани лист - 62195 неурб. територия
с. Резбарци - 62445 неурб. територия
с. Ридово - 62668 неурб. територия
с. Рудина  - 63170 неурб. територия
с. Сватбаре - 65512 неурб. територия
с. Севдалина - 65890 неурб. територия
с. Седловина - 65975 неурб. територия
с. Сестринско - 66336 неурб. територия
с. Сипей - 66603 неурб. територия
с. Скалище - 66740 неурб. територия
с. Скална глава - 66754 неурб. територия
с. Снежинка - 67742 неурб. територия
с. Соколяне - 67982 неурб. територия
с. Солище - 68014 неурб. територия
с. Срединка - 68336 неурб. територия
с. Старо място - 68984 неурб. територия
с. Стражевци - 69612 неурб. територия
с. Страхил войвода - 69715 неурб. територия
с. Стремово - 69849 землището
с. Стремци - 69852 неурб. територия
с. Татково - 72120 неурб. територия
с. Тополчане - 72802 неурб. територия
с. Три могили - 73136 неурб. територия
с. Ходжовци - 77339 неурб. територия
с. Царевец - 78149 неурб. територия
с. Чеганци - 80248 неурб. територия
с. Черешица - 80594 неурб. територия
с. Черна скала - 80844 неурб. територия
с. Черньовци - 81267 неурб. територия
с. Чилик - 81362 неурб. територия
с. Чифлик - 81462 неурб. територия
с. Широко поле - 83315 неурб. територия
с. Яребица - 87494 неурб. територия
с.  Ястреб - 87672 неурб. територия
Черноочене с. Черноочене - 81236 землището
с. Бакалите - 02261 неурб. територия
с.Безводно - 03188 неурб. територия
с. Бели вир - 03410 неурб. територия
с. Беснурка - 03986 неурб. територия
с. Божурци - 05089 неурб. територия
с. Боровско - 05640 неурб. територия
с. Босилица - 05712 неурб. територия
с. Бостанци - 05791 неурб. територия
с. Бърза река - 07472 неурб. територия
с. Верско - 10700 неурб. територия
с. Водач - 11613 неурб. територия
с. Вождово - 11805 неурб. територия
с. Войново - 11987 неурб. територия
с. Възел - 12423 неурб. територия
с. Габрово - 14221 неурб. територия
с. Даскалово - 20167 неурб. територия
с. Драганово - 23114 неурб. територия
с. Дядовско - 24774 неурб. територия
с. Железник - 29132 неурб. територия
с. Женда - 29252 неурб. територия
с. Житница - 29461 неурб. територия
с. Йончово - 34117 неурб. територия
с. Каняк - 36066 неурб. територия
с. Каблешково - 35047 землището
с. Нови пазар - 51994
с. Комунига - 38176 неурб. територия
с. Куцово - 40796 неурб. територия
с. Лясково - 44820 неурб. територия
с. Минзухар - 48307 неурб. територия
с. Младиново - 48698 неурб. територия
с.Мурга - 49326 неурб. територия
с. Небеска - 51192 неурб. територия
с. Новоселище - 52153 неурб. територия
с. Ночево - 52372 неурб. територия
с. Паничково - 55395 неурб. територия
с. Патица - 55568 неурб. територия
с. Петелово - 55960 неурб. територия
с. Пряпорец - 58731 землището
с. Пчеларово - 58829 неурб. територия
с. Русалина - 63392 неурб. територия
с. Свободиново - 65841 неурб. територия
с. Соколите - 67893 неурб. територия
с. Среднево - 68415 землището
с. Средска - 68566 неурб. територия
с. Стражница - 69657 неурб. територия
с. Черна нива - 80830 неурб. територия
с. Ябълчени - 87103 неурб. територия
с. Яворово - 87165 неурб. територия
Момчилград Джебел с. Албанци - 00206 неурб. територия
с. Брежана - 07939 неурб. територия
с. Великденче - 10389 неурб. територия
с. Воденичарско - 11689 неурб. територия
с. Вълкович - 12468 неурб. територия
с. Генерал Гешево - 14647 неурб. територия
гр. Джебел - 20746 землището
с. Добринци - 21525 неурб. територия
с. Душинково - 24195 неурб. територия
с. Желъдово - 29180 неурб. територия
с. Жълти рид - 29564 неурб. територия
с. Жълтика - 29619 неурб. територия
с. Илийско - 32634 неурб. територия
с. Казаците - 35184 неурб. територия
с. Каменяне - 35972 неурб. територия
с. Козица - 37736 неурб. територия
с. Контил - 38371 неурб. територия
с. Купците - 40676 неурб. територия
с. Лебед - 43178 неурб. територия
с. Мишевско - 48622 неурб. територия
с. Мрежичко - 49268 неурб. територия
с. Овчево - 53271 неурб. територия
с. Папрат - 55436 неурб. територия
с. Плазище - 56589 неурб. територия
с. Подвръх - 56976 неурб. територия
с. Полянец - 57412 неурб. територия
с. Поточе - 57947 неурб. територия
с. Припек - 58387 неурб. територия
с. Ридино - 62654 неурб. територия
с. Рогозари - 62801 неурб. територия
с. Рогозче - 62846 неурб. територия
с. Рожденско - 63714 неурб. територия
с. Рът - 63611 неурб. територия
с. Сипец - 70809 неурб. територия
с. Скалина - 66723 неурб. територия
с. Слънчоглед - 67502 неурб. територия
с. Софийци - 68120 неурб. територия
с. Телчарка - 72211 неурб. територия
с. Тютюнче - 73804 неурб. територия
с. Търновци - 73715 неурб. територия
с. Устрен - 75201 неурб. територия
с. Цвятово - 78313 неурб. територия
с. Чакалци - 80128 неурб. територия
с. Черешка-81935 неурб. територия
с. Щерна - 84019 неурб. територия
с. Ямино - 87388 неурб. територия
Кирково с. Кирково - 36926 землището
с. Домище - 22928 землището
с. Лозенградци - 44080 землището
с. Завоя - 30106 землището
с. Дружинци - 23803
с. Априлци - 00905 неурб. територия
с. Горско Дюлево - 17186 неурб. територия
с. Дедец - 20496 неурб. територия
с. Делвино - 20554 неурб. територия
с. Джелепско - 20755 неурб. територия
с. Джерово - 20777 неурб. територия
с. Добромирци - 21631 неурб. територия
с. Дрангово - 23577 неурб. територия
с. Дрянова глава - 23892 неурб. територия
с. Дюлица - 24743 неурб. територия
с. Бенковски - 03825 неурб. територия
с. Брегово - 07942 неурб. територия
с. Вълчанка - 13055 неурб. територия
с. Върли дол - 12886 неурб. територия
с. Върбен - 00120 неурб. територия
с. Горно Кирково - 18558 неурб. територия
с. Горно Къпиново - 16821 неурб. територия
с. Гривяк - 17871 неурб. територия
с. Горски извор - 17138 неурб. територия
с. Долно Къпиново - 22678 неурб. територия
с. Еровете - 27591 неурб. територия
с. Загорски - 30140 неурб. територия
с. Здравчец - 30675 неурб. територия
с. Каялоба - 36748 неурб. територия
с. Китна - 37071 неурб. територия
с. Козлево - 37767 неурб. територия
с. Кремен - 41174 неурб. територия
с. Кран - 39445 неурб. територия
с. Крилатица - 39877 неурб. територия
с. Кукуряк - 40511 неурб. територия
с. Кърчовско - 40988 неурб. територия
с. Малкоч - 46680 неурб. територия
с. Медевци - 47531 неурб. територия
с. Метличка - 47891 неурб. територия
с. Могиляне - 48845 неурб. територия
с. Мъглене - 49480 неурб. територия
с. Нане - 51086 неурб. територия
с. Нановица - 51097 неурб. територия
с. Орлица - 53878 неурб. територия
с. Островец - 54393 неурб. територия
с. Пловка - 56808 неурб. територия
с. Подкова - 57039 неурб. територия
с. Пресека - 58178 неурб. територия
с. Първенци - 59054 неурб. територия
с. Първица - 59063 неурб. територия
с. Растник - 62236 неурб. територия
с. Самодива - 65214 неурб. територия
с. Самокитка - 65228 неурб. територия
с. Светлен - 35016 неурб. територия
с. Свобода - 65797 неурб. територия
с. Секирка - 66024 неурб. територия
с. Средско - 68577 неурб. територия
с. Старейшино - 68895 неурб. територия
с. Старово - 68953 неурб. територия
с. Стоманци - 69482 неурб. територия
с. Стрижба - 69866 неурб. територия
с. Тихомир - 72463 неурб. територия
с. Фотиново - 76159 неурб. територия
с. Хаджийско - 37092 неурб. територия
с. Царино - 78183 неурб. територия
с. Чавка - 80065 неурб. територия
с. Чакаларово - 80090 неурб. територия
с. Чичево - 81493 неурб. територия
с. Чорбаджийско - 81565 неурб. територия
с. Шипок - 83226 неурб. територия
с. Шопци - 83449 неурб. територия
с. Шумнатица - 83538 неурб. територия
с. Яковица - 87309 неурб. територия
с. Янино - 87415 неурб. територия
Момчилград Момчилград гр. Момчилград - 48996 част от землището
с. Ауста - 00828 неурб. територия
с. Багрянка - 02155 неурб. територия
с. Балабаново - 02292 неурб. територия
с. Биволяне - 04008 неурб. територия
с. Врело - 12293 неурб. територия
с. Върхари - 86030 неурб. територия
с. Груево - 17988 неурб. територия
с. Гургулица - 18126 неурб. територия
с. Друмче - 23830 неурб. територия
с. Загорско - 30154 неурб. територия
с. Звездел - 30452 неурб. територия
с. Карамфил - 36350 неурб. територия
с. Конче - 38409 неурб. територия
с. Кос - 38697 неурб. територия
с. Кременец - 80131 неурб. територия
с. Лале - 43102 неурб. територия
с. Летовник - 43493 неурб. територия
с. Манчево - 47144 неурб. територия
с. Момина сълза - 48917 неурб. територия
с. Неофит Бозвелиево - 51473 неурб. територия
с. Обичник - 53076 неурб. територия
с. Пазарци - 55169 неурб. територия
с. Пиявец - 56575 неурб. територия
с. Плешинци - 56767 неурб. територия
с. Постник - 57892 неурб. територия
с. Прогрес - 59361 неурб. територия
с. Птичар - 58757 неурб. територия
с. Равен - 61063 неурб. територия
с. Ралица - 62147 неурб. територия
с. Садовица - 65098 неурб. територия
с. Седефче - 65944 неурб. територия
с. Седлари - 65961 неурб. територия
с. Сенце - 70785 неурб. територия
с. Синделци - 66500 неурб. територия
с. Соколино - 67882 неурб. територия
с. Татул - 72134 неурб. територия
с. Чайка - 80087 неурб. територия
с. Чобанка - 81517 неурб. територия
с. Чомаково - 81548 неурб. територия
с. Чуково - 81734 неурб. територия

slogan bg