Премини към основното съдържание

Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Силистра

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Дулово Дулово гр.Дулово - 24030 землището
с. Боил - 05124 неурб. територия
с. Водно - 11764 неурб. територия
с. Вокил - 12022 неурб. територия
с. Върбино - 12721 неурб. територия
с. Грънчарово - 18018 неурб. територия
с. Долец - 21926 неурб. територия
с. Златоклас - 31125 неурб. територия
с. Козяк - 37839 неурб. територия
с. Колобър - 38073 неурб. територия
с. Межден - 47696 неурб. територия
с. Овен - 53148 неурб. територия
с. Окорш - 53494 неурб. територия
с. Орешене - 53744 неурб. територия
с. Паисиево - 55186 неурб. територия
с. Полковник Таслаково - 57296 неурб. територия
с. Поройно - 57813 неурб. територия
с. Правда - 57995 неурб. територия
с. Прохлада - 58709 неурб. територия
с. Раздел - 61724 неурб. територия
с. Руйно - 63286 неурб. територия
с. Секулово - 66038 неурб. територия
с. Скала - 66696 неурб. територия
с. Черник - 81966 землището
с. Чернолик - 81150 неурб. територия
с. Черковна - 80738 землището
с. Яребица - 87504 неурб. територия
Силистра Алфатар с. Алеково - 00240 неурб. територия
гр. Алфатар - 00415 землището
с. Бистра - 04145 неурб. територия
с. Васил Левски - 10210 неурб. територия
с. Кутловица - 40751 неурб. територия
с. Цар Асен - 78063 неурб. територия
с. Чуковец - 81712 неурб. територия
Кайнарджа с. Кайнарджа - 35242 землището
с. Войново - 11990    неурб. територия
с. Голеш - 15566 неурб. територия
с. Господиново - 17333 неурб. територия
с. Давидово - 20047    неурб. територия
с. Добруджанка - 21720 неурб. територия
с. Зарник - 30346 неурб. територия
с. Каменци - 35938 неурб. територия
с. Краново - 39462 неурб. територия
с. Полковник Чолаково - 57306    неурб. територия
с. Попрусаново - 57724 неурб. територия
с. Посев - 57889 неурб. територия
с. Светослав - 65615 неурб. територия
с. Средище - 68357    неурб. територия
с. Стрелково - 69804    неурб. територия
Силистра гр. Силистра - 66425 землището
с. Айдемир - 00895 землището
с. Бабук - 02097 неурб. територия
с. Богорово - 04772 неурб. територия
с. Брадвари - 06032 неурб. територия
с. Българка - 07329 неурб. територия
с. Ветрен - 10834 неурб. територия
с. Главан - 14948 неурб. територия
с. Йорданово - 34134 неурб. територия
с. Казимир - 35225 неурб. територия
с. Калипетрово - 41143 землището
с. Полковник Ламбриново - 57251 неурб. територия
с. Попкралево - 57604 неурб. територия
с. Професор Иширково - 58699 неурб. територия
с. Смилец - 67526 неурб. територия
с. Срацимир - 68254 неурб. територия
с. Сребърна - 68299 неурб. територия
с. Сърпово - 70665 неурб. територия
с. Ценович - 78358 неурб. територия
Ситово с. Босна - 05757 неурб. територия
с. Гарван - 14547 неурб. територия
с.Добротица - 21693 землището
с. Ирник - 32799 неурб. територия
с. Искра - 32839 неурб. територия
с. Любен - 44495 неурб. територия
с. Нова Попина - 51901 неурб. територия
с. Поляна - 57385 неурб. територия
с. Попина  - 57577 неурб. територия
с. Ситово - 66665 землището
с. Слатина - 67249 неурб. територия
с. Ястребна - 87694 неурб. територия
Тутракан Главиница гр. Главиница - 15031 землището
с. Бащино - 03017 неурб. територия
с. Богданци - 04670 неурб. територия
с. Вълкан - 12440 неурб. територия
с. Дичево - 21230 неурб. територия
с. Долно Ряхово - 22798 неурб. територия
с. Зарица - 31406 неурб. територия
с. Зебил - 30689 неурб. територия
с. Зафирово - 30377 неурб. територия
с. Звенимир - 30507 неурб. територия
c. Калугерене - 35554 неурб. територия
с. Коларово - 37993 неурб. територия
с. Косара - 38707 неурб. територия
с. Листец - 43894 неурб. територия
с. Малък Преславец - 46927 неурб. територия
с. Ножарево - 52338 неурб. територия
с. Осен - 54078 неурб. територия
с. Падина - 55138 неурб. територия
с. Подлес - 57056 неурб. територия
с. Сокол - 67828 неурб. територия
с. Стефан Караджа - 69184 неурб. територия
с. Суходол - 70336 неурб. територия
с. Черногор - 81075 неурб. територия
Тутракан с. Антимово - 00494 неурб. територия
с. Белица - 03527 неурб. територия
с. Бреница - 06389 неурб. територия
с. Варненци - 10149 неурб. територия
с. Дунавец - 24044 неурб. територия
с. Нова Черна - 51956 неурб. територия
с. Пожарево - 57090 землището
с. Преславци - 58253 неурб. територия
с. Старо село - 69078 неурб. територия
с. Сяново - 70682 неурб. територия
гр. Тутракан - 73496 землището
с. Търновци - 73729 неурб. територия
с. Царев дол - 78118 неурб. територия
с. Цар Самуил - 78238 неурб. територия
с. Шуменци - 83524 неурб. територия
       
       
       
       
       
       
       

 

slogan bg