Премини към основното съдържание

Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Видин

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Белоградчик Белоградчик гр. Белоградчик - 03616 землището
с. Боровица - 05582 неурб. територия
с. Вещица - 10937 землището
с. Върба - 12632 землището
с. Гранитово - 17734 неурб. територия
с. Граничак - 17765 неурб. територия
с. Дъбравка - 24431 неурб. територия
с. Крачимир - 39606 неурб. територия
с. Ошане - 54517 землището
с. Праужда - 58092 землището
с. Пролазница - 58582 неурб. територия
с. Рабиша - 61011 неурб. територия
с. Раяновци - 62339 неурб. територия
с. Салаш - 65173 неурб. територия
с. Сливовник - 67400 неурб. територия
с. Стакевци - 68655 неурб. територия
с. Струиндол - 69910 неурб. територия
с. Чифлик - 81459     неурб. територия
Димово с. Арчар - 00672 неурб. територия
с. Бела - 03263 неурб. територия
с. Владиченци - 11497 неурб. територия
с. Воднянци - 11778 неурб. територия
с. Върбовчец - 12824 неурб. територия
гр. Димово - 21097 неурб. територия
с. Дълго поле - 24579 землището
с. Държаница - 24640 неурб. територия
с. Извор - 32370 неурб. територия
с. Карбинци - 36440 неурб. територия
с. Кладоруб - 37188 землището
с. Костичовци - 38995 неурб. територия
с. Лагошевци - 43027 землището
с. Мали Дреновец - 46320 неурб. територия
с. Медовница - 47648 землището
с. Орешец - 14489 землището
с. Орешец - 53758
с. Острокапци - 54434 землището
с. Септемврийци - 66278 неурб. територия
с. Скомля - 66843 неурб. територия
с. Шипот - 83239 неурб. територия
с. Яньовец - 87477 неурб. територия
с. Ярловица - 87549 неурб. територия
Ружинци с. Бело поле - 03678 землището
с. Роглец - 62791
с. Гюргич - 18486 землището
с. Динково - 21193 землището
с. Дражинци - 23515 землището
с. Дреновец - 23672 землището
с. Плешивец - 56753 землището
с. Ружинци - 63255 землището
с. Тополовец - 73924 землището
с. Черно поле - 81247 землището
Чупрене с. Чупрене - 81757 землището
с. Върбово - 12797 неурб. територия
с. Горни Лом - 16571 землището
с. Долни Лом - 22424 землището
с. Протопопинци - 58671 неурб. територия
с. Репляна - 62493 неурб. територия
с. Средогрив - 68518 неурб. територия
с. Търговище - 73612 неурб. територия

 

slogan bg