Премини към основното съдържание

Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Варна

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Варна Аксаково гр. Аксаково - 00182 землището
с. Ботево - 05829 неурб. територия
с. Водица - 11702 неурб. територия
с. Въглен - 12406 землището
с. Генерал Кантарджиево - 14653 землището
с. Доброглед - 21587 землището
с. Долище - 21988 землището
с. Засмяно - 30363 землището
с.Зорница - 31334 землището
гр. Игнатиево - 32278 землището
с. Изворско - 32490 землището
с. Яребична - 87518 землището
с. Осеново - 54145 землището
с. Кичево - 37099 землището
с. Климентово - 37246 землището
с. Крумово - 39983 неурб. територия
с. Куманово - 40590 землището
с. Любен Каравелово - 44519 неурб. територия
с. Новаково - 51826 неурб. територия
с. Орешак - 53691 землището
с. Припек - 58373 землището
с. Радево - 61306 неурб. територия
с. Слънчево - 67489 землището
Аврен с. Аврен - 00084 неурб. територия
с. Добри дол - 21419 неурб. територия
с. Дъбравино - 24400 неурб. територия
с. Бенковски - 03811 неурб. територия
с. Болярци -  05311 неурб. територия
с. Близнаци - 04426 землището
с. Добри дол - 21419 урб. територия
с. Здравец - 30627 неурб. територия
с. Казашка река - 35208 неурб. територия
с. Китка - 37068 неурб. територия
с. Круша - 40066 неурб. територия
с. Приселци - 58445  землището
с. Равна гора - 61128 неурб. територия
с. Садово - 65125 неурб. територия
с. Синдел - 66490 неурб. територия
с. Тръстиково - 73393 неурб. територия
с. Царевци - 70220 неурб. територия
с. Юнак - 86057 неурб. територия
Бяла гр. Бяла - 07598 землището
с. Горица - 16078 землището
с. Господиново - 17323 землището
с. Дюлино - 24739 землището
с. Самотино - 65259 землището
Белослав гр. Белослав - 03719 землището
с. Страшимирово - 69763 землището
с. Езерово - 27125 землището
с. Разделна - 61741 землището
Варна гр. Варна - 10135 землището
с. Звездица - 30497 землището
с. Казашко - 35211 землището
с. Каменар - 35701 землището
с. Константиново - 38354 землището
с. Тополи - 72709 землището
Долни чифлик гр. Долни чифлик - 21912 землището
с. Булаир - 07034 землището
с. Бърдарево - 07394 землището
с. Венелин - 10611 землището
с. Голица - 15597 землището
с. Горен чифлик - 16050 землището
с. Гроздьово - 17912 землището
с. Кривини - 39801 землището
с. Нова Шипка - 51963 землището
с. Ново Оряхово - 52115 землището
с. Пчелник - 58921 землището
с. Рудник - 63197 землището
с. Солник - 68028 землището
с. Старо Оряхово - 68998 землището
с. Детелина - 20701
с. Шкорпиловци - 83404 землището
с. Юнец - 86088 землището
Девня Девня гр. Девня - 20482 землището
с. Кипра - 36868 землището
с. Падина - 55110 землището
Вълчи дол гр. Вълчи дол - 12574 землището
с. Бояна - 05978 землището
с. Брестак - 06416 землището
с. Войводино - 11836 землището
с. Генерал Колево - 14670 землището
с. Генерал Киселово - 14667 землището
с. Добротич - 21717 землището
с. Есеница - 27629 землището
с. Звънец - 30555 землището
с. Искър - 32860 землището
с. Изворник - 32442 землището
с. Калоян - 35506 землището
с. Караманите - 36302 землището
с. Кракра - 39373 землището
с. Михалич - 48524 землището
с. Метличина - 47874 землището
с. Оборище - 53093 землището
с. Радан войвода - 61265 землището
с. Стефан Караджа - 69170 землището
с. Страхил - 69701 землището
с. Щипско - 84022 землището
с. Червенци - 80529 землището
Суворово гр. Суворово - 70175 землището
с. Баново - 02662 землището
с. Дръндар - 23858 землището
с. Изгрев - 32528 землището
с. Калиманци - 35376 землището
с. Левски - 43222 землището
с. Николаевка - 51584 землището
с. Просечен - 58654 землището
с. Чернево - 80861 землището
Провадия Ветрино с. Ветрино - 10865 неурб. територия
с. Белоградец - 03602 неурб. територия
с. Габърница - 14252 неурб. територия
с. Доброплодно - 21645 неурб. територия
с. Млада гвардия - 48653 неурб. територия
с. Момчилово - 49000 неурб. територия
с. Невша - 51233 неурб. територия
с. Неофит Рилски - 51487 неурб. територия
с. Средно село - 68480 неурб. територия
с. Ягнило - 87206 неурб. територия
Дългопол с. Арковна - 00624 неурб. територия
с. Аспарухово - 00789 землището
с. Боряна - 05699 неурб. територия
с. Величково - 10495 неурб. територия
с. Дебелец - 20599 неурб. територия
гр. Дългопол - 24565 землището
с. Камен дял - 35777 неурб. територия
с. Комунари - 38162 неурб. територия
с. Красимир - 39551 неурб. територия
с. Лопушна - 44294 неурб. територия
с. Медовец - 47620 неурб. територия
с. Партизани -  55470 неурб. територия
с. Поляците - 57457 неурб. територия
с. Рояк - 63135 неурб. територия
с. Сава - 65019 неурб. територия
с. Сладка вода - 67129 неурб. територия
с. Цонево - 78519 неурб. територия
Провадия с. Блъсково - 04457 неурб. територия
с. Бозвелийско - 05102 неурб. територия
с. Бързица - 07507 неурб. територия
с. Венчан - 10663 неурб. територия
с. Градинарово - 17508 неурб. територия
с. Добрина - 21484 неурб. територия
с. Житница - 29458 неурб. територия
с. Златина - 31005 неурб. територия
с. Китен - 37037 неурб. територия
с. Комарево - 38114 неурб. територия
с. Кривня - 39829 неурб. територия
с. Манастир - 46975 неурб. територия
с. Неново - 51456 неурб. територия
с. Овчага - 53182 неурб. територия
с. Петров дол - 56143 неурб. територия
гр. Провадия - 58503 неурб. територия
с. Равна  - 61073 неурб. територия
с. Славейково - 66963 неурб. територия
с. Снежина - 67739 неурб. територия
с. Староселец - 69020 неурб. територия
с. Тутраканци - 73506 неурб. територия
с. Храброво - 77387 неурб. територия
с. Чайка - 80073 неурб. територия
с. Черноок - 81195 неурб. територия
с. Черковна - 80710 неурб. територия

slogan bg