Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Русе

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Бяла Борово гр. Борово - 05611 землището
Бяла гр. Бяла - 07603 землището
с. Бистренци - 04162 неурб. територия
с. Босилковци - 05743 неурб. територия
с. Ботров - 05877 неурб. територия
с. Дряновец - 23916 неурб. територия
с. Копривец - 38529 неурб. територия
с. Лом Черковна - 05133 неурб. територия
с. Пейчиново - 55720  неурб. територия
с. Пет кладенци - 55988 неурб. територия
с. Полско Косово - 57368 неурб. територия
с. Стърмен - 70130 неурб. територия
Две могили гр. Две могили - 20184 землището
с. Баниска - 02587 неурб. територия
с. Батишница - 02868 неурб. територия
с. Бъзовец - 07212 неурб. територия
с. Каран Върбовка - 36364 неурб. територия
с. Кацелово - 36703 неурб. територия
с. Могилино - 30380 неурб. територия
с. Острица - 54362 неурб. територия
с. Пепелина - 55837 неурб. територия
с. Помен - 57488 неурб. територия
с. Чилнов - 81373 неурб. територия
с. Широково - 83301 неурб. територия
Ценово с. Ценово - 78361 неурб. територия
с. Белцов - 03745 неурб. територия
с. Беляново - 03808 неурб. територия
с. Джулюница - 20849 неурб. територия
с. Долна Студена - 22277 неурб. територия
с. Караманово - 36316 неурб. територия
с. Кривина - 39788 неурб. територия
с. Новград - 51977 неурб. територия
с. Пиперково - 56366 неурб. територия
Русе Иваново с. Иваново - 32095 землището
с. Табачка - 72028 урбанизираната територия
Русе с. Басарбово - 02796 неурб. територия
с. Бъзън - 07231 неурб. територия
с. Долно Абланово - 22558 неурб. територия
гр. Мартен - 47336 неурб. територия
с. Николово - 51679 неурб. територия
с. Ново село - 52235 неурб. територия
с. Просена - 58637 неурб. територия
гр. Русе - 63427 землището
с. Сандрово - 65348 неурб. територия
с. Семерджиево - 66158 неурб. територия
с. Тетово - 72357 неурб. територия
с. Хотанца - 77342 неурб. територия
с. Червена вода - 80460 неурб. територия
с. Ястребово - 87700 неурб. територия
Сливо поле гр. Сливо поле - 67444 неурб. територия
с. Бабово - 02083 неурб. територия
с. Борисово - 05517 неурб. територия
с. Бръшлен - 06673 неурб. територия
с. Голямо Враново - 15829 неурб. територия
с. Кошарна - 39178 неурб. територия
с. Малко Враново - 46560 неурб. територия
с. Ряхово - 63668 землището
с. Стамболово - 68713 неурб. територия
с. Черешово - 80652 неурб. територия
с. Юделник - 86026 неурб. територия