Премини към основното съдържание

Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Хасково

 

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Димитровград Димитровград с. Бодрово - 04844 неурб. територия
с. Брод - 06547 неурб. територия
с. Бряст - 06762 неурб. територия
с. Великан - 10375 неурб. територия
с. Воден - 11644 неурб. територия
с. Върбица - 76087 неурб. територия
с. Голямо Асеново - 15792 неурб. територия
с. Горски Извор - 17141 неурб. територия
гр. Димитровград - 21052 землището
с. Длъгнево - 21258 неурб. територия
с. Добрич - 21539 неурб. територия
с. Долно Белево - 22561 неурб. територия
с. Здравец - 30658  неурб. територия
с. Златополе - 31156 неурб. територия
с. Каснаково - 36573 неурб. територия
с. Крепост -  39668 неурб. територия
с. Крум - 39966 неурб. територия
с. Малко Асеново - 46543 неурб. територия
гр. Меричлери - 47843 неурб. територия
с. Радиево - 61368 неурб. територия
с. Райново - 61889 неурб. територия
с. Светлина - 65574 неурб. територия
с. Скобелево - 66831 неурб. територия
с. Сталево - 68669 неурб. територия
с. Странско - 69691 неурб. територия
с. Черногорово - 81092 неурб. територия
с. Ябълково - 87076 неурб. територия
Ивайловград Ивайловград гр. Ивайловград - 32024 неурб. територия
с. Бели дол - 03424 неурб. територия
с. Белополци - 03681 неурб. територия
с. Белополяне - 03695 неурб. територия
с. Ботурче - 05904 неурб. територия
с. Брусино - 06625 неурб. територия
с. Бубино - 06817 неурб. територия
с. Бялградец - 07733 неурб. територия
с. Ветрушка - 10906 неурб. територия
с. Вис - 11199 неурб. територия
с. Глумово - 15179 неурб. територия
с. Горно Луково - 16835 землището
с. Горноселци - 16941 неурб. територия
с. Горско - 17169 неурб. територия
с. Гугутка - 18054 неурб. територия
с. Долно Луково - 22705 неурб. територия
с. Долноселци - 22825 неурб. територия
с. Драбишна - 23056 неурб. територия
с. Железари - 29074 неурб. територия
с. Железино - 29101 неурб. територия
с. Казак - 35143 неурб. територия
с. Камилски дол - 35997 неурб. територия
с. Карловско - 36508 неурб. територия
с. Кобилино - 37410 неурб. територия
с. Попско - 57769 неурб. територия
с. Кондово - 38248 неурб. територия
с. Конници - 38317 неурб. територия
с. Костилково - 38964 неурб. територия
с. Ламбух -  43128 неурб. територия
с. Ленско -  43308 неурб. територия
с. Мандрица - 47069 неурб. територия
с. Меден бук - 47545 неурб. територия
с. Нова ливада - 51857 неурб. територия
с. Одринци - 53429 неурб. територия
с. Орешино - 53789 неурб. територия
с. Пашкул - 55628 неурб. територия
с. Планинец - 56633 неурб. територия
с. Плевун - 55748 неурб. територия
с. Покрован - 57145 неурб. територия
с. Пъстроок - 59197 неурб. територия
с. Розино - 62935 неурб. територия
с. Сборино - 65485 неурб. територия
с. Свирачи - 65704 неурб. територия
с. Сив кладенец - 66398 неурб. територия
с. Славеево - 66932 неурб. територия
с. Соколенци - 67862 неурб. територия
с. Хухла - 77520 неурб. територия
с. Черни рид - 80995 неурб. територия
с. Черничино - 81044 неурб. територия
с. Чучулига - 81829 неурб. територия
Свиленград Любимец с. Белица - 03544 неурб. територия
с. Васково - 10286 неурб. територия
с. Вълче поле  - 12560 неурб. територия
с. Георги Добрево  - 14787 неурб. територия
с. Дъбовец - 24311 неурб. територия
с. Йерусалимово - 34014 неурб. територия
с. Лозен  - 44077 неурб. територия
гр. Любимец - 44570 неурб. територия
с. Малко градище - 46574 неурб. територия
с. Оряхово - 54033 неурб. територия
Свиленград гр. Свиленград - 65677 землището
с. Капитан Андреево - 36110 землището
с. Варник - 10152 неурб. територия
с. Генералово - 14708 неурб. територия
с. Дервишка могила - 20674 неурб. територия
с. Димитровче - 21078 неурб. територия
с. Костур - 39001 неурб. територия
с. Левка - 43205 неурб. територия
с. Лисово - 43877 неурб. територия
с. Маточина - 47468 неурб. територия
с. Мезек - 47737 неурб. територия
с. Михалич - 48533 неурб. територия
с. Младиново - 48698 неурб. територия
с. Момково - 48979 неурб. територия
с. Мустрак - 49446 неурб. територия
с. Пашово - 55645 неурб. територия
с. Пъстрогор - 59183 неурб. територия
с. Равна гора - 61131 неурб. територия
с. Райкова могила - 61844 неурб. територия
с. Сива река - 66370 неурб. територия
с. Сладун - 67146 неурб. територия
с. Студена  - 70055 неурб. територия
с. Чернодъб - 81116 неурб. територия
с. Щит - 84036 неурб. територия
Тополовград Тополовград с. Българска поляна - 07346 неурб. територия
с. Владимирово - 11435 неурб. територия
с. Доброселец - 21659 неурб. територия
с. Каменна река - 35866 неурб. територия
с. Капитан Петко войвода - 24013 неурб. територия
с. Княжево - 37407 неурб. територия
с. Мрамор - 49219 неурб. територия
с. Орешник - 53802 неурб. територия
с. Орлов дол - 53895 неурб. територия
с. Планиново - 56664 неурб. територия
с. Присадец - 58428 неурб. територия
с. Радовец - 61491 неурб. територия
с. Сакарци - 65156 неурб. територия
с. Светлина - 65588 неурб. територия
с. Синапово - 66487 неурб. територия
с. Срем - 68583 неурб. територия
гр.Тополовград - 72761 неурб. територия
с. Устрем - 75191 неурб. територия
с. Филипово - 76100 неурб. територия
с. Хлябово - 77325 неурб. територия
с. Чукарово - 81654 неурб. територия
Харманли Маджарово гр. Маджарово - 46084 неурб. територия
с.Бориславци - 05503 неурб. територия
с.Брусевци - 06584 неурб. територия
с.Габерово - 14060 неурб. територия
с.Голяма долина - 15698 неурб. територия
с.Горни Главанак - 16496 неурб. територия
с.Горно поле - 16907 неурб. територия
с.Долни Главанак - 22375 неурб. територия
с.Долно Съдиево - 22856 неурб. територия
с.Ефрем - 27663 неурб. територия
с. Златоустово - 31173 неурб. територия
с. Малки Воден - 46499 неурб. територия
с. Малко Брягово - 46557 неурб. територия
с. Малко Попово - 46632 неурб. територия
с. Румелия - 63313 неурб. територия
с. Ръженово - 63584 неурб. територия
с. Селска поляна - 66086 неурб. територия
с. Сеноклас - 66233 неурб. територия
с. Тополово - 72792 неурб. територия
Симеоновград с. Дряново - 23964 неурб. територия
с. Калугерово - 35599 неурб. територия
с. Константиново - 38368 неурб. територия
с. Навъсен - 51010 неурб. територия
с. Пясъчево - 59210 неурб. територия
с. Свирково - 65721 неурб. територия
гр. Симеоновград - 47278 неурб. територия
с. Троян - 73208 неурб. територия
с. Тянево - 73821 неурб. територия
Харманли с. Бисер - 04128 неурб. територия
с. Болярски извор - 05298 неурб. територия
с. Браница - 06080 неурб. територия
с. Българин - 07315 неурб. територия
с. Върбово - 12810 неурб. територия
с. Дрипчево - 23741 неурб. територия
с. Доситеево - 23011 неурб. територия
с. Иваново - 32100 неурб. територия
с. Изворово - 32487 неурб. територия
с. Коларово - 38011 неурб. територия
с. Лешниково - 43548 неурб. територия
с. Надежден - 51041 неурб. територия
с. Овчарово - 53237 неурб. територия
с. Остър камък - 54448 неурб. територия
с. Орешец - 53775 неурб. територия
с. Поляново - 57434 неурб. територия
с. Преславец - 58244 неурб. територия
с. Рогозиново - 62832 неурб. територия
с. Славяново - 67101 неурб. територия
с. Смирненци - 67581 неурб. територия
гр. Харманли - 77181 землището
с. Черепово - 80552 неурб. територия
с. Черна могила - 80827 неурб. територия
с. Шишманово - 83377 неурб. територия
Хасково Минерални бани с. Ангел Войвода - 00446 неурб. територия
с. Боян Ботево - 05983 неурб. територия
с. Брястово - 06803 неурб. територия
с. Винево - 11106 неурб. територия
с. Караманци - 36325 неурб. територия
с. Колец - 38042 неурб. територия
с. Сираково - 66634 неурб. територия
с. Спахиево - 68237 неурб. територия
с. Сусам - 70250 неурб. територия
с. Сърница  - 70651 неурб. територия
с. Татарево - 72103 неурб. територия
Стамболово с. Стамболово - 68727 неурб. територия
с. Бял кладенец - 07781 неурб. територия
с. Воденци - 11692 неурб. територия
с. Войводенец - 11822 неурб. територия
с. Голобрадово - 15610 неурб. територия
с. Голям извор - 15775 неурб. територия
с. Долно Ботево - 22575 неурб. територия
с. Долно поле - 22770 неурб. територия
с. Долно Черковище - 22887 неурб. територия
с. Жълти бряг - 29550 неурб. територия
с. Зимовина - 30908 неурб. територия
с. Кладенец - 37126 неурб. територия
с. Кралево - 39400 неурб. територия
с. Лясковец - 44803 неурб. територия
с. Маджари - 46070 неурб. територия
с. Малък извор  - 46899 неурб. територия
с. Поповец - 57618 неурб. територия
с. Пчелари - 58815 неурб. територия
с. Пътниково - 59207 неурб. територия
с. Рабово - 61025 неурб. територия
с. Светослав - 65629 неурб. територия
с. Силен - 66411 неурб. територия
с. Тънково - 73585 неурб. територия
с. Царева поляна - 78094 неурб. територия
Хасково гр. Хасково - 77195 землището
с. Александрово - 00326 неурб. територия
с. Брягово - 06759 неурб. територия
с. Войводово - 11867 землището
с. Въгларово - 12382 неурб. територия
с. Гарваново - 14550 неурб. територия
с. Големанци - 15429 неурб. територия
с. Горно Войводино - 16729 землището
с. Гълъбец - 18232 неурб. територия
с. Динево - 21155 неурб. територия
с. Долно Войводино - 22589 неурб. територия
с. Елена - 27200 неурб. територия
с. Зорница - 31365 неурб. територия
с. Клокотница - 37321 неурб. територия
с. Книжовник - 37383 землището
с. Козлец - 37770 неурб. територия
с. Конуш - 38399 неурб. територия
с. Корен - 38580 землището
с. Криво поле - 39863 неурб. територия
с. Любеново - 44553 землището
с. Малево - 46293 неурб. територия
с. Манастир - 46992 землището
с. Мандра - 47055 землището
с. Маслиново - 47442 землището
с. Николово - 51682 землището
с. Нова надежда - 51891 неурб. територия
с. Орлово - 53936 землището
с. Подкрепа - 57042 неурб. територия
с. Родопи - 62880 землището
с. Стамболийски - 68692 неурб. територия
с. Стойково - 69359 землището
с. Текето - 72182 неурб. територия
с. Тракиец - 72953 землището
с. Узунджово - 75085 неурб. територия
с. Широка поляна - 83288 неурб. територия
       
       
       
Реконструкция на жп линията Пловдив - Свиленград и имотите засегнати от нея
Димитровград Димитровград с.Скобелево - 66831 за имотите попадащи в полосата
с. Ябълково - 87076 за имотите попадащи в полосата
с. Крум - 39966 за имотите попадащи в полосата
с. Добрич - 21539 за имотите попадащи в полосата
с. Сталево - 68669 за имотите попадащи в полосата
с. Черногорово - 81092 за имотите попадащи в полосата
с. Бряст - 06762 за имотите попадащи в полосата
Хасково Хасково с. Нова Надежда - 51891 за имотите попадащи в полосата
Харманли Симеоновград гр. Симеоновград - 47278 за имотите попадащи в полосата
с. Константиново - 38368 за имотите попадащи в полосата
Харманли с. Преславец - 58244 за имотите попадащи в полосата
с. Бисер - 04128 за имотите попадащи в полосата
с. Рогозиново - 62832 за имотите попадащи в полосата
Свиленград Любимец гр. Любимец - 44570 за имотите попадащи в полосата
Свиленград с. Сива река - 66370 за имотите попадащи в полосата
с. Генералово - 14708 за имотите попадащи в полосата

 

slogan bg