Премини към основното съдържание

Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Търговище

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Омуртаг Антоново гр. Антоново - 00518 землището
с. Банковец - 02628 неурб. територия
с. Богомолско - 04755 землището
с. Букак - 06919 неурб. територия
с. Великовци - 10433 землището
с. Вельово - 10584 землището
с. Горна Златица - 16211 землището
с. Глашатай - 15045 неурб. територия
с. Девино - 20479 землището
с. Долна Златица - 22099 землището
с. Добротица - 21703 неурб. територия
с. Длъжка поляна землището
с. Дъбравица - 24428 землището
с. Изворово - 32473 землището
с. Капище - 36169 неурб. територия
с. Китино - 37040 землището
с. Коноп - 38323 землището
с. Крайполе - 39368 неурб. територия
с. Крушолак - 40258 землището
с. Кьосевци - 41099 неурб. територия
с. Къпинец - 40871 неурб. територия
с. Любичево - 44598 неурб. територия
с. Малка Черковна - 46468 землището
с. Малоградец - 46735 неурб. територия
с. Мечово - 48026 неурб. територия
с. Моравка - 49059 неурб. територия
с. Моравица - 49045 неурб. територия
с. Милино - 48194 землището
с. Орач - 53641 землището
с. Пиринец - 56424 землището
с. Поройно - 57827 землището
с. Присойна - 58476 землището
с. Пчелно - 58949 землището
с. Равно село - 61251 землището
с. Стройновци - 69897
с. Разделци - 61769 неурб. територия
с. Свирчово - 65752 неурб. територия
с. Свободица - 65855 землището
с. Семерци - 66175 неурб. територия
с. Стара речка - 68881 неурб. територия
с. Стеврек - 69146 землището
с. Чеканци - 80279
с. Старчище - 69136 неурб. територия
с. Стойново - 69376 неурб. територия
с. Таймище - 72062 землището
с. Тиховец - 72452 землището
с. Трескавец - 73078 неурб. територия
с. Халваджийско - 77120 землището
с. Черни бряг - 80892 землището
с. Черна вода - 80786 неурб. територия
с. Шишковица - 83332 неурб. територия
с. Язовец - 87271 неурб. територия
с. Ястребино - 87686 землището
с. Яребично - 87521 неурб. територия
Омуртаг гр. Омуртаг - 53535 землището  
с. Беломорци - 03647 неурб. територия
с. Българаново - 07243 неурб. територия
с. Великденче - 10392 неурб. територия
с. Величка - 10481 неурб. територия
с. Веселец - 10728 неурб. територия
с. Веренци - 10687 неурб. територия
с. Висок - 11212 неурб. територия
с .Врани кон - 12156 неурб. територия
с. Горно Козарево - 16818 неурб. територия
с. Горно Новково - 16849 неурб. територия
с. Горна Хубавка - 16420 неурб. територия
с. Горско село - 17230 неурб. територия
с. Голямо църквище - 15922 неурб. територия
с. Долна Хубавка - 22280 неурб. територия
с. Долно Козарево - 22664 неурб. територия
с. Долно Новково - 22719 неурб. територия
с. Зелена морава - 30692 неурб. територия
с. Звездица - 31416 неурб. територия
с. Змейно - 31262 неурб. територия
с. Илийно - 32620 неурб. територия
с. Камбурово - 35643 неурб. територия
с. Кестеново - 36806 неурб. територия
с. Козма презвитер - 37811 неурб. територия
с. Красноселци - 39596 неурб. територия
с. Могилец - 48790 неурб. територия
с. Обител - 53062 неурб. територия
с. Панайот Хитово - 55327 неурб. територия
с. Паничино - 55381 неурб. територия
с. Петрино - 56112 неурб. територия
с. Плъстина - 56856 неурб. територия
с. Птичево - 58774 неурб. територия
с. Пъдарино - 58972 неурб. територия
с. Първан - 59029 неурб. територия
с. Росица - 63104 неурб. територия
с. Рътлина - 63639 неурб. територия
с. Станец - 68761 неурб. територия
с. Търчилещово - 73609 неурб. територия
с. Угледно - 75013 неурб. територия
с. Царевци - 78166 неурб. територия
с. Церовище - 78450 неурб. територия
с. Чернокапци - 81147 неурб. територия
Попово Опака гр. Опака - 53552 неурб. територия
с. Голямо Градище - 15833 неурб. територия
с. Горско Абланово - 17172 неурб. територия
с. Гърчиново - 18407 неурб. територия
с. Крепча - 39671 неурб. територия
с. Люблен - 44608 неурб. територия
Попово с. Априлово - 00566 неурб. територия
с. Баба Тонка - 02021 неурб. територия
с. Берковски - 03931 неурб. територия
с. Бракница - 06046 неурб. територия
с. Водица - 11716 неурб. територия
с. Гагово - 14307 неурб. територия
с. Глогинка - 15103 неурб. територия
с. Горица - 16081 неурб. територия
с. Долец - 21937 неурб. територия
с. Долна Кабда - 22109 неурб. територия
с. Дриново - 23738 неурб. територия
с. Еленово - 27259 неурб. територия
с. Заветно - 30079 неурб. територия
с. Зараево - 30332 неурб. територия
с. Захари Стояново - 30404 неурб. територия
с. Звезда - 30449 неурб. територия
с. Иванча - 32189 неурб. територия
с. Кардам - 36470 неурб. територия
с. Ковачевец - 37469 неурб. територия
с. Козица - 37748 неурб. територия
с. Конак - 38193 неурб. територия
с. Ломци - 44286 неурб. територия
с. Манастирица - 47007 неурб. територия
с. Марчино - 47411 неурб. територия
с. Медовина - 47634 неурб. територия
с. Осиково - 54208 неурб. територия
с. Паламарца - 55213 неурб. територия
с. Помощица - 57501 неурб. територия
с. Посабина - 57875 неурб. територия
гр. Попово - 57649 земището
с. Садина - 65067 неурб. територия
с. Светлен - 65557 неурб. територия
с. Славяново - 67091 неурб. територия
с. Тръстика - 73376 неурб. територия
с. Цар Асен - 78077 неурб. територия
Търговище Търговище гр.Търговище - 73626 землището
с. Разбойна - 61676
с. Алваново - 00215 неурб. територия
с. Александрово - 00312 неурб. територия
с. Баячево - 03037 неурб. територия
с. Бистра - 04159 неурб. територия
с. Божурка - 05030 неурб. територия
с. Братово - 06166 неурб. територия
с. Буйново - 06882 неурб. територия
с. Буховци - 07154 неурб. територия
с. Вардун - 10121 неурб. територия
с. Васил Левски - 10238 неурб. територия
с. Голямо ново - 15895 неурб. територия
с. Голямо Соколово - 15919 неурб. територия
с. Горна Кабда - 16225 неурб. територия
с. Давидово - 20050 неурб. територия
с. Драгановец - 23087 неурб. територия
с. Дралфа - 23546 неурб. територия
с. Дългач - 24520 неурб. територия
с. Здравец - 30644 неурб. територия
с. Копрец - 38501 неурб. територия
с. Кошничари - 39195 неурб. територия
с. Кралево - 39390 неурб. територия
с. Кръшно - 40395 неурб. територия
с. Ловец - 43935 неурб. територия
с. Лиляк - 43685 неурб. територия
с. Макариополско - 46190 неурб. територия
с. Маково - 46228 неурб. територия
с. Миладиновци - 48091 неурб. територия
с. Мировец - 48338 неурб. територия
с. Момино - 48920 неурб. територия
с. Надарево - 51024 неурб. територия
с. Овчарово - 53223 неурб. територия
с. Осен - 54081 неурб. територия
с. Острец - 54345 неурб. територия
с. Пайдушко - 55201 неурб. територия
с. Певец - 55662 неурб. територия
с. Преселец - 58195 неурб. територия
с. Подгорица - 57008 неурб. територия
с. Пресиян - 58219 неурб. територия
с. Пресяк - 58298 неурб. територия
с. Пробуда - 58493 неурб. територия
с. Пролаз - 58579 неурб. територия
с. Ралица - 62164 неурб. територия
с. Росина - 63077 неурб. територия
с. Руец - 63241 неурб. територия
с. Стража - 69599 неурб. територия
с. Съединение - 70545 неурб. територия
с. Твърдинци - 72148 неурб. територия
с. Търновца - 73701 неурб. територия
с. Цветница - 78297 неурб. територия
с. Черковна - 80741 неурб. територия

slogan bg